Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leerzaam taalgebruik in de klas

No description
by

Albert Walsweer

on 9 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leerzaam taalgebruik in de klas

Rapporterende gesprekken
Om een activiteit te plannen
Om de uitvoering te monitoren

Tegenover 'instructieve gesprekken' staan zogenaamde 'dialogische gesprekken'. Het is niet zo dat een dialogisch gesprek automatisch leidt tot meer kennis.
Om (gezamenlijk) kennis te construeren:
1. moet het gesprek wel ergens over gaan (kennis)
2. en het zou ergens toe moeten leiden (nieuwe kennis)
3. Afhankelijk van de situatie moet een leerkracht leren switchen tussen dialogische gesprekken en instructieve gesprekken

Niet: Instructief of dialogisch
Maar: Dialogisch waar het kan en instructief waar het moet
"Jullie hebben onderzoek gedaan naar een aantal voedingsmiddelen, vertel eens ..."
Monologisch participatiekader
Als op zichzelf staand kader
niet
functioneel binnen een KBE
Nuttig indien het aansluit bij vraag van leerling(en)
Functie voor (gezamenlijke) kennisconstructie (1)
Dialogisch participatiekader
Nodigt uit om ‘alles’ te kunnen zeggen binnen het (ruime) gesprekskader
(bijv. ideeën, of mogelijke oplossingen genereren)
Veelal verkennend, brainstromend (het kan alle kanten opgaan)
Binnen 'samen onderzoeken': bijv. elkaar verslag doen in de kring, en dan weer verder werken in kleine groepjes)
Functie voor (gezamenlijke) kennisconstructie (2)
Hoe zijn die gesprekken
georganiseerd
?
Hoe
verschillen
de gesprekken van elkaar?
Welke
ontwikkeling
zien we (door de tijd)?
Welke
rol
vervullen die verschillende gesprekken
voor het leren
?
Onderzoeksvragen
Leerzaam taalgebruik in de klas:
Dialogisch waar het kan...
Leerlingen onderling / peer interactie (1)
Dialogisch- en discussiekader (2)
Demonstreren van (individuele) kennis
Doelgericht gezamenlijke kennis construeren
.... Instructief waar het moet
(Monologisch) & Beperkt-interactief participatiekader

Beperkt interactief participatiekader
Idem (vooral nuttig in aansluiting op wat leerlingen inbrengen)
Nuttig om voorkennis te checken
Discussiekader
Iedereen kan ideeen inbrengen; iedereen doet mee en is 'gelijk'
Meestal doelgerichte, oplossingsgerichte gesprekken, dus
Knowledge Building
(oplossen, verbeteren, vastleggen)
Monologisch participatiekader
Beperkt interactief participatiekader
Dialogisch participatiekader
Discussiekader
Leerzaam taalgebruik in de klas
Ruimte voor leren
een etnografisch onderzoek
naar het verloop van een interventie
en de ontwikkeling van het taalgebruik
op (zeer) kleine basisscholen
in meertalig Fryslân
Albert Walsweer
Lectoraat Taalgebruik en Leren
Taalgebruik in de klas
- Leerlingen onderling (peer interactie)
- Leerkracht en leerlingen (klassikale interactie)
Disputational talk
Cumulative talk
Exploratory talk

Peer interactie
co-constructing knowledge
co-regulating activities
(Litteton & Mercer, 2013)
In vrijwel alle gesprekken staat procedurele kennis centraal
(i.p.v. declaratieve kennis)
en dus (bijna) geen
exploratory talk
rapporterend
activiteit plannen
uitvoering monitoren
Rojas-Drummond e.a. (2006):
- Er is een breder perspectief op peer interactie en groepsdiscussie nodig
- Gaat om het oplossen van problemen, die
- zeer divers van aard kunnen zijn
- en in zeer verschillende educatieve contexten kunnen plaatsvinden
Waarom geen exploratory talk?
Monologisch participatiekader
Discussiekader
Dialogisch participatiekader
Beperkt Interactief participatiekader
Vier varianten van klassikale interactie
Knowledge Building
(Carl Bereiter, 2002)
Dialogic Inquiry
Dialogic Teaching
Dialogic Education
(Wells; Alexander; Wegerif)
Betrokkenheid
Opvattingen
Handelen
(Van den Berg)
Mercer & Littleton (2007)
Er is wel een relatie met domeinkennis, of declaratieve kennis, maar die is terloops
iets regelen, afspraken maken, samenwerking aan de orde
In de lijn van Mercer e.a.:
Geen grondregel(lessen) in de interventie?

Maar o.b.v. dit onderzoek (ook):
Er is blijkbaar ook geen noodzaak om gezamenlijk te discussiëren over declaratieve kennis
Daarmee sluiten de bevindingen aan op:
Tan & Tan (2014): Onderwijs (leren in school) verschilt van professionele context (onderzoekers, innovatieve bedrijven).
- noodzaak om te vernieuwen, te creëren
- samenwerking + concurrentie
Vier varianten (vier participatiekaders)
AGENDA:
(1) De context van het onderzoek
(2) Peer interactie (en leren)
(3) Klassikale interactie (en leren)
Rapporteren
(aan het begin van een project):
- tweetallen
- de een stelt vragen, de ander geeft antwoord
- dan wisselen ze van rol
- ongelijkwaardig
- sterk beïnvloed door opdracht in schoolse context
Gesprekken om een activiteit te plannen
:
- drie, vier of vijf leerlingen
- gericht op de uit te voeren activiteit
- interview
- telefoongesprek etc.
- cumulatief van aard
Gesprekken om de uitvoering te monitoren
- drie, vier, of vijf leerlingen
- zeer complex
- meerdere gesprekslijnen (inhouden)
- in overlap / skip connecting
- allerlei problemen (oplossen)
Doel van de lezing:
- Een kader voor de rest van de dag
- Mogelijkheden leerzaam taalgebruik
- Want, wat leren ze nu eigenlijk bij al die nieuwe (digitale) werkvormen & projecten?
Kennisoverdracht
Sociale participatie
Gezamenlijke kennisconstructie
Wat voor het leren van de leerlingen geldt,
geldt waarschijnlijk ook voor het leren van professionals

Hoe organiseer jij 'leerzame interactie' met
studenten en leerkrachten?

instructief of dialogisch?
To install knowledge
(MacBeth, 2000)
paradigma van de
kennisoverdracht
Kennis demonstreren
Doing understanding
(Koole, 2010)
Paradigma van de
Knowledge building
Kennis claimen
(Koole, 2010)
Als (mondeling) taalgebruik het middel is om te leren
en de centrale competentie van de 21ste eeuw,
wordt het dan niet hoog tijd dat we die vaardigheid serieus gaan nemen in het onderwijs?
In de eerste fase van de interventie alleen maar sprake van beperkt interactief participatiekader.

Heel soms monologisch,
en af en toe pogingen van de leerkracht om een dialogisch kader te realiseren
Bedankt voor de aandacht!
Analyse van de data
Ruimte voor leren:
Paradigma van de
Sociale participatie
Full transcript