Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym

No description
by

Faustyna yy

on 15 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym

Rola zabaw dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rola zabaw

Zabawy sprawiają, że dziecko już od najwcześniejszych chwil swojego życia, czyli od okresu niemowlęcego
zaspokaja swoją ciekawość poznawczą,
uczy się współpracy w grupie i zdobywa nowe
umiejętności. Miejsce zabaw w świecie dziecka Bardziej złożone formy zabawy, charakterystyczne są dla późniejszej działalności dziecka, rozpoczynają się dopiero w tak zwanym wieku „poniemowlęcym” przypadającym na 2 – 3 rok życia dziecka. W tym okresie możemy wyróżnić zabawy manipulacyjne, które stanowią czynności podejmowane przez dziecko dla przyjemności, przykładem może tu być potrząsanie grzechotki czy układanie klocków. Te działania stają się podstawą zabaw konstrukcyjnych, w wyniku których dziecko w sposób mniej lub bardziej zaplanowany, dąży do uzyskania jakiegoś rezultatu swojego działania na przykład do utworzenia wieży z klocków czy namalowania rysunku. W wieku przedszkolnym zabawa dziecka przybiera bogatsze formy, staje się bowiem czynnością bardziej samodzielną i twórczą w stosunku do zabawy małego dziecka. Dziecko coraz częściej porzuca zabawę indywidualną na rzecz zabaw zespołowych, bawi się w grupie rówieśników, ucząc się dzięki temu współpracy, akceptacji i podporządkowania regułom gry, zabawy.
Najbardziej typowe formy spędzania wolnego czasu dla tego okresu to zabawy tematyczne i konstrukcyjne. Pierwsze z nich rozwijają pomysłowość i wyobraźnię dziecka, tematyka tych zabaw jest bardzo różnorodna, na ogół dzieci przechodzą od tematyki zaciągniętej z życia codziennego wynikającej z obserwacji poczynań dorosłych, do zabaw do których pomysły zaczerpnięte są z fantastycznego świata bajek bądź filmów. W zabawach tego typu uczestnicy nadają przedmiotom, czynnościom znaczenia symbolicznego, to znaczy nadają im sens w zależności od celu i kontekstu zabawy. Zabawy tematyczne kształtują uczuciowość i osobowość dziecka. Przez cały czas trwania zabawy dziecko emocjonalnie reaguje na występujące w niej zdarzenia WIEK PRZEDSZKOLNY W wieku wczesnoszkolnym zabawa nie jest już na pierwszym miejscu działalności dziecka jak miało to miejsce w wieku przedszkolnym. Życie dziecka zmienia się, wchodzi ono w nowy „szkolny świat” w którym to nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami, wszystko to powoduje że dominującą formą zabawy stają się gry zespołowe, oparte na pewnych umownych zasadach. Dzieci zaczynają konkurować, rywalizować i wspierać się nawzajem w grupach. Zależy im już nie tyle na samym fakcie zabawy ale na jej rezultatach, wynikach. Takie spędzanie wolnego czasu rozwija dziecko społecznie, pokazując zasady panujące w grupie, zasady fair-play czy też zdrowego współzawodnictwa jak i umiejętności podporządkowania się regułom. Zabawy te mają również wpływ na rozwój fizyczny takiego dziecka, należy pamiętać jak ważne są zajęcia ruchowe w ciągu całego życia . Wiek wczesnoszkolny - skupienie na rezultatach zabawy Pojęcie „zabawa ”nasuwa celne skojarzenia: „coś, co jest przyjemne” i „coś, co wyzwala spontaniczne zachowania”, „coś, co daje radość”.
Pedagogika zabawy uznaje przeżycie jako wartość i preferuje zdobycie pozytywnego doświadczenia lub doznania w trakcie pracy w grupie i z grupą. Zabawa jest także pełną emocji sytuacją, która pobudza do refleksji.

KLANZA jest to Polskie Stowarzyszenie Animatorów Zabawy. Organizacja ta powstała w 1990 roku i początkowo nosiła nazwę Klub animatorów Zabawy, stąd narodziła się nazwa Klanzy. Do historii KLANZY należą już pierwsze kursy prezentujące metody pedagogiki zabawy i animacji. Pedagogika zabawy i KLANZA - co to jest? Zabawa z chusta KLANZY - element zabawy bardzo często wykorzystywany w szkołach i przedszkolach Aby zabawa służyła dziecku, musi spełniać pewne warunki. W tym celu proponuję wymienić kilka sugestii, które zdecydują o tym, czy zabawa pomoże w rozwoju dziecka:

wspólnota - pamiętaj, żeby zabawa dziecka dokonywała się w ramach szerszej struktury osób;
rywalizacja - staraj się nie wprowadzać do zabawy elementów agresji i przemocy; stwórz atmosferę zaufania i przyjaźni;
reguły - powinieneś tak opracować zasady zabawy, aby była ona przyjemna, pożyteczna, ale także żeby zagwarantowała uczestnikom bezpieczeństwo;
radość - nie zapominaj, że powodem dla którego dziecko chce się bawić jest pragnienie swobody i zadowolenia, nie obarczaj go nadmiarem obowiązków i zakazów, nie przypominaj mu nieustannie o konieczności rozwoju (zabawa dobrze zorganizowana spełnia swoje cele bez względy na to, czy dziecko wie o jego pozytywnej roli);
wszechstronność - w taki sposób ustal porządek zabawy, aby służyło ona możliwie jak najwięcej celom; bądź animatorem zabawy, staraj się roztropnie motywować i aktywować dziecko;
twórczość - najlepsza zabawa to taka, której efektem są konkretne wytwory nie tylko materialne, ale także emocjonalne i duchowe; istotą takiej zabawy jest m.in. odkrywanie przez dziecko nowych zjawisk, uczuć, przeżyć. Postulaty pedagogiczne Zabawa stwarza warunki, które pozwalają dziecku upośledzonemu na ujawnienie własnej aktywności. Aktywność ta niezależnie od wieku życia, płci i rodzaju dodatkowych wad i zaburzeń rozwojowych, przejawia się w różnorodnych czynnościach i zachowaniach ukierunkowanych na określony cel bądź samo działanie. Ich działanie, podobnie jak działanie małego dziecka z tzw. normą rozwojową ma przede wszystkim charakter przedmiotowy. Nastawione jest głównie na opanowanie przedmiotów, ich poznawanie i manipulowanie nimi. Najprostsze czynności, takie jak: chwytanie, potrząsanie, przesuwanie, domalowywanie czegoś, piętrzenie, szeregowanie i temu podobne czynności manipulacyjne, a także lokomocyjne (przemieszczanie się, pokonywanie przeszkód terenowych, typu: kamienie, wzniesienia, nierówności, krawężniki, schody itp.), służą do eksploatacji nowego, nieznanego dziecku upośledzonemu świata. Dziecko to poprzez własne działania odkrywa zjawiska dotąd mu nieznane, poznaje ich istotę, eksperymentuje, doświadcza. Rola zabawy dla dzieci niepełnosprawnych DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Puenta na zakończenie mojej prezentacji niech będzie zabawa dzieci z chusta KLANZY, tym razem w nieco innej aranżacji... Pamiętajmy, że KAŻDE DZIECKO ma prawo do zabawy, zarówno to zdrowe jak i niepełnosprawne, bo jak powiedziała wybitna pedagog Elen Key "zabawa jest piastowaniem duszy dziecięcej".... Wykonała Faustyna Wróbel, II EWzWP
Full transcript