Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jornadas sobre tics Agasp abril mayo 2014

No description
by

Voluntario avpc

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jornadas sobre tics Agasp abril mayo 2014

Usos das Tecnoloxías de Información e Comunicación (TIC) para emerxencias
Tomás José Sancho Candedo
Presentado por: Ximena Williams

3. - Traballo Móbil ou Teletraballo.
4.- Xestión non formal, por diante da normativa.

É certo que ter información sobre determinados temas equivale a posuír coñecemento a cerca do mesmo?

NON é así. Esta teoría é un tanto reduccionista, e non ten en conta outras moitas variables que conflúen. Xa que coñecer e pensar non é simplemente almacenar, tratar e comunicar datos. A información non é en si coñecemento.
O acceso a ela non garante en absoluto desenvolver procesos orixinais de pensamento.
A pesar de que o coñecemento se basea na información, esta por si soa non xera coñecemento.

p.e. non por saber o PLATERGA de memoria se é mellor en protección civil

¿Que é a Sociedade da Información?
Impactos de las TIC : interacción constante entre la tecnología y la sociedad.
Nas últimas décadas, a inminente revolución sobrevinda pola aparición e inserción das Tecnoloxías de Información e Comunicación (TIC) en todas as áreas (profesionais, académicas, persoais, entre outras) e das accións para a súa apropiación social e cultural como parte das liñas estratéxicas dos gobernos central e autonómico (RED.es, Amtega)

INFORMACIÓN VS COÑECEMENTO

A información tómase ou se tomou ás veces como equivalente a saber ou coñecemento. Con todo, hai moitas diferenzas entre información e coñecemento.
A identificación entre ambos vai xurdir na década do corenta, desde as teorías da información e a cibernética.

Desde estes postulados, a mente humana, vaise a concibir como unha máquina capaz de adquirir e manipular información, de forma que pensar vaise a reducir a procesar esa información.

Que é a Sociedade do coñecemento?

Os fluxos de información, as comunicacións e os mecanismos de coordinación están a dixitalizarse en moitos sectores da sociedade, proceso que se traduce na aparición progresiva de novas formas de organización social e produtiva.

No ámbito das emerxencias a información está a disposición de todos pero o xeito no que debe empregarse e como resulta efectiva é o que constitúe o coñecemento.

A información é unha ferramenta que debemos aprender a manexar, na que nos debemos entrenar para convertela en eficaz.


¿Que é a Sociedade do coñecemento?

Por exemplo, (Abdul Waheed Khan) o subdirector xeral de la UNESCO para a Comunicación e a Información, escribe:

La sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento.Que é a Sociedade do coñecemento?

A noción de sociedade do coñecemento xurdiu cara a finais dos anos 90 e é empregada particularmente en medios académicos, como alternativa dalgúns a sociedade da información.

A UNESCO, en particular, adoptou o termo sociedade do coñecemento, ou as súas variante sociedades do saber, dentro das súas políticas institucionais. Desenvolveu unha reflexión en torno ao tema, que busca incorporar unha concepción máis integral, non en relación unicamente coa dimensión económica.


A s
ociedade da Información
e a
sociedade do coñecemento
son dous conceptos que a miúdo son utilizados dunha maneira acrítica. A sociedade da información fai referencia á crecente
capacidade tecnolóxica
para almacenar cada vez máis información e facela circular cada vez máis rapidamente e con maior capacidade de difusión. A sociedade do coñecemento refírese á
apropiación crítica e selectiva da información
protagonizada por cidadáns que saben como aproveitar a información.


Unha sociedade da información é aquela na cal a creación, distribución e manipulación da información forman parte importante das actividades culturais e económicas.

As tecnoloxías que facilitan a creación, distribución e manipulación da información xogan un papel esencial nas actividades sociais e económicas.

É a sucesora da sociedade industrial.
O impacto na sociedade foi tan fondo que incluso a nosa forma de vela realidade se modificou. Oscar Ramón (2007) nos chama á reflexión a través da tendencia do U – learning.

A innovación nas tecnoloxías repercute no xeito no que aprendemos e tamén en como construimos o coñecemento
Enfocada desde a súa potencialidade as TIC: Relación de la Web e dos sistemas de xestión de emerxencias
(creación de conocimiento)
Elementos que compoñen as TIC
ordenadores Personales.
Servidores.
Internet .
Dispositivos Móviles (teléfonos celulares, GPS, PDA).
Redes de comunicación.
Dispositivos Audiovisuais (televisores, cámaras web, DVD).
Robots .
Drones

Para Cabero (1996), las TIC, son “...
medios e instrumentos técnicos
, tales como: video interactivo, videotexto y teletexto, televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-ROM en diferentes formatos, sistemas multimedia, tele y videoconferencia, los sistemas expertos, correo electrónico, telemática, realidad virtual... y de servicios”.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2002), las TIC son“...
dispositivos que capturan, transmiten
y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios”.

1. As tecnoloxías da información e a comunicación
O papel dos grupos de emerxencias
funcións
meteoroloxía
xps
telefonía
incendios
cartografía, agricultura, seguridade,
Formación de redes
e globalización da información
e da comunicación
nº programado no terminal,
priorizado na rede
sin cobertura
sms para xordos
novos servizos
Contexto xeral e marco
Principais tecnoloxías dispoñibles
Tic's en Galicia
Aplicacións dentro do ámbito dunha A.V.P.C
Web 2.0
Redes sociais.
emerxencias?
De ser simples peóns pasar a ser técnicos e profesionais. Significa ter un coñecemento do contexto.
De só sermos intervintes a xestores integrais dos plans de emerxencia
Cambio de Marco
De rescatadores a coidadores:
Cada vez máis o foco dos plans está na prevención e na recuperación e menos na intervención
Máis formación da cidadanía e maior construcción de resiliencia.
Comunicación e coñecemento
¿Quen actúa mellor, o que sabe ou o forte?
Para planear hai que coñecer
Para coordinar hai que comunicar
Para decidir hai que ter información
Son as TIC's só unha axuda?
Protección civil somos todos, é tarefa nosa a formación e a información da poboación.
Tecnoloxía unidireccional ou bidireccional
preparar a resposta
axilizala resposta
coordinar a recuperación
PENSAMENTO DIVERXENTE
non todo o que aprendemos é correcto
hai máis dunha maneira correcta
a tecnoloxía serve para máis cousas das que se pensa nun principio
VS
TIC
proyecto Loon: http://www.google.com/intl/es-419/loon/
instant network de Vodafone: http://www.vodafone.com/content/index/about/foundation/instant_network/vodafone_instantnetwork.html
REMER
http://www.proteccioncivil.org/remer
Red emerxencias Galicia
https://imit.xunta.es/portal/telecomunicacion/rede_emerxencias/?__locale=es
U.M.E.
FM - UHF 37 Mhz.
EQUIPOS
TETRA
APPS
Teléfonos de Emergencias
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phoneflipper.fa.es&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uc3m.emergencias&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emergency.sms&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applications.woowrescue&rdid=com.applications.woowrescue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hawkinsoft.emergency
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appventive.ice
Icare Personal Emergency Alert
https://play.google.com/store/apps/details?id=ite.cc.peas.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthagen.iTriage
Itriage
Fema
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.fema.mobile.android
iRescue
https://itunes.apple.com/us/app/irescue/id483566831?mt=8
MEC
https://itunes.apple.com/es/app/mec/id491018679?mt=8
Panic Button
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ucsoftware.panicbuttonpro
planes de emergencia personales
UN-ASIGN
crowd sourcing
https://play.google.com/store/apps/details?id=ansur.asign.un
equipos de emergencia
BOMBEIROS
GES
GRUMIR
AVPC
FORESTAIS
POLICÍA
GARDA CIVIL
SANITARIOS
MILITARES
http://money.cnn.com/video/technology/2014/01/21/t-google-glass-fireman.cnnmoney/
PARA TODOS
sensor magnético
sensor presencia
gps
micrófonos
acelerómetro
cámaras
flash
memoria de alcacenaxe
Este sensor se incorporó en un principio
solamente para mejorar la experiencia de
manejo de los smartphones
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.accelerometer&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.accelerometer&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=triage.start.pl&hl=es
pregrabado no
terminal
único
priorizado
* sen cobertura
sms
W.E.A.
A.M.B.E.R.
Cell Broadcast
AA contacto e grupo ICE
alertas de saúde
radio baliza
http://centum.es/productos/lifeseeker
red GSM privada
open BTS e Instant
Network deVodafone
http://sdrlatino.wordpress.com/2013/07/02/openbts-mi-propia-red-gsm/
http://www.vodafone.com/content/index/about/foundation/instant_network.html
hazmat
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.knorre.dangerousgoods&hl=es
escáner de documentos
fotos xeolocalizadas
detector de movemento
foto de infravermellos
visión nocturna
vídeo
vídeo en directo
videoconferencia
+ xps
+ telefono
+ filtro
+ flash
lista de medicinas
alerxias
documentos escaneados
PEMU
fichas vehículos
lista de direccións
plans de emerxencia
manuais de maquinaria
procedementos
En Galicia
63% fogares con internet
93% persoas entre 16 e 74 anos con móbil. (ine2013)

conxunto de medios de telecomunicacións, radioeléctricos e por cable
que permiten o enlace entre os Cecops, centrais de comunicacións e/ou operativos, posto de mando avanzado e postos fixos e móbiles, incluídos medios terrestres, marítimos e aéreos; e, en xeral, de canto elemento interveña no PLATERGA”.

Ademais tamén se refire ós medios de comunicación cando se trata da
canle para difundir as medidas á poboación

e entendese que se refire ós medios de comunicación de masas TV, Radio e Prensa.
PLATERGA:
LEI 5/2007
Artigo 7.-Deber de comunicación e cumprimento de ordes.
1.
Todo cidadán e toda cidadá
que teñan coñecemento de actividades ou circunstancias que poidan xerar situacións de emerxencia deberanllo comunicar ao organismo competente en materia de protección civil.
2. As persoas, as empresas e as entidades deberán adoptar comportamentos responsables que eviten a produción de riscos e asumir as medidas de autoprotección que regulamentariamente se establezan.
3. No caso de emerxencia os
cidadáns deberán cumprir as ordes e as instrucións
, xerais ou particulares, que lles sexan ditadas polas autoridades competentes.
PLADIGA
IRDI
Para o establecemento do índice de risco diario de incendio tense en conta a conxunción dos seguintes factores: a
situación meteorolóxica
, o
estado da biomasa vexetal
, o estado das infraestruturas preventivas das masas arbóreas e o
estado do solo
. http://mediorural.xunta.es/areas/forestal/incendios_forestais/irdi/
FRECUENCIA RADIO PROPIA
OBSERVATORIOS
CÁMARAS E MICRÓFONOS sistema de alerta.
http://modis.gsfc.nasa.gov/
http://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/index.html
SIMULADOR google mashup: http://forefire.univ-corse.fr/websim/
SISMIGAL
IGN: http://www.ign.es/ign/layout/sismo.do
IGN Sismologia
Avcan Quake
Rede Sísmica Nacional (estacións interconectadas por satélite e teléfono)
SES
SESGAL
SIMULADORES
APPS
SAPRAGA
Sistema INFOCOSTA que dispón de
meteoroloxía observación e aplicación
para móbiles https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poil&hl=es
I
Información
protocolos de actuación
e normativas
lexislación
documentos técnicos
formación
wiki
crowd
web 2.0
http://cpapx.xunta.es/emerxencias-a-direccion-xeral
Simulador de incendios según diferentes modelos
http://www.firemodels.org/
http://www.efeverde.com/blog/noticias/faasa-inaugura-plataforma-de-simulacion-para-extincion-incendios-forestales/

Faasa construíu un simulador para pilotos que interveñen na extinción de incendios forestais
SIMULADORES
FORMACIÓN
http://www.bomberoprofesional.com
Ministerio de Educación, a través do Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) na seguinte dirección:
http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/simuladores/sanidad/129logistica/01_simulador/SIM/simb.html
e ademais outros simuladores de educación na súa sede http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/
http://www.060.es/060_Home/ServiciosLinea/SaludSeguridadConsumo/Salud.html?votado=0
http://www.proteccioncivil.org/
http://www.tomnod.com/nod/
http://emergency20wiki.org/wiki/index.php/Main_Page
Un (ou unha) wiki (do hawaiano wiki, 'rápido')1 é un sitio web cuxas páxinas poden ser editadas por múltiples voluntarios a través do navegador web. Os usuarios poden crear, modificar ou eliminar un mesmo texto que comparten. Os textos ou «páxinas wiki» teñen títulos únicos. Se se escribe o título dunha «páxina wiki» nalgún sitio do wiki entre dobres corchetes ([[...]]), esta palabra convértese nunha «ligazón web» á páxina correspondente. fonte: wikipedia
Crowdsourcing, do inglés crowd (multitude) e outsourcing (externalización), que se podería traducir ao español como "colaboración aberta distribuída" ou "externalización aberta de tarefas", consiste en externalizar tarefas que, tradicionalmente, realizaba un empregado ou contratista, deixándoas a cargo dun grupo numeroso de persoas ou unha comunidade, a través dunha convocatoria aberta.
A diferencia do wiki neste tipo de colaboración resulta un traballo feito non só unhas conclusións
multimedia
RSS son as siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar ou compartir contido na web. Utilízase para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se subscribiron á fonte de contidos. O formato permite distribuír contidos sen necesidade dun navegador, utilizando un software deseñado para ler estes contidos RSS (agregador)
podcast
C
Comunicación
email
sms
whatsapp
redes sociais
fund rising
crear unha conta de correo en gmail
vídeo
crear conta en g+
opcións de configuración
integración con hangouts,
youtube,
crear conta en twitter
opcións de configuración
listas
vincular con Facebook
apps móbiles
hashtag
mensaxes
vínculos
fotos
crearemos unha conta en Ustream e conectarémola a Youtube
crearemos unha conta en Youtube
blog
web + log
público: dar opinións ou instruccións
privado: levar un diario de operacións
configurar un blog en blogger
nubes
subir, crear e compartir en GDrive
configurar no móbil e sincronizar
Concello de Lleida, protocolo por sms

evolución da web
sociedade 2.0
TEMPORAIS
METEOGALICIA
RADAR
SATELITE
PREVISIÓN
REDES SOCIAIS
APPS: MeteoRoute, MeteoSix
@meteogalicia
CONFEDERACION HIDROGRAFICA
SAIH
SAICA
PLANES DE PRESA
regape
1.0 dar ordes e instruccións para obter unha acción
2.0 incorpora un diálogo para acadar unha tarefa
3.0 crea un contexto comunicativo con varios medios e soportes para traballar continuamente na mellora dun sistema
1. As tecnoloxías da información e a comunicación
CARCASAS estándar IP 54
MANOS LIBRES
BATERÍA EXTRA
CARGADORES SOLARES
g+ ofrece integración cos servizos de google
incluído g maps coa interesante opción de compartir
ubicación.
- chat mediante hangouts
- gmail
- hashtags
- blog
- youtube
-----
actualidade http://irescate.es/
Full transcript