Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Petőfi Sándor:Az alföld

No description
by

Veronika Orbán

on 12 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Petőfi Sándor:Az alföld

Alföld
természeti
jelenség

felszín
emberi
alkotások

állatok
emberek
növények
Petőfi Sándor:
Az alföld

Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.
Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.
cím: témamegjelölő
a címben kis betűvel szerepel az alföld szó,--> a költő nem csak az Alföldre, hanem szűkebb szülőhazája vidékére is gondol.
felkiáltással kezd: kétféle tájideál szembeállítása: romantikus, vadregényes ------- az alföld síksága
az alföld a szabadságvágy kifejezője
Felröpűlök ekkor gondolatban
Túl a földön felhők közelébe,
S mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe.

Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszu gémü kútnál
Széles vályu kettős ága várja.

Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.
A tanyáknál szellők lágy ölében
Ringatózik a kalászos búza,
S a smaragdnak eleven szinével
A környéket vígan koszorúzza.

Idejárnak szomszéd nádasokból
A vadlúdak esti szürkületben,
És ijedve kelnek légi útra,
Hogyha a nád a széltől meglebben.
nézőpont:
búzatáblák, nádasok- közelkép a tanyákról
- idilli, nyugodt képek
(lágy szellő, ringatózás)
A tanyákon túl a puszta mélyén
Áll magányos, dőlt kéményü csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.
nézőpont:
- a tanyákon túli csárdára pillantunk: tipikus hely (csárda), tipikus alak (betyár)
A csárdánál törpe nyárfaerdő
Sárgul a királydinnyés homokban;
Odafészkel a visító vércse,
Gyermekektől nem háborgatottan.

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj
S kék virága a szamárkenyérnek;
Hűs tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.
nézőpont:
- csárda melletti táj leírása:
nyárfaerdő, homokos talaj- annak növényzete, élővilága (gyík)
Messze, hol az ég a földet éri,
A homályból kék gyümölcsfák orma
Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,
Egy-egy város templomának tornya.
nézőpont:
- a látóhatárig pillantunk
- a távoli város templomának a tornya is látszik
Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sir is fölöttem.

(Pest, 1844. július.)
elragadtatott felkiáltás
- vallomás a szülőföld szeretetéről
a költő körbetekint a tájon
mozgalmasság, hangok
nézőpont:
magasból lefelé táguló
távolodó
közeli
távolodó
Full transcript