Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YENİDOĞANDA SOLUNUM YETERSİZLİĞİ

No description
by

Yağmur Yılmaz

on 7 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YENİDOĞANDA SOLUNUM YETERSİZLİĞİ

Yenidoğanın solunum sistemi ile yetişkin bireyin solunum sistemi birbirinden farklıdır. Bu farkların bilinmesi tedavi ve bakımın daha etkili olmasını sağlar.
ASFİKSİ NEDİR ?
Bebeğin beyni oksijensizliğe 3 dakikadan fazla dayanamaz. Bu bebeklere hemen müdahale edilmezse ölür ya da "zeka geriliği" olabilir. Bu nedenle:
- Normal zamandan uzun süren doğumlar,
- Kordon dolanması,
- Makat geliş,
- Baş pelvis uyuşmazlığı, gibi durumlarda bebek asfiksili doğabilir.


YENİDOĞANDA SOLUNUM YETERSİZLİĞİ
YENiDOĞANIN SOLUNUM SIKINTISI
Yaşamın ilk ayı tüm yaş gruplarına göre solunum sıkıntısının çok sık olduğu bir dönemdir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çoğunluğu değişik nedenlere bağlı solunum sorunu olan çocuklardır. İstatistiklere bakıldığında 2500 gr. altında doğan çocukların %20’si solunum sorunları nedeniyle hastane bakımı gerektirmektedir.
YENİDOĞAN SOLUNUM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
Yenidoğan burnundan nefes alır.
Yenidoğanın ağız boşluğu küçük, dili büyüktür.
Epiglot uzun ve güçsüzdür.
Soluk yolu erişkinlere göre daha dardır.
Solunum sekresyonları daha fazladır.
Solunum kasları iyi gelişmemiştir.
Yenidoğanda iki çeşit asfiksi olabilir ;


Mor Asfiksi:

Bebeğin vücudu morumsudur. Solunum hiç yok ya da yok denecek kadar azdır, (siyanotik) kalp atımları dakikada 140 dan fazladır.
Beyaz Asfiksi:

Solunum yok ya da çok zayıftır. Bebeğin vücudu soluk, yarı beyazdır. Kalp atımları dakikada 100 den azdır.


Yenidoğan Asfiksisi Bebekler doğarken uzun süre içerde kalırsa bebeklerde solunum güçlüğü ya da zayıf solunum gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda akciğerlere dolan hava yetersiz olduğundan bebeğin vücudunda oksijen azlığı baş gösterir. Bu duruma asfiksi denir.


ASFİKSİ BELİRTİLERİ
Yenidoğanın ilk 1 dakika içinde ağlamaması
 Solunumun doğumdan sonraki 30 saniye içinde başlamaması
 Yenidoğanda solunum hareketlerinin yüzeysel, düzensiz olması veya hiç olmaması
Nabzin giderek azalması
Uyarılara karşı yanıt alamamak
Tanı:

Belirti ve bulgulara göre konur. Tanı konulmasında en önemli bulgu, kan gazı örnekleridir.
TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
Asfiksi, acil tedavi gerektiren bir durumdur.
Yenidoğanda ilk solunum 30 saniye içinde başlamamışsa ya da zayıfsa bebeğin
ağzı ve burnu aspire edilir, topuklara fiske
vurularak solunum uyarılır.
Oksijen verilir. 1-2 dakikada yanıt alınmazsa resüsitasyon yapılır.

Yenidoğan bebeklerin resüsitasyonundaki basamaklar
 Dolaşımın sağlanması (kalp masajı)
 Hava yolunun açılması
 Solunumun başlatılması (ağızdan ağza solunum ambu ile solunum entübasyon)

ATELEKTAZİ NEDİR ?
Akciğer dokusunun bir kıs­mının veya tümünün kollabe olması, havasız kalması, büzülmesidir. Akut ya da kronik olabilir. Atelektazi enfeksiyonlar, plevral effüzyon, tümörler gibi çeşitli akciğer hastalıkları ile bir arada bulunabilir.


Nedenleri
Atılamayan sekresyon
Tümör
Bronkospazm
Yabancı cisim gibi nedenlerin oluşturduğu bronşiyal obstrüksiyondur.


Atelektazi Belirtileri
Yavaş gelişen atelektazilerde;
Hipoksemi
Dispne
Halsizlik
Hızlı gelişen atelekt­azilerde;
İleri derecede dispne
Siyanoz
Kan basınc­ında düşme
Taşikardi
Şok
Kaygı
Ateş görüle­bilir


Tanı
Göğüs röntgeni
Fiziki muayene
Bron­koskopi ile tanı konur.


Atelektazi Tedavi ve Hemşirelik Girişimleri
Atelektazi akut gelişmişse, neden olan faktör ortadan kald­ırılmalı.
Neden pnömotoraks veya hemotoraks ise hastaya torasentez yapılır.
Bronş obstrüksiyonunu ortadan kaldırmak için; Prodüktif öksürük uyarılır
Sekresyon temizlenir
Etkilenen akciğer bölgesinin yüksekte kalması sağlanarak poz­isyon verilir.
Ağrıyı azaltmak için önerildiği gibi ağrı kesiciler verilir.
Derin nefes alma egzersizleri yaptırılır.

Hyalin Membran Hastalığı
Akciğerlerin olgunlaşmaması ve surfaktan eksikliği sonucu görülür. Surfaktan, akciğerlerde alveol epitelinden salgılanan ve solunum yollarında yüzey gerilimi azaltıp oksijen taşınmasını kolaylaştıran bir maddedir. Surfaktan olmadan alveoller bebek nefes verdiği zaman yapışma eğilimi gösterir. Sonuçta akciğer genişlemediğinden etkili solunum yapılamaz.

Belirti ve bulgular:
 Dispne
 Göğüs duvarında çekilme
 Taşipne (solunum hızının dakikada 60 ve üzerinde oluşu)
 Nefes verme sırasında hırıltı, burun kanatlarının solunuma katılması
 Oksijen verilmesine rağmen artan siyanoz
 Sarılık
Tanı :
Akciğer grafisi ile tanı konur.
Tedavi ve hemşirelik bakımı:
Bebek kuvöze alınır. Böylece uygun nem, oksijen ve ısı ortamı sağlanır. Solunum güçlüğü olan yenidoğanlarda solunum güçlüğünü daha da artırdığı ve aspirasyon riski olduğu için oral beslenme yapılmaz. Yenidoğan parenteral yolla beslenir. Yaşam bulguları, cilt rengi ve aktivitesi sık aralıklarla kontrol edilir.
Epiglot dilin arkasında yer alan, yutma sırasında gırtlağın kapanmasını sağlayan
yapıdır. Epiglottit ise epiglotta ödem ve kızarıklıkla kendini belli eden akut solunum yolu
enfeksiyonudur.
AKUT EPİGLOTTİT
Belirti ve bulgular:
 Dispne vardır.
 Çocuk, hava yollarını açık tutmak için hareketsiz pozisyonda oturur,
çocuğun ağzı açıktır ve ağzından salgılar akar.
Yutma güçlüğü olduğundan yeme isteksizliği vardır.
Nefes alma sırasında öter gibi ses çıkarır.
Yüksek ateş görülür.


Tanı :
Klinik olarak konulur. Tanıyı desteklemek için tam kan sayımı,
sedimantasyon ve CRP gibi kan tetkikleri istenebilir. Kamera sistemi ile yapılan
endoskopik muayenede epiglot kırmızı ve şiş görünümdedir. Epiglot çok
hassastır, muayene sırasında hasta spazma girebilir. Dil basacağı ile ağız
muayenesi çok tehlikelidir, solunum yollarının tam tıkanmasına ve ölüme neden olabilir.
Tedavi ve hemşirelik bakımı:
Oksijen inhalasyonu, intravenöz antibiyotik ve
steroid tedavisi uygulanır. Hastanın solunum sıkıntısı çok fazla ise bu hastalıkta dakikalar bile çok önemli olduğundan hasta hemen yoğun bakım ünitesine alınır ve genel anestezi altında nazotrakeal entübasyon (soluk borusuna tüp
yerleŞtirilmesi) veya trakeotomi (soluk borusuna delik açılması) yapılır.
SEDANUR BACI
YAĞMUR YILMAZ
Full transcript