Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ett säkerhetsteoretiskt perspektiv på vårdhygien

No description
by

Johan Bergström

on 24 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ett säkerhetsteoretiskt perspektiv på vårdhygien

säkerhetsteoretiska perspektiv på vårdhygien
Pålitlighet
Hålla sig till reglerna
En fråga om design
Något maskinen har/är
Helhetens funktion kan beskrivas utifrån delarnas funktion
= Säkerhet
om vi bara kunde bli av med alla sköterskor som begår misstag så skulle detta vara ett säkrare sjukhus
att hygienrutiner inte följs är ett tecken på djupare problem i systemet/organisationen

säkerhet är ett val
hur är människan konfigurerad i systemet?
varför fungerar det så ofta väl?
Men det är lätt att bli efterklok
Vanlig miljö
Richard Cook
Dekker
Separerade aktörer
Skiftar mellan stark och svag koppling
Starka beroenden
Icke-linjära interaktioner
Medger inte komplett beskrivning
Helheten kan inte beskrivas som summan av delarna
Öppet
“This journey played with my emotions. I went in puzzled, angry and disappointed - puzzled how two highly trained Air Force pilots could make such a deadly mistake. Each time I went in hot and suspicious. Each time I came out sympathetic and unnerved... If no one did anything wrong, if there were no unexplainable surprises at any level of analysis, if nothing was abnormal, then what...?”(Snook, 2000, p. 203)
olyckor kan inträffa utan att någon gör fel
Handlingar är logiska i sitt sammanhang
För att förstå en handling måste vi förstå sammanhanget
Olyckor inträffar då vanliga människor utför sitt vanliga arbete i vanliga situationer
säkerhet genom kontroll och sanktioner
disciplinpåföljd
mer teknologi
fler PM
uppmaningar att vara försiktig
Wachter & Pronovost (2009)
och fokus på brister
Johan Bergström, Lunds universitet
att alltid svara blir en del av ett moralsystem
människan är en resurs att vårda, inte ett problem att kontrollera
Johan.Bergstrom@risk.lth.se
jbsafety.se
humanfactors.lth.se
@bergstrom_johan
Full transcript