Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA MEMÒRIA: recordar o oblidar

Treball de recerca
by

Anna Profitós

on 17 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA MEMÒRIA: recordar o oblidar

SENSORIAL
Visual, verbal, tàctil, olfactiva i gustativa
- Registrar informació a través dels sentits.

- Capacitat de processar molta informació a la vegada i en poc temps.
Còpia literal de l'estímul que capta el sentit durant un curt període de temps, després si no se li ha prestat la suficient atenció, s'oblida.
Una altra part, pot passar amb èxit a la MCT, on pot emmagatzemar-se durant el temps suficient per fer-la servir.
MEMÒRIA FUNCIONAL
- Qualsevol distracció (interferència), per petita que sigui, pot esborrar la informació rebuda pels sentits, sense que la mateixa persona pugui fer res per evitar-ho.
CURT TERMINI
LLARG TERMINI
Memòria primària, immediata o operativa
- Duració intermitja
- Capacitat reduïda, però major que la sensorial
- Memòria pràctica
- D'evocació immediata
- Informació nova desplaça l'antiga
OBJECTIUS
:
1. Permetre la repetició immediata d'una informació.

2. Analitzar dita informació, per a poder emmagatzemar-la dins de la MLT.
LIMITACIONS:
- Esforç mental
- Brevetat
- Límit de capacitat
- És un "magatzem" on es guarden els records (base de dades).
- Capacitat il·limitada
- Sense la MLT, l'experiència i l'aprenentatge no servirien de res
DECLARATIVA O EXPLÍCITA
IMPLÍCITA O PROCEDIMENTAL
TIPUS
- Guarda informació que prové de la consciència o de la reflexió.
SEMÀNTICA
Inclou informació relacionada amb el que coneixem del món i els aprenentatges escolars.
Patrimoni lèxic i semàntic
- No serveix per recordar el lloc i el dia en què vam aprendre els fets.
- Objectivitat
Exemple: nombre de dies que té una setmana
EPISÒDICA
Memòria personal, sobre uns fets concrets viscuts en un moment i un lloc determinat
Biografia persona de cada persona
- Es recorden representant els moments i els llocs on es van presentar.
- Subjectivitat
Exemple: el nostre aniversari
- Té lloc a l'inconscient, és involuntària.
- Treballa amb tasques que no s'obliden mai.
Exemple: com cordar-se un botó.
- Aprenentatge gradual i creixent, i millora amb la pràctica.

- Record automàtic, que no necessita la consciència.
LES FASES DE LA MEMÒRIA
Adquisició
Codificació
1
Consolidació
2
Recuperació
3
1
Adquisió i codificació
2
Consolidació
3
Recuperació
L'OBLIT
Causes:
LAPSUS:
L'oblit i l'edat:
TRASTORNS DE MEMÒRIA
AMNÈSIA
DÉJÀ VU
ALZHEIMER
HIPERMNÈSIA
PART PRÀCTICA
CONCLUSIONS I AGRAÏMENTS
testS de memòria
LA MEMÒRIA:
RECORDAR O OBLIDAR
ÍNDEX
1. Introducció
2. El cervell i la memòria
3. Tipus de memòria
4.Les fases de la memòria
5. L'oblit
6. Trastorns de la memòria
7. Part pràctica
8. Conclusions i agraïments
9. Tests de memòria
INTRODUCCIÓ:
Què és la memòria?
- La memòria és un procés abstracte, una capacitat i una habilitat.
- És la capacitat d'emmagatzemar i recuperar informació.
- És incorrecte dir que algú té bona o mala memòria, s'ha de dir memòria entrenada o poc entrenada.
tipus de memòria:
SENSORIAL
eL CERVELL I LA MEMÒRIA
- No es troba en un únic lloc del cervell (els records no tenen un espai fix), sinó que es recolza en diverses estructures cerebrals.
L'encèfal és l'òrgan principal del SNC, on es controla:
- Totes les activitats involuntàries i voluntàries.
- Les principals funcions físiques i cognitives.
- Moviment
- Pensament
- Percepció
- Emocions
- Llenguatge
- Creativitat
- MEMÒRIA
- Format per milers de neurones, que guarden els missatges que envien els sentits, i es connecten i es comuniquen a través dels impulsos nerviosos.
La capacitat memorística es desenvolupa independentment de la intel·ligència.

Tot i que, normalment, les persones només memoritzem allò que hem comprès.
La memòria i la intel.ligència:
Les emocions juntament amb els records:
Si juntament amb el record es guarda tot el seu valor afectiu, en un futur serà més fàcil recordar-lo i es podrà reaccionar més ràpidament davant dels impulsos.
- Recepció, processament i combinació de la informació de manera conscient o inconscient.

- Mitjançant: sensacions, imaginació, pensaments i sentiments.

- Funció: analitzar i traduir la informació en codis comprensibles pel nostre cervell.
- Els records s'emmagatzement per un futur ús.

- Funció: aconseguir que un record a curt termini es converteixi en un a llarg termini.

- És important que la informació tingui sentit i un context.

- És necessari una organització i un reforç.
- Recordar la informació emmagatzemada per utilitzar-la per una activitat en la què sigui necessària.

- Fases:
1) EVOCACIÓ
2) LOCACIÓ
3) RECONEIXEMENT
Deixar de recordar o de guardar dins de la memòria involuntàriament.
-Caducitat
- Problemes d'accés
- Eliminació
- Interferències
És normal i necessari per evitar acumular un excés de dades inútils i només recordar el que és important.
La memòria es veu afectada però no a tothom per igual.

Les diferències entre joves i gent gran no és tanta com es pensa.
És bastant comú i la raó del descuit està relacionada amb si es tem aquest.
Pèrdua o debilitat notable de la memòria.
CAUSES:
- Lesions patològiques o senils en la cortesa cerebral.
- Intoxicacions
- Alteració que afecti el funcionament normal del cervell.
TIPUS
Retrògrada

Anterògrada
No hi ha medicaments pel tractament de l'amnèsia, però existeixen teràpies
Malaltia cerebral progressiva i irreversible que destrueix les cèlul.les del cervell.
- pèrdua de neurones
- disminució de sinapsis
CAUSES:
- Edat
- Genètica
- Educació
- (Sexe femení)

FASES
primera
segona
tercera
quarta
Una breu sensació de no més de 30 segons, en la que quelcom et resulta molt familiar, però a la vegada estrany.
És experimentat per moltes persones
Proporciona la capacitat de recordar-ho tot, és incapaç d'oblidar.
Només es coneixen sis casos en tot el món.
Pot arribar a turmentar a aquestes persones.
No és sinònim de ser més intel·ligent.
Pregunta 1: Acostumes a tenir algun lapsus de memòria?
Enquesta sobre la memòria i l'oblit


Entrevista a l'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
(AFALL)
Pregunta 9: Es pot prevenir l'Alzheimer?
- La memòria és una funció molt important en el cervell humà.

- El procés de memorització és molt complex.
-Al meu tutor, el Francesc Solans.

- A la meva família.

- A AFALL.
TEST 1
TEST 2
Anna Profitós Casañé
- La memòria es té o s'aconsegueix?

- Que és més important recordar o oblidar?
* La memòria es té o s'aconsegueix?


* És més important recordar o oblidar?
- HIPOCAMP
Full transcript