Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sainshand Industrial Complex LLC

Presentation
by

Tenuun Tumur

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sainshand Industrial Complex LLC

(cc) image by nuonsolarteam on Flickr Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор Цаашдын ажлын төлөвлөгөө Бусад орны туршлагаас Нийгэм-эдийн засгийн ач холбогдол Хавсралт материалууд Мастер төлөвлөгөө Монгол Улсын Засгийн
газар дотоодын болоод
гадны хөрөнгө оруулалтыг
татах зорилгоор ажлын
хэсгүүдийг байгуулан
ажиллаж байна. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого (#12 тогтоол) Тогтоол шийдвэрүүд #118Тогтоол
#299 Тогтоол
#320 Тогтоол
#52 Тэмдэглэл Сангийн яам Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын яам Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам Байгал орчин, аялал жуучлалын яам Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо Удирдан зохион байгуулах зөвлөл* Хэрэгжүүлэх нэгж Хэрэгжүүлэгч ажлын хэсэг* Дотоод болон олон улсын зөвлөхүүд: Төр хувийн хэвшлийн түгшлэл Бектел Хоган Ловеллс Төслийн хэрэгжилт Нүүрс хиймийн үйлдвэр Цементийн үйлдвэр Төмөр зам Дэлхийн жишиг- Цементийн үйлдвэр Дэлхийн жишиг - Зэс хайлуулах үйлдвэр Төмөрлөгийн үйлдвэр Төмрийн хүдрийн хорголжын үйлдвэр Төмөрлөгийн үйлдвэр Кокс химийн үйлдвэр Зэс хайлуулах
үйлдвэр Засгийн газар боловсруулсан Мастер төлөвлөгөөг баталж 2012 оны 216 дугаар тогтоолоор
“Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор” төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийг байгуулсан *Уг зөвлөлд УИХ гишүүд, Засгийн газар төрийн бус байгуулагуудын төлөөлөл багтана *ҮХШХ нь дотоод болон гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулах байгуулага байх болно. Агуулга ТОВЧОО УИХ-ын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, 2010 оны 32 дугаар тогтоолоор баталсан Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого, Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах тодорхой ажлүүдыг гүйцэтгэсэн. Товчоо Засгийн газар цогцолборын Мастер төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтыг хангах зорилгоор “Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор” төрийн өмчит компанийг байгуулсан. Цолцолборыг үе шаттайгаар барьж байгууллахад эхний ээлжинд ус, байгал орчин зэргийн нарийвчилсан судалгаа болон нийтийн дэд бүтцийн зураг төслийг эхний ээлжинд баригдах үйлдвэрүүдийг тодорхойлж хийнэ. Бусад орны аж үйлдвэрийн цогцолбор барьсан туршлагаас судалхад тухай улсын төрийн байгууллага нийтийн дэд бүтцийг барьж байгуулсанаар хувийн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадсан байна. Энэ ажлыг хийхдээ тус төрийн байгууллага нь барилгын инженер, санхүү, хууль зэрэг мэргэжлийн компаниудтай хамтран ажилласан байна. “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэнээр Монгол Улсын эдийн засаг төрөлжиж, улмаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах орчин бий болгохоос гадна, өнөөгийн дэлхийн санхүүгийн хямралын үед тус орны эдийн засгийг эрчимжүүлэх ач холбогдолтой юм. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого
(#32 тогтоол) Дэлхийн жишиг - Зэс хайлуулах үйлдвэр Цогцолборын ерөнхий төлөвлөлт хийх Төрийн байгууллага нь дараах үүрэгтэй: Нийтийн зориулалтын барилга байгууламж, дэд болон бусад бүтцийн барьж Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хангах Хувийн хэвшлийн компаниуд үйлдвэрүүдийг байрьж байгуулна Хувийн хэвшил нь дараах үүрэгтэй: Аж үйлдвэрийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх (санхүүжилт ба барилга угсралт) Монголын хувийн хэвшлийн салбарын ашиг сонирхолыг төлөөлөх Аж үйлдвэрийн тодорхой төслүүдэд өөрийн нэрийн өмнөөс шууд ба шууд бус хөрөнгө оруулалт хийж оролцоно УИХ ЗГ-ын тогтоол шийдвэрүүд ЗГ#52 –р тэмдэглэлийн
ажлын хэсэг ЗГ#118-р тогтоолын хэрэгжүүлэх нэгж НИЙТИЙН
ДЭД БҮТЭЦ Ус хангамж
болон бохир
усны байгууламж Төмөр зам Ачаа шилжүүлэн ачилт Аюулгүй байдал Харилцаа холбоо Газрын бэлтгэл ажил Дулааны шугам Агаар цэвэршүүлэх
байгууламж Цахилгаан Нийтийн дэд бүтэц нь цогцолборийн үйлдвэрүүдийг тогтвортой, хэвийн ажиллуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ Цогцолборын нийтийн дэд бүтцийг төр, хувийн хэвшлийн хамтран хөрөнгө оруулж үйлдвэрүүдийн гэрээний үндсэн дээр санхүүжүүлэх боломжтой Нийтийн дэд бүтцийн компаниуд үйлдвэрийн газруудтай гэрээ байгуулж ажиллах учир тогтвортой мөнгөн урсгалын боломж бүрдэх учир хувийн хэвшлийн компаниуд хөрөнгө оруулах сонирхолтой байна Цогцолборын нийтийн дэд бүтцийг төр барьж байгуулсанаар үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны өртөгийг багасган хөрөнгө оруулалтыг татах боломж бүрдэнэ Улс томоохон хэмжээний төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлснээр эдийн засгийн хямралаас урьдчилан сэргийлэх, улмаар эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ болно Цогцолборын хөрөнгө оруулалт төр, хувийн хэвшлийн санхүүжилтээс бүрдэнэ Өөрийн хөрөнгө
(~40%) Хувийн хэвшил Төр Зээл
(~60%) Цементийн үйлдвэр Кокс химийн үйлдвэр Хорголжин төмрийн үйлдвэр Ангижруулсан төмрийн үйлдвэр Зэс хайлуулах үйлдвэр Мастер төлөвлөгөөний дагуу барилгын бэлтгэл ажлуудыг шахаж гүйцэтгэхэд хөтөлбөрт зориулсан эхний төсвийг батлах шаардлагатай байна Цогцолборыг барьж байгуулах 2012-2013 оны ажлын төлөвлөгөө: 1.Мастер төлөвлөгөөг батлах 2.Цогцолборын төрийн өмчит компани байгуулах 3.Хөтөлбөрт зориулсан төсвийг батлах 4.Төслийн зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах 5.Хөрөнгө оруулагч нараас урьдчилсан мэдээлэл авах 6.Ус, байгал орчны судалгаа хийх 7.Хууль эрхзүйн тогтолцоог бий болгох 8.Үйлдвэрүүдийн сонгон шалгаруулалт явуулах 9.Нийтийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах 10.Цогцолборын эхний үйлдвэр, дэд бүтцийг барьж байгуулах Цогцолборын эхний баригдах үйлдвэрүүдийг тодруулж ус болон дэд бүтцийн шаардлатай хэмжээ, хүчин чадлыг тодорхойлно 2012 оны 10 сар Цогцолборт баригдах үйлдвэрүүдийн талаар олон нийтэд нээлтэй зарлаж хөрөнгө оруулах сонирхолыг судлах;
Зарыг хэвлэл мэдээлэл, телевиз, цахим хэлбэрээр цацах. 2012 оны 11 сар Цогцолборт үйлдвэр барих сонирхолтой хөрөнгө оруулагч нартай уулзаж мэдээлэл авах;
Мастер төлөвлөлтийн явцад хэд хэдэн үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл болон бусад холбогдох ажлын талаар мэдээллүүд судалгаанд тусгагдсан. 2012 оны 11 сар Анхан шатны мэдээллийг боловсруулж ус, нийтийн дэд бүтцийн эхний үе шатны хэмжээ, хүчин чадлын талаар тооцоолол хийх;
Үйлдвэрүүдийн тендерийн бичиг баримт боловсруулж бэлдэх;
Эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах тухай бодитой мэдээлэл авч бэлтгэл ажлыг хангах;
Дэд бүтцийн зураг төслийн ажлыг эхлүүлэх 2012 оны 12 сар Цогцолборын үйлдвэрүүдийн тендер нээлттэй зарлах;
Холбогдох гэрээ, эрх зүйн бичиг баримтыг боловсруулах;
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулж саналуудыг үнэлэх;
Эхний үйлдвэрүүдийг сонгож хэлцэл, гэрээ байгуулах. Барилгын бэлтгэл ажлыг хангахад барилгын инженер, санхүү, хууль зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012 Усны хайгуул судалгаа болон байгаль орчны суурь судалгааг төсөл хэрэгжүүлэх талбайн хэмжээгээр хийх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Цогцолборын дэд бүтэц болон Сайншанд хотын өргөтгөлийн зураг төслийг үйлдвэрүүдийг үе шаттай барьж байгуулахтай уялдуулж боловсруулна Хуулийн Зөвлөх баг Бусад орны туршлагаас авч үзэхэд хөтөлбөрийн ерөнхий зөвлөхийн хөлс нийт төслийн хэмжээний 2-3% байна
Full transcript