Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendom

Religion B
by

Michelle Jensen

on 8 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendom

Michelle Jensen, 3.d Kristendom 1.
Lektion 2-14 Luther:
Coram dei – mennesket over for Gud
Coram Homnibus – mennesker over for andre mennesker Paulus Paulus – var en apostel
Apostel:
Betegnelse for Jesus' hurtigste følgesvende, se også Judas. Det er kun de 12 apostle, vi hører om.
Postlene var ansat til at sprede Jesus' budskaber i hele verden. I starten var alle postlene ligeværdige, men det viste sig hurtigt, at nogle var hurtigere end andre, og Jesus besluttede sig derfor til at inddele dem i forskellige grupper for at optimere udsendelsen af evangelierne. Metoden har holdt sig helt til i dag, hvor almindelig brevpost er inddelt i en hurtig apost og en langsommere bpost
Paulus er den næststørste bidragyder til Det Nye Testamentes bøger

Synedri betyder forsamling:
Paulus var – som en del af det jødiske synedri – med til kristenforfølgelser, men efter et syn, hvor han så den opstandne Jesus kalde ham som apostel og missionær, blev han kristen.
Han fik sit første syn i Damaskus.

Centralt i Paulus' forkyndelse var, at Jesus var den forjættede Messias, som på alles vegne havde lidt soningsdøden: mennesket var frikendt for Guds dom pga. af Jesu død.

Hedninge: Dem der ikke er jøder!

Paulus har grundlagt menigheden i Korinth. Pauluses breve er skrevet, fordi menigheden har skrevet til ham,


Lignelser

Lignelsens formål er gennem en lille fortælling at kommentere eller anskueliggøre en sag eller et forhold. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

Jesus brugte ofte lignelser, når han underviste disciplene og folkeskarerne omkring ham. De første kristne mente, at lignelserne gemte på en skjult hemmelighed, mens man idag mener, at de var et pædagogisk redskab

En dagligdagsfortælling, der ender overraskende eller ufornuftigt, eller peger på hvad himmeriget er. Lukas 15, 11-32 Lignelsen om den fortabte søn

Lignelsen fortæller om en ung mand, den yngste af to brødre, som beder sin far om at få udleveret den del af familiens ejendom, der tilkommer ham. Den unge mand rejser til et fremmed land og ødsler formuen væk på et udsvævende liv med spil og skøger. Hungersnød rammer landet, og han bliver kastet ud i en desperat forarmelse, så han må passe svin og endda til slut misunde svinene deres æde. Han beslutter sig da til at drage tilbage til sin far og skamfuldt bekende sine synder og arbejde som daglejer. Faren modtager den hjemvendte søn med glæde og iklæder ham det fineste tøj og holder en stor fest. Den tilbageblevne søn klager over forskelsbehandlingen, og at han i alle årene med hårdt arbejde aldrig er blevet således belønnet.

Faren kunne være Gud fordi han står for tilgivelsen og handler overraskende.
Tilgivelse, nåden og kærligheden
Den fortabte søn: Farisæer – skinhellig, falsk, hyklerisk i dag. Medlem af et religiøst parti, fra dengang.
I Moseloven er det lig fornuftigt. Jesus lignelser De ti bud, som Moses ifølge Det Gamle Testamente fik givet af Gud på Sinai bjerg, lyder sådan:

1. Du må ikke have andre guder

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

3. Du skal holde hviledagen hellig

4. Du skal ære din far og din mor

5. Du må ikke slå ihjel

6. Du må ikke bryde ægteskabet

7. Du må ikke stjæle

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

9. Du må ikke begære din næstes hus

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til Himmeriget: Det modsatte af Helvede
Det er et religiøst sted
Et himmerige og helvede er en ”tilstand”
Abstrakt:
1) Efter døden – f.eks. dengang folk købte sig til et (bedre) liv i himmeriget via afladsbreve.
2) En tilstand – psykologisk, meget moderne tilgang. (Søren Kierkegaard)

Intrinsic (holder det for dig selv).
Extrinsic (udadvendt).
Himmeriget er en tilstand, som godt kunne godt være intrinsic, da det er meget etikbetonet, forsøger at være kristen.
Efter døden kunne være extrinsic, da de siger det udadvendt at "de er kristne", pga. f.eks. dåb, nadver, afladsbreve osv. ”Himmeriget er ikke et sted oppe i skyerne men en indre tilstand” Johannes 11, 1-44 Opvækkelsen af Lazarus

Lazarus dør og hans familie er gået efter Jesus. Lazarus bliver begravet og der er ikke noget at gøre, men Jesus vil prøve at få live i liget og han får liv i ham og Lazarus genopstår.
Det er en underberetning, dvs. et mirakel.
Johannesevangeliet er fra 110. (Det græske evangelium)
Græsk tænkning.
Johannes 7 underberetninger: Vand til vin, helbrede de syge, bespiste mange folk, og det sidste under er hvor Jesus selv genopstår, dvs. genopstandelsen. Det er sorteret meget efter klimaks osv. og det er typisk græsk retorik. Perspektiver: Græsk og jødisk gudsopfattelse

Jødisk Gudsopfattelse

“Mægtig”
”Nær” – man kan bede til ham og ofre ting til ham (kristendommen)
“Frygt” - straffet af ham
“Han”

Antropomorf – menneskeskikkele
”overvågningssamfund” Gud kigger dig over skulderen = frygt
Gud holder øje med dig og kan straffe dig
”Er på tid”


Græsk Gudsopfattelse
Græsk og det kristne græske.
Græsk:
Logos – ordet (guddommelige spilleregler - fornuften)
Ubevæget bevæger – det guddommelige er fjernt – en uselvisk handling

Hvorfor var vi her ikke for 100 år siden? Der må have været et nulpunkt – derfor virker det fjernt.
et eller andet guddommeligt har sat et par spilleregler, og dem skal vi bruge. Du skal ikke bede om en Mercedes, men bruge spillereglerne.
”Lever evigt”

”Fjern” åndeligt, ikke antropomorf. Spilleregler.
”Kærlig” (kristendommen)
”Logos”

Platon
det intellektuelle kommer før verden der ude

Værens hierarki – man hører sammen i arter (naturlære)
det højeste guddommelige – evig, logos
mennesker - dødelige
dyr
planter
sten

Man kan ikke avle sammen hvis man ikke er samme art.

Græsk
Jødisk Kristendommens termologi:
Næstekærlighed, (er ikke i det græske termologi.)
”Ordet bliver til kød” (det tror en kristne græker på men ikke )

Kristne siger det guddommelige og mennesker bliver blandet sammen ved Johannes evangeliet 11, at kødet blev til ord. Det synes græsk termologi ikke.
Enighed mellem kristne og græsk: At der er noget der har sat jordens begyndelse i gang.
Jesus er født af Gud (umuligt i forhold til græsk) antropomorf. Gud har personligt avlet en søn.
Mennesker er skabt af Gud (græsk, skabelsen)
Ubetinget kærlighed: Hvad er kærlighed? Bjergprædiken: Alle skal elskes, som Gud elsker alle.
Radikal formulering i Bjergprædiken.

Full transcript