Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BALANGKAS

No description
by

Jefferson Ornales

on 7 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BALANGKAS

BALANGKAS
Ang BALANGKAS ay maayos na paghahanda
ng ulat sa pamamagitan ng pagsulat
ng mga mahahalagang punto
hingil sa paksa.
ANO NGA BA ANG
BALANGKAS?
MGA URI NG
BALANGKAS
Mga Hakbang sa
Pagbabalangkas
Ang Balangkas ay ang pinakakalansay ng isang akda. Ito ang pagkakahati-hati ng mga kaisipang nakapaloob sa isang seleksyon ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga ito. Nagsisilbi itong talaan ng mga ideya nais paksain.
ang isang balangkas ay nahahati sa tatlong kategorya: dibisyon, sud-dibisyon at seksyon.
1. Paksang Balangkas - binubuo ng mga pariralang siyang pinakapunong ideya
2. Balangkas na Papangungusap- binubuo ng mga pangungusap na deklaratibo at interogatibo lamang
2.Isipin at ilista ang mga susingideya.-ito ay ang mga salitang maylaman sa isang pahayag gaya ngmga konsepto, teorya, katawagan,termino atbp.
I. Pangunahing Ideya
A. Di-pangunahing ideya
B. Di-pangunahing ideya
Halimbawa:
I.Mga Varayti ng Filipino saKatagalugan
A. Varayti ng Filipino sa Bulacan
B. Varayti ng Filipino sa Batangas
C. Varayti ng Filipino sa Cavite
3.Tiyakin ang kaayusan
ng mga ideya.
Ilang Batayan sa Pag-aayos
a. Kronolohiya
I. Kasaysayan ng Filipino
A. Panahon ng Kastila
B. Panahon ng Amerikano
C. Panahon ng Hapon
b. Uri/Perspektiba/Anyo
I. Kabuluhang naidudulot ng laser sa iba¶t ibang larangan
A. Sa larangan ng medisina
B. Sa larangan ng edukasyon
C. Sa larangan ng siyensya
4.Desisyunan ang uri at lebel nagagamitin.
2 Uri ng Balangkas
a. balangkas sa paksa
b. balangkas sa pangungusap
Mga Prinsipyo ng Pagbabalangkas
1.Ukol sa Titulo ng mga Bahagi-iwasang gumamit ng simula, katawan,wakas-ideya na mismo ang ilagay

2.Ukol sa Pangunahin at Di-pangunahing ideya

3.Ukol sa Paralel na mga Ideya

4.Ukol sa Pagiging Konsistent ngUri ng balangkas

5.Ukol sa Pagiging Di Bitin ng mga Bahagi
MAGANDANG UMAGA PO...
MARAMING SALAMAT SA PAKIKINIG!
I. Panimula: Tungkulin ng mga Anak sa Kanilang Magulang

II. Paraan ng Pagpapamalas ng Pagmamahal sa Magulang

A. Paggawa ng mga Bagay na Ikalulugod ng mga Magulang

1. Pagpaparinig ng mga Awiting Magugustuhan Nila

a. Kundiman

B.Pagtulong sa Kanilang mga Gawain

1. Pagkusa sa mga Gawaing-Bahay

III. Paraan ng Pagpapamalas ng Paggalang sa mga Magulang

A. Paggamit ng Po at Opo

B.Pagsunod sa Kanilang Payo

1. Hinggil sa Maingat na Pagpili ng mga Kaibigan at Kasama

2. Hinggil sa Pagsisikap sa Pag-aaral

C. Pagdangal sa mga Magulang

IV. Kongklusyon: Pagmamahal at Paggalang sa mga Magulang


.


rin
mong
I. Panimula: Mga Tungkulin ng mga Anak sa Kanilang Magulang
II. Maraming paraan upang maipamalas ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang.
A. Maipamamalas mo ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang sa pamamagitan ng
paggawa ng mga bagay na alam mong ikalulugod nila.
1. Itigil minsan ang pakikinig sa mga awiting uso na gustung- gusto mo at hayaan mong
makinig sila sa mga awiting gusto nila.
2. Bilhan mo siya ng isang pocketbook o kahit na anong babasahin mula sa iyong naipong
pera.
B. Maipamamalas mo rin ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang sa pamamagitan ng
pagtulong sa kanila upang mapagaan ang kanilang mga gawain.
1. Pagkukusa sa mga gawaing bahay.
III. Marami rin paraan ng pagpapamalas ng paggalang sa iyong mga magulang.
A. Maipapamalas mo ang iyong paggalang sa iyong mga magulang hindi lamang sa
paggamit ng po at opo.
B. Higit mong maipapakita ang iyong paggalang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang
mga payo.
1. Dapat mong sundin ang kanilang mga payo hinggil sa maingat na pagpili ng mga
Kasama at kaibigan.
2. Dapat kang magsikap sa pag- aaral.
C.Higit sa lahat, dapat mong ikarangal ang iyong mga magulang kahit kanino man,
maging sino o ano man sila.
IV. May kasabihan nga tayo na walang magulang ang hindi naghangad ng ikabubuti ng
kanyang anak. Kaya’t mga anak, mahalin at igalang ang inyong mga magulang.1.Ayusin ang thesis na pangungusap.-ito ang siyang pinakabuod nanagpapahayag ng ubod o katas ngideya-ito ang pinakagabay ng buongbalangkas

Halimbawa:
Paksa:Isang Pagsusuri sa Mass Housing Projects ng Pamahalaan
Thesis:Nagiging daan sa korapsyonang mass housing projects ngpamahalaan.
Full transcript