Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Арилжааны банкны хадгаламж, түүний удирдлага

No description
by

Zaya Jam

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Арилжааны банкны хадгаламж, түүний удирдлага

Арилжааны банкны хадгаламж, түүний удирдлага
Арилжааны банк
Арилжааны банк нь сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлж авах, эргээж хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдалтай аж ахуйн нэгжүүдэд олгох аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх үүргийг хүлээдэг

Оршил
Банкны хадгаламж
Хувийн санхүүгээ сайтар төлөвлөн цалингаасаа илүүчлэх замаар, мөн гэнэтийн орлого зэргээс хэрхэн хадгаламж үүсгэж, цаашид өсгөж болно. 


Хадгаламж хийхдээ юу анхаарах
Банкаа зөв сонгох
Банкуудын хадгаламжийн төрөл, нөхцөл өөр өөр байдаг
Санхүүгийн зөвлөгөө авах

Банкаа зөв сонгох:
Банкууд улирал бүр хөндлөнгийн аудитаар баталгаажуулсан тайлан балансаа олон нийтэд зориулан нийтэлж, мэдээлэх үүрэгтэй байдаг.


Банкуудын хадгаламжийн төрөл, нөхцөл өөр өөр байдаг
Банкууд хадгаламжийн хүү, хугацаа, төрөл зэрэг нөхцлүүдээ өөрийн бодлогод нийцүүлэн хэрэгжүүлдэг тул хадгаламж хийхдээ банкуудын вэб хуудас болон тэдгээрийн харьцуулсан судалгааг үзэж байж сонголтоо хийхэд илүүдэхгүй

Санхүүгийн зөвлөгөө авах:
Хэрэв Та өөрийгөө санхүүгийн зохих мэдлэггүй гэж үзэж байгаа бол харилцагч банкны ажилтнууд зэрэг мэргэжлийн хүнээс зөвлөгөө авч болно. Гэхдээ зөвлөгөө өгч байгаа хүн таны өмнө баталгаа гаргахгүй тул өөрөө л эцсийн сонголтоо, мөн түүнчлэн түүнтэй холбогдох эрсдлээ хариуцна. 

Хадгаламжийн давуу тал
 Хүүгээрээ өснө.
Найдвартай буюу хаях гээх, хулгайд алдах зэргээс сэргийлнэ.
Инфляциас хамаарч хадгалсан мөнгө үнэ цэнээ алдах нь багасна.
Өөрийн бизнес эрхлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгоно.

Хадгаламжийн сул тал:
Хадгаламжийн өгөөж нь хэрэглээний зээлийн хүүнээс харьцангуй доогуур.
Банк дампуурсан тохиолдолд алдагдал үүсэх эрсдэлтэй.
Өндөр инфляциас шалтгаалж үнэ цэнэ буурах хандлага бий.


 
 
Хадгаламжийн удирдлага:
Иргэд аж ахуй нэгжүүдийн банкинд байршуулсан мөнгөн хөрөнгө болгон нь хадгаламж болдог. Эндээс харахад хадгаламж нь иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн банкинд хугацаатай, хугацаагүй сэн 2 төрлийн хадгаламжаас гадна харилцах дансыг хамарч байдаг.
Хугацаагүй хадгаламж гэдэг нь
 Тодорхой хугацаа заагаагүй зөвхөн хүүг тохиролцсон, хэзээ ч авч болохоор байршуулсан мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.
Хугацаатай хадгаламж гэдэг нь
Банк тодорхой хугацаа, хүү зааж, гэрээ байгуулан мөнгөн хөрөнгийг хадгалж буй хэлбэрийг хугацаатай хадгаламж гэх бөгөөд энэ эх үүсвэр нь банкны харьцангуй тогтвортой эх үүсвэр болдог тул түүнд хугацаагүй хадгаламжаас илүү их өндөр хүү төлдөг. Хэрэв гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө хадгаламжаасаа зарлага гаргавал түүний хугацаатай байх зарчим алдагдаж энэ нөхцөлд хүүгийн хэмжээг бууруулна.

Банкны системийг улс орны тулгуур эрхэтэн буюу яс хэмээн үзэж болно. Яагаад гэвэл банк тогтвортой, найдвартай ажиллаж чадвал мөнгийг зөв хуваарилж улс орны хөгжлийг дэмжих чадвартай юм. Тухайн банкны тогтвортой байх нөхцөл нь иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс шалтгаална. Иргэд аж ахуйн нэгжүүд нь хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгөө татан авбал банк дампуурах аюултай
 
Зорилго: арилжааны банкны хадгаламжийн төрөл хэлбэр буюу тэдгээрийн давуу болон сул талыг судалхад оршино.
Зорилт: хадгаламжийн төрөл хэлбэр болох хугацаатай, хугацаагүй хадгаламжийн мөн чанар, хадгаламжийн гэрээ, хүү, баталгаа гэх мэт зүйлийг авч үзлээ.

Хадгаламжийн баталгаа
Хадгалагч дампуурах буюу татан буугдах тохиолдолд мөнгөн хадгаламж, түүний хүүг Иргэний хуулийн 32 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, Банкны тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд заасан дараалал баримтлан олгоно. 
Хадгаламжийн удирдлага
Иргэд аж ахуй нэгжүүдийн банкинд байршуулсан мөнгөн хөрөнгө болгон нь хадгаламж болдог. Эндээс харахад хадгаламж нь иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн банкинд хугацаатай, хугацаагүй сэн 2 төрлийн хадгаламжаас гадна харилцах дансыг хамарч байдаг
Хугацаагүй хадгаламж гэдэг нь
Тодорхой хугацаа заагаагүй зөвхөн хүүг тохиролцсон, хэзээ ч авч болохоор байршуулсан мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.

Хугацаатай хадгаламж гэдэг нь
Банк тодорхой хугацаа, хүү зааж, гэрээ байгуулан мөнгөн хөрөнгийг хадгалж буй хэлбэрийг хугацаатай хадгаламж гэх бөгөөд энэ эх үүсвэр нь банкны харьцангуй тогтвортой эх үүсвэр болдог тул түүнд хугацаагүй хадгаламжаас илүү их өндөр хүү төлдөг.
Хас банкны хадгаламжийн төрлүүд
Хадгаламж барвьцаалсан зээл
Хугацаагүй хадгаламж Дэвжих
Тэмүүлэл хадгаламж
Орон сууцны хадгаламж
Насны нүнжиг
Дэвжих
Хуримтлах хадгаламж
Ирээдүйн саятан
Хаан банкны хадгаламжийн төрлүүд
Хадгаламжийн сертификат
Боловсрол хүүхдийн- ирээдүй хадгаламж
Нөхцөлт хадгаламж
Урьдчилсан хүүт хадгаламж
Хишиг арвижих хадгаламж
Малчин хугацаатай хадгаламж
Хуримтлалын хадгаламж

Full transcript