Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PAKET PROGRAM STA4-CAD KULLANARAK ADIM ADIM GÜÇLENDİRME PROJ

No description
by

Das Fdsfsd

on 7 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PAKET PROGRAM STA4-CAD KULLANARAK ADIM ADIM GÜÇLENDİRME PROJ

PAKET PROGRAM STA4-CAD KULLANARAK ADIM ADIM GÜÇLENDİRME PROJESİ YAPILMASIBETONARME BİR YAPININ STA4-CAD V13 İLE GÜÇLENDİRME PROJESİNİN ADIM ADIM YAPILMASI

Az seviyede de olsa bu programı bildiğiniz varsayılmıştır. Bu örnekte kullanılacak bina 5 katlı b.a bir yapı olup yapı özellikleri Kocaeli de (Türkiye de) mevcut yapı stoğunun % 80 inin ortak özelliklerine sahiptir.

1-) Öncelikle yapının her kattan 3 er adet olmak üzere (TDY 7.2.6.3) 3×5=15 adet karotla beton numunesi alınmıştır.

2-) TDY 6.2.1.3 e göre zorunlu olmamakla birlikte binanın jeolejik ve jeofizik yani sondaj ve sismik zemin etüdleri de yaptırılmıştır. İlerde izah edileceği üzere sismik etüdün yapılması faydalı olacaktır.
(( TDY 7.4.5 deprem hesabında kullanılacak zemin parametreleri bölüm 6 ya göre belirlenecektir. …
TDY 6.2.1.2 aşağıda belirtilen binalarda gerekli saha ve Labaratuvar deneylerine dayanan zemin araştırması yapılması zorunludur.
a-) 1.ve 2. Derece deprem bölgelerinde toplam yüksekliği 60 m den yüksek olan binalar.
b-) Bütün deprem bölgelerinde bina önem katsayısı 1.5 ve 1.4 olan yapılar yani hastane okul v.s ))

3-YAPI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

Yapı türü: Betonarme 5 katlı konut Kirişler: 20×50
Yapım yılı: 1985
Döşeme: 12cm
Kolonların %80 ‘i : 30 x 50 ebatlarında
Mevcut projesi var
S : 220 mpa (2200 kg/cm)
A0 : 0.40
Ta/Tb: 0.15-0.60 sn
Temel tipi : Mütemadi
Zemin emniyet gerilmesi : 25 T/m2 Zemin yatak katsayısı : 5000 t/m3
Sismik yöntemle Ölçülen zemin periyodu : 0.36sn
Etriye aralıkları : Etriye sıklaştırması yok 25 cm aralı, 90 derece kancalı. Mevcut projesindeki beton ve çelik sınıfı ; BS:14 s:220

BİNAMIZIN 3 BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ

1.AŞAMAYAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİN YAPILMASI


(NOT) : Etriyesi sıklaştırması olsa bile etriye kancalarını 90 derece olması sargı donatısı yetersizliğidir.)

Güçlendirme projeleri 2 aşamada yapılır.

Aşama: yapının mevcut durumunun eksenel ve deprem yükleri altında analiz edilmesi ve sonuçlarnın değerlendirilmesidir.
Aşama ise değerlendirilmesi yapılan mevcut yapının güçlendirilmesi işlemidir.

BİNAMIZIN PLANI

1-) GENEL OPSİYONLAR…….analiz opsiyonları………aşağıdaki gibi yapılır. Yani kolon-kiriş rijitlik bölgesini sonsuz rijit al işaretlenir. (TDY 7.4.12)
Ve kirişlerin elastik ankastre opsiyonunu elastik ankastre yapılır.

2-) A0=0 alınır. (Binanın projesindeki donatıların uygulamada aynen kullanılıp kullanılmadığı bilinmediğinden yapımız şu haliyle ayakta durduğuna göre sadece eksenel yükler altındaki yani kendi ağırlığını taşıyacak kadar donatı koymak en mantıklı yol olacaktır. Bunun içinde A0=0 alarak yani deprem etkisi olmaksızın bina çözülürse bu donatı elde edilmiş olunur.)

-Zemin gerilmesi deprem artırım oranı sıfırdır. Deprem yönetmenliğimize göre D GRUBUNA GİREN ZEMİN SINIFLARINDA %50 ARTIRIM YAPILAMAZ.

-Yapımız düzenli bir yapı olduğu için beta 0.80 alındı.

-R katsayısı 4 alındı bu yeni güçlendirme elemanları içimdir.mevcut elemanlara program otamatik olarak R=1 uygular.(tdy.7.5.2.3)

-Bodrum kat olmadığı için deprem yükü alt yüksekliği sıfır alınmıştır.

3-) GÜÇLENDİRME ELASTİSE MÖDÜLÜ SEÇENEĞİ AÇILIR.

Yapının mevcut projesinde kullanılan beton sınıfı olan 140 kg/cm2 veS2200 kg/cm2 idi buna bağlı olarak elastise modülünü 14M PA için karekök 14 x 3250 +14000 formülünden 26150 MPA yani 261500 kg/cm2 olarak buluruz ve E2 bölümüne yazarız.çelik FYK sı yerinede 2200 kg/cm2 yazılır.

4-) GÜÇLENDİRME ELASTİSE MÖDÜLÜ AÇILIR SOLDAN TAKVİYE PROJESİ OPSİYONLARI AÇILIR.

Aşağıda da görüldüğü üzere deprem yapı güçlendirme projesi seçeneği boş bırakılır ve en alttaki mevcut yapı tasarım standardını TDY 1975 işaretlenir.

5-) ÜST MENÜDEN OPSİYONLAR SEÇENEĞİNİ AÇILIR.

Aşağıda görüldüğü gibi lineer analiz - modal analizi ve yapı temel birlikte analizi seçenekleri seçilir. (TDY 7.4.16 )

6-) ANALİZ YAPILIR.

Aşağıda görülen menü gelir. Buradan kiriş-kolon donatı düzenleme açılır.

7-) ÇIKAN MENÜDEN E2-E9 MEVCUT ELEMAN DONATILARINA ANALİZ SONUCUNDAKİ DONATILAR KOPYALANIR.

Seçenek seçilir böylece yapıldığında sadece eksenel yükler yani kendi ağırlığı altında olması gereken donatı ataması gerçekleştirilir.

9-) 3. BİR ALTERNATİF İSE.

Donatılar biliniyorsa kullanıcı donatıları kendiside girebilir. Aşağıdaki menü açılmak sureti ile işlem gerçekleştirilir.

8-) 2.BİR ALTERNATİF OLARAKTA.

Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere minimum pürsantaj seçilerek minimum veya kullanıcının takdir edeceği oranda donatı atılabilir.

10-) BOYUNA DONATILARI ATADIK ENİNE DONATILARI İSE.

Güçlendirme projesi mevcut kolon donatıları açılır sol taraftaki menülerden kiriş- kolon düzenleme seçilir. Kolon donatısı işaretlenir sonra “ all “ yaparak tüm kolonlar seçilir ve rengi değişir daha sonra kiriş donatı değişikliği açılır.

Aşağıdaki menü çıkar orada etriye aralıkları girilir. Ayrıca korozyon oranını da girilebilir.

11-) TÜM KİRİŞLER ALL İLE TEKRAR SEÇİLİR Kİ RENKLERİ DEĞİŞECEKTİR.

Yine yandaki menüden kat kopyalama ile yukarıda gösterildiği üzere tüm katlara kopyalama yapılır. Aynı işlemler kolon etriyeleri içinde tekrarlanarak mevcut etriye aralıkları tüm kolonlara da atanır.

12-) ŞİMDİ TEKRAR ANA GİRİŞ MENÜSÜNE DÖNELİM VE

Yapı genel bilgileri menüsü açılır ve aşağıda görüldüğü üzere binamızın bulunduğu deprem bölgesine bağlı olarak A0 katsayısı girilir. Bizim yapımızda 0.40 idi yani 1.derecede deprem bölgesi değeri girilir.

13-) SOL TARAFTAKİ MENÜLERDEN YAPI ELASTİSE MÖDÜLÜ SEÇİMİNİ SEÇİLİR.

Ve aşağıda görüldüğü gibi karot sonuçlarına göre sapma değeri de düşülerek bulunmuş olan beton sınıfının elastise modülünü ve basınç dayanımı girilir bizim örnek yapımızda BS 14 idi ayrıca mevcut yapıdaki çeliğin çekme dayanımı olan 2200 kg/cm2 değeri yazılır.

14-) TEKRAR TAKVİYE PROJE OPSİYONLARINI AÇARAK.

Aşağıdaki gibi deprem yapı güçlendirme seçeneği seçilir. Ayrıca kuşatılmış kolon kontrolü,
Çatlamış kesite göre analiz,

Yönetmeliğimize göre zorunlu olduğundan işaretli olmalıdır. Diğer 2 seçenekte işaretli yapılır

Aşağıya da donatı gerçekleşme oranı yazılır ve mevcut yapı tasarım standardı 2007 olarak işaretlenerek.kapatılır ve analiz edilir.

15-) ANALİZ BİTTİKTEN SONRA.

Kontrol amacıyla herhangi bir kolon tıklanarak mevcut donatısı kontrol edilir özellikle etriye aralıkları doğru olarak girilmiş mi bakılır.
Aynı şey kiriş içinde yapılır. Özellikle etriye aralıkları doğru olarak girilmiş mi bakılır.

15-) ANALİZ BİTTİKTEN SONRA.

Kontrol amacıyla herhangi bir kolon tıklanarak mevcut donatısı kontrol edilir özellikle etriye aralıkları doğru olarak girilmiş mi bakılır.
Aynı şey kiriş içinde yapılır. Özellikle etriye aralıkları doğru olarak girilmiş mi bakılır.

olmadığı görülür.

incelenirse sargı donatılarımızın çarpılı olduğu yani sargı donatısının

oranları

kapasite

18-) Yine mevcut yapı performans raporunda kolonları ve kirişlerin r

16-) MEVCUT YAPI ANALİZİMİZ BİTTİ.

Deprem Raporundan TDY 2007 yapı deprem performans raporu başlığı tıklanarak açılır. Buna mevcut durum performans raporu denilir.

17-) MEVCUT DURUM PERFORMANS RAPORUNU İNCELEYELİM.

Aşağıda da görüldüğü üzere her katın deprem yükü ile mevcut yapımızın karşılayabileceği deprem yükleri incelenir.bizim yapımızda 2.katta x yönünde 232.89 tonluk bir deprem kuvveti oluşacağı ama mevcut yapımızın bunun ancak 116.04 tonunu karşılayabilecek durumda olduğunu görülüyor.Buna bakarak mevcut yapımızın durumu hakkında ki fikir elde edilir.

19-) SON OLARAK BİNA PERFORMANS SONUCUNU BAKILIR

Bizim yapımızda yapı performansı göçme konumunda çıkmıştır buda doğaldır. Ayrıca bina yatay yük kapasite oranına 0.29 yani olası bir depremde binamızın maruz kalabileceği minimum deprem kuvvetinin ancak %29 unu karşılıyor demektir.

20-) TDY-2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 7. BÖLÜME GÖRE BİNALARIN PERFORMANSI 2 ŞARTIDA SAĞLAMALIDIR.

Bunlardan birincisi etki kapasite oranlarına göre elemanların eğilme kapasiteleri ki bunu yukarıda gördük göçme konumunda idi.
Diğer kontrol ise göreli kat ötelemeleri kontrolüdür oda aşağıda görülmektedir.

2.AŞAMA

ŞİMDİ ARTIK GÜÇLENDİRME YE GEÇEBİLİRİZ


1-) MEVCUT DURUM ANA SAYFASINDAN
save i açalır ve mevcut yapı yerine GÜÇ1 perde , GÜÇ1 perde+manto ve bunun gibi daha 4 tane proje save edilir.2-) BİLGİ GİRİŞİNDEDE İSMİ DEĞİŞTİRİLİRMELİDİR.
Save ederken verilen isim bilgi girişine de aynı şekilde yazılabilir.

5-) Yukarı da verdiğimiz 6 kirişte de aynı işlemi yapıp 6 adet güçlendirme perdesi oluşturmuş olalım.6-) SOL MENÜDEN GENEL KAT DÜZENLEYİ AÇILIR
Önce kiriş-paneli işaretlenir panel yaptığımız 6 kiriş seçilir ve üstten seçimli kat kopyalama ile diğer 4 kata da kopyalanır.

3-) GÜÇLENDİRME ELEMANLARINI SEÇELİM
Mümkün olduğunca ıslak hacimlere , mutfağa gelmeyecek ve simetrik olacak şekilde güçlendirme perdeleri yerleştirilmesi gerekir. Bu örnek projemizde 3 farklı alternatif güçlendirme yapıldı.Ayrıca yapılan bu 3 farklı opsiyon kendi içerisinde de perdeli ve perde+mantolu analiz olarak 2 ye ayrılmıştır.Yani toplamda mevcut proje ve ek olarak 6 tane güçlendirme modeli oluşturuldu.

4-) AŞAĞIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE
Panel kutucuğuna ok koyulur ve malzeme tıklanarak E1 seçilir.

9-) ANALİZ RAPORUNDA

Aşağıdaki kısma bakılırsa deprem yükünün yapının güçlendirilmesi ile fazlası ile karşılandığı görülecektir. x yönünde 2.katta 275.24 tonluk bir deprem kuvvetine karşılık binamız güçlendirildikten sonra bu değer 472,56 tonluk bir değer kapasitesine ulaşmıştır

7-) ANA MENÜDEN YAPI MALZEME SEÇİMİNİ AÇALIM

Yukarıda görüldüğü gibi yeni güçlendirme elemanlarının beton sınıfı c30 ve s420 olarak seçilir. Burada dikkat edilecek husus yeni elemanların beton sınıfının mevcut beton sınıfından çok yüksek olmamasına dikkat etmek gerekir yani yapının karot sonucu bulunan beton sınıfı ile yeni güçlendirme elemanlarında kullanılacak beton sınıfının arası çok açık olmamalıdır. Ayrıca betonun sınıfı yükseldikce yani basınç dayanımı arttıkca beton gevrekleşmektedir. Dolayısıyla deprem açısından gevrek eleman çok tehlikeli olmaktadır. Bu hususu da düşünerek yeni elemanlara beton sınıfı tayin edilir.
Bu örnekte beton sınıfı C30 yapıldı.8-) ANALİZ YAPILIR.

Aşağıdaki menü geldikten sonra işaretli olan performans analizi açılır.

ŞU HALDE GÜÇLENDİRME HESAPLARIMIZ TAMAMLANMIŞ OLDU.

10-) RAPORUN ALT KISMINA BAKILDIĞINDA DA

Can güvenliği (CG) performans seviyesi sağlandı. Ayrıca yapının alması tasarlanan deprem kuvvetinin %39.6 daha fazlasını karşılayacağı da görülmektedir.
Full transcript