Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A RÍM

No description
by

Hargitai Bea

on 20 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A RÍM

A RÍM
Jelentése
Rímszerkezetek
Tisztarím és asszonánc
Ritmika szerint
Furcsa rímek
Eredete: ófrancia 'rime' -
ógörög
Stilisztikai eszköz, ritmikai szakaszok vagy sorok végének (vagy akár sorközi szavaknak) összecsengése
Hívórím
(a rím első fele): feszültséget kelt
Válaszrím
: feloldja
(a rímben részt nem vevő sor a vaksor)
'ρυθμος' - a „ritmus” szó eredete is

Hímrím
(éles rím)
ritmusa jambus:
virág – világ
u – u -

Nőrím
(tompa rím)
ritmusa trocheus:
élet – éget
– u – u

Tiszta rím:

- Minden hangzója teljesen azonos
- 1. Önrím
Nagy szép dárda Szondinak kezébe
vala,
Sebösölve térdön állván ő vív
vala
,
Romlott toron alatt általlőtték
vala,
Az fejét az hegyről alávetötték
vala.
(Tinódi Lantos Sebestyén: Budai Ali basa históriája)

- 2. Rag-rím (a toldalékok egyeznek meg):
Summáját írom Egör várá
nak
,
Megszállásának, viadaljá
nak,
Szégyönvallását császár hadá
nak
,
Nagy vigaságát Ferdinánd királ
nak
.


Asszonánc

(latin assonare = összehangzani)
- 1. Tiszta asszonánc: a magánhangzók csengenek egybe, a mássalhangzók eltérőek:
"Nem is, nem is azt a forgószelet
nézi
,
Mely a hamvas utat véges-végig
méri
"
(Arany János: Toldi)

- 2. Mássalhangzós asszonánc (pararím) fordítva:
"Az erdő hallgatag
nyugosznak a vadak
lankadt állal h
evernek
ágyán a hűs
avarnak,
mit a szelek l
evernek
majd újra felk
avarnak
."
(Babits Mihály: Paysages intimes, 3. Alkony)

- 3. Groteszk asszonánc: kancsal rím - a mássalhangzók azonosak, de a magánhangzók eltérők:
"…méztől dagadva megreped a
szőlő
s a boldogságtól elnémul a
szóló
."
(Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat)

Keresztrím
Ki szívben jó, ki lélekben nemes
volt
, A
Ki életszomját el nem ég
eté
, B
Kit gőg, mohó vágy el nem varázs
olt
, A
Földön honát csak olyan lelh
eté
. B
(Vörösmarty Mihály: A merengőhöz)

Páros rím
Én még őszinte ember v
oltam
, A
ordítottam, toporzék
oltam
: A
Hagyja a dagadt ruhát m
ásra
! B
Engem vigyen föl a padl
ásra
! B
(József Attila: Mama)

Félrím
Bírom végre Juliskámat, B
Mindörökre bírom
őt
, A
az enyémnek vallhatom már, XB
Isten és világ el
őtt
. A
(Petőfi Sándor: Bírom végre Juliskámat)

Bokorrím
Mint aki a sinek közé
esett…
, A
a végtelent, a távoli él
etet
, A
búcsúztatom, mert messze mes
e lett
, A
mint aki a sinek közé
esett
. A
(Kosztolányi Dezső: Mint aki a sinek közé esett)

Ölelkező rím
Hajdanában, amikor
még,
A
Igy beszélt a magyar
ember
: B
Ha per, úgymond hadd legy
en pe
r, B
(Ami nem volt éppen oly
rég
. A
(Arany János: A fülemüle)

Ráütő rím
Hunyad alatt, egy kis ház
ban
, A
Élt az özvegy, talpig gyász
ban
; A
Mint gyümölcs a fát, lehajt
ja
B
Nehéz gondja, gondolat
ja
: B
Neveletlen négy magzat
ja
. B
(Arany János: Both bajnok özvegye)

Visszatérő rím
"Királyasszony, n
éném,
A
Az egekre
kérném
: A
Azt a rózsát, piros rózsát X
Haj, beh szeretn
ém én!"
A
(Arany János: Zách Klára)

Kancsal rím
A mássalhangzók csengenek össze, és a magánhangzók térnek el egymástól.
Egy hívő s egy
eretnek
Feles földön
aratnak
.
(Weöres Sándor: Kancsal rím)

Kecskerím
A hívó- és válaszrím azonos hangzású, attól eltekintve, hogy bizonyos hangzóik (legtöbbször két szó kezdőbetűje) fel vannak cserélve.
Engem kétszer
csapott kupán
,
S ő egy pofont
kapott csupán
.
(Karinthy Frigyes)

Több mássalhangzó sorrendje is felcserélhető:
Nem gól ez, csak
kapufa
,
Nem jár érte
fakupa
.


Kínrím
(mozaikrím, a tiszta rím egy speciális fajtája, a rímelő szótagok azonos hangzásúak, de a szóhatárok különböznek):
Hegyezem a
fülem, ül-e
a lomb alatt
fülemüle?
(Kosztolányi Dezső)

Olyanok a
kecskerímek
,
mint mikor a
kecske rí: mek
.
(Kosztolányi Dezső)

Sorrím
(a kínrím egy egész verssoron át tart, "sacsipacsi")
Aj, e nő-kebelű Lidi óta
A Jenőke belül idióta.
(Weöres Sándor: Végrím)

Visszhangrím
(a versszak végét megismételve ad választ):
Szép Julia-Annám leszen-é jó hozzám, s megkegyelmez-é nekem?
Hogy régen szolgálom, leszen-é jutalmom, s kell-e jót reménle
nem
?
ECHO:
Nem.
(Balassi Bálint)

(Forrás: Wikipédia)
http://irodalomtanulas.hu/9-evfolyam/bevezetes/verstan/a-rim/
Full transcript