Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proses Metalurjisi Sunum

No description
by

nagihan ula

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proses Metalurjisi Sunum

Segregasyon Prosesinin Tarihçesi Segregasyon prosesi;
Moulden ve Taplin tarafından 1923 yılında kazayla, bakır oksit mineralini az miktarda NaCl ve indirgeyici olarak kok ile birlikte 600 C 'ye ısıtıldığında prosesisin bilinen klorlayıcı kavurma prosesinden farklı olduğunu keşfedilmiştir.
1935 yılında ilk defa M. Rey tarafından VII. Uluslararası Maden ve Metalurji Kongresinde yayınlanmıştır. Anglo American Corporation şirketi tarafından Zambia' da gerçekleştirilen bakırlı cevherlerden bakır eldesi için uygulanan segregasyon prosesine TORCO (Refrakter bakır cevherlerinin işlenmesi) özel ismi verilmiştir.
TORCO prosesine;
Bölgede bulunan cevherlerin flotasyon veya asit liçi ile kazanımının mümkün olmaması,
Refrakter bakır cevherlerinden bakırın, metalik olarak konvansiyonel metotlar ile kazanımının zor olmasından dolayı ihtiyaç duyulmuştur. Isıtma akışkan yataklı fırında yapılmaktadır. Böylece herhangi bir silikatlı bakır cevheri oksit formuna dönüşebilmektedir.
Eklenen NaCl ve indirgeyici oranları diğer prosesleri oranla daha az miktarları oluşturmaktadır. 1960 yılından sonra TORCO prosesinin geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Bu yapılan çalışmalarda çoğunlukla Zambia bölgesinde bulunan, bakır içeren çeşitli cevherler kullanılmıştır. o TORCO Prosesi TORCO Prosesinin Özellikleri Dİkey Reaktör Proses Parametreleri Gerekli sıcaklık 800-830 C
Eklenen NaCl Cevher ağırlığının % 0.5 'i
Eklenen karbon Cevher ağırlığının % 0.1 'i
Minimum reaksiyon süresi Yaklaşık 18 dakika
Reaktiflerle cevher önceden karıştırılmalı İşlem görme süresi; Sıcaklık Etkisi; Akışkan Yataklı Reaktör 1. Yüksek verimli ısı transferi
Segregasyon prosesinin ekonomik acıdan verimi için gerekmektedir.
2. Sıcaklık kontrolü
3. Sülfürlü bakır mineralleri oksit formlarına dönüşmekte
4. Proses kolaylığı Flotasyon Segregasyon prosesinden sonra soğutma tankından flotasyona gönderilen konsantredeki bakır klasik flotasyon yöntemi ile toplanabilmektedir.
Flotasyonun gerçekleştiği sıcaklık yaklaşık olarak 55 C o

Ndola : Kuvartz ve dolomit içerisinde malahit ve kriyoskolla içeren cevherler mevcuttur. Bakır içeriği yüksektir. Asit liçi ve flotasyonla kazanım için uygun değildir.
Mindola : Oksitli bakır cevherleri mevcuttur.
Nchanga : Bakır-Demir içerikli hidro silikatlı refrakter cevherleri içeren bölgedir.
Kansanshi : Kalker matris içinde düzgün dağılmış şekilde malahit ve kriyosokolla cevherlerinin bulunduğu maden yatağıdır. Zambia Bölgesinde Bulunan Bakır Cevherleri o Kalsit ve dolomit içeren cevherler hariç bakır eldesi
% 90 üzerinde gerçekleşmiştir.
Daha fazla sürekliliği olan bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Segregasyon işlemi Nchanga cevherini kullanılarak akışkan yataklı kavurma fırınında yapılmıştır.
Sıcaklık 750 C
Eklenen NaCl Cevher ağırlığının % 0.5 'i
Eklenen karbon Kontrolsiz fazlaca aktif karbon o Bakır kazanım oranı çok düşüktür.
Kavurma fırını prosese uygun değildir.
Fazlaca kullanılan aktif karbon sebebiyle bakırın büyük bir kısmı cevher içinde redüklenmiştir. Yapılan Çalışmalar Yapılan Çalışmalar Sonuç Yapılan Çalışmalar Sonuç Beslenen karışım reaktör odasında ne kadar az tutulup, sistemden alınırsa üretim o kadar artar. Ancak buna karşılık düşük süre sonucu reaksiyonların tamamlanmasında ve indirgenmiş bakır eldesinde düşüş görülmektedir.
Hız artışı ile yukarı çıkan buharın kaynatma etkisi sebebiyle cevherin parçalanıp dökülmesi artar bu durumda sistemin kararlılığı bozulmaktadır.
Deneysel çalışmalar sonucunda 760 C civarında 10 dakika yapılan işlemle segregasyon prosesi başarılı olarak uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda;
Beslenen cevher sıcaklığının maksimum kazanım için 740 C altına düşmemesi gerektiği görülmüştür.
Ortalama kazanım 740 C altında %80-90'dan % 45'lere düşmektedir.
Bu nedenle segregasyon prosesi için minimum sıcaklık 750 C olarak belirlenmiştir. % 0.5 NaCl ve % 1 reaktif karbon optimum bileşim olarak belirlenmiştir.
Kalsine de gelen dönüşmemiş NaCl miktarının %0.13 'ten az olması deneysel olarak düzgün bir segregasyon olduğunu gösterir. Kalıntı NaCl artarsa dönüşüm sonucu elde edilen metalik bakır oranı azalır.
Reaktif karbon oranının artması ise bakırın cevher içinde klorlayıcı uçurma öncesinde redüklenmesine neden olmaktadır. Reaktan Oranı; İndirgenmiş bakırın bir kısmının gaz akışının içerisinde kalarak yukarılara taşınması ve baca gazlarının çıkış hattında yoğuşması
Baca gazına giden HCl korozyona neden olmakta
Sistemden çıkan kalsine, bu uygulamada direkt bekleme tankına gönderilmekte ve flotasyona girmeden önce kalsinedeki bakırın tekrar oksitlenme riski bulunmaktadır. Sistemin Zayıf Noktaları Önceki çalışmaların büyük ölçekte uygulanabilirlikleri kısıtlı olduğu için yeni tasarımlara ihtiyaç duyulmuştur.
Geliştirilen iki aşamalı sistemde cevher öncelikli olarak ısıtılmakta ve daha sonra farklı bir kısımda reaktanlarla karıştırılmaktadır.
Bu sistemde de akışkan yataklı fırın tercih edilmiştir. Yapılan Çalışmalar Kireçtaşı (banded sandstone) Sıcaklık 830 C
Eklenen NaCl Cevherin % 0.1 'i
Eklenen kok Cevherin % 0.5 'i

Sonuç;
Cevherin bakır içeriği ve parametrelere bağlı olarak kesin sonuçlar elde edilememiştir. Sıcaklık Uygulanan sıcaklık büyük ölçüde işlem süresine bağlıdır.
750 C'den yüksek sıcaklıklarda kokun yanma oranı artmakta buna bağlı olarak elde edilen konsantrenin fiziksel özellikleride değişmektedir Reaktan Oranı Dikey reaktörlere kıyasla bu prosese daha az miktarda tuz eklenmektedir.
Eklenen kok miktarına bağlı olarak bakırın redüklenmesi ve kalitesi değişmektedir. Segregasyon Prosesininde Gerçekleşen Reaksiyonlar 1. HCl Oluşumu Reaksiyonu
Su buharı ve silisyum dioksit varlığında segregasyon sıcaklığında HCl oluşmaktadır. 2.Klorinasyon Reaksiyonu
HCl gazı cevherdeki bakır parçalarına difüz ederek ve cevherdeki bakırı gaz halindeki bakır klorüre çevirmektedir. 3. Redüksiyon ve Segregasyon Reaksiyonu
Karbon, su ve kok ile reaksiyona giren hidrojen aktif indirgeyici olarak görev yapmaktadır. Kaynaklar Teşekkürler... o o o o Segregasyon (TORCO) Prosesi Özgün ÜNAL 506111233
Armağan GÜL 506102412
Emre KORKMAZ 506111227
Nagihan ULA 506121214 Proses Metalurjisi Prof. Dr. İsmail DUMAN 17.05.2013 o o pH ayarlayıcı/dengeleyici: Sodyum karbonat (pH’ı 9,3 ayarlamak içi) ya da kireç (pH’ı 11’e ayarlamak için)
Toplayıcı: Sodium isopropyl xanthate 0.18kg/ton kullanılır.
Köpürtücü: Triethoxybutane 0.022kg/ton ya da Aerofroth 0.022kg/ton kullanılır.
Minerec B: Segregasyon şartları optimum koşulların altında olduğunda daha kaba parçaların segrege olmasını sağlamak için ikincil bir toplayıcı olarak gerekli olduğunda kullanılır.
Full transcript