Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BO Registreren van zorg

No description
by

Arienne Visser

on 29 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BO Registreren van zorg

Doel:
Zorgregistratie moet regelarmer, doelmatiger en gebruiksvriendelijker
Omschrijving van het onderwerp:
Bij zorgregistratie gaat om het kwantitatief en kwalitatief vastleggen van zorg.
Invalshoeken:
Wat willen clienten?
Wat willen begeleiders?
Welke productgroepen zijn er?
Wat zijn eisen van financiers?
Jaar 2015 of verder?
Business vs Backoffice?
Doelen onder registratie
geïnventariseerd, nu onderhouden
A.
Waarom
registreren we tijd/zorg?
- Doelen inventariseren
- Overig kader
Inventarisatie van het voorjaar actueel houden
B.
Wat
willen we precies registreren?
- Bouwstenen en variabelen in vier clusters
- Wat willen we vastleggen hiervoor bij clienten, medewerkers
- Vastleggen in tijd of aantallen
C.
Hoe
en waarin gaan we dit vastleggen en ontsluiten?
-Techniek en software
-Evt. met onmogelijkheden weer bovenaan starten...
Drie stappen ná elkaar:

Registratie van zorg
Datum: 20 juli 2015
Opdrachtgever: BO, Machteld van Raalte
Projectleider: CA, Arienne Visser
Looptijd: gefaseerd in 2015 en 2016

Aanleiding:
Veranderende 'marktomgeving' van Lister op het gebied van zorgvraag, financiering, concurrentie en verantwoording. Nu is de tijd om veranderingen door te voeren naar regelarmer, plezieriger en doelmatiger registreren.
Uitgangspunten

alleen registratie als er een doel onder ligt
gemakkelijk en helder
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie
in kleine eenheden
geen sturing op kwantiteit maar kwaliteit
niet altijd meer terugleiden naar centraal dossier
informatievoorziening flexibel en eenduidig
Resultaat:
- Nieuw Protocol registratie zorg (in) sept '15
- De juiste software ingericht (through)
- De juiste informatie beschikbaar (out)
In 2015 stap A en B, stap C gefaseerd en afhankelijk van de technische mogelijkheden zsm maar uiterlijk eind 2016
Betrokkenen:
A. Waarom? Doelen
Individuele gesprekken met specialisten
B. Wat? Bouwstenen en varianten
-Individuele gesprekken
-Bestaande groepen; gebiedsoverleg, stafoverleg, KA
-Bestaande projecten; PMC, werkgroep Lekstroom, enz.
C. Hoe? Software
- Beleidsplatform Informatiebeleid
- Individuele gesprekken
- UGG
- Query-overleg
Voortgang a la scrum, dus maandelijks naar BO:
- Laatste stand van zaken ieder onderdeel
A. waarom, B. wat, C. hoe
- Acties voor komende maand en lange termijn
- Besluiten die genomen moeten worden, met advies vanuit scrumgroep
Kleine scrumgroep: Arienne, Terri, Ronald, Eline, één goede begeleider stad.
Geen grotere 'stuurgroep' voor inhoudelijk input; vertragend bij dit onderwerp.
Zorgregistratie is onderdeel van iedere bestaande groep. Scrumgroep moet aansluiten bij deze bestaande groepen.
Voorzichtig lijkt het hierop uit te komen, tipje van de sluier:
- Medewerkers met (breed inzetbaar) specialisme plannen en registreren tijd binnen Fit, Peer Support en @Work via app
- Begeleiders registreren geen tijd meer voor @Home
- Persoonlijk begeleiders spreken met client af hoeveel zorgtijd er geleverd gaat worden op basis van KTP
- Enkele teams registreren nog wel voor @home als toets
- Uren naar gemeente of CAK op basis van beschikking (traject)
- Uren in de app zijn niet terug te zien in USER

Of anders verwoord:
Vragen BO:
- Doelen, resultaat en vorm ok?
- Opdracht hiervoor van BO?
Full transcript