Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osmanlılarda Yönetim, Askeri, Teskilat ve Eğitim

No description
by

Kaan & Yunus

on 26 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osmanlılarda Yönetim, Askeri, Teskilat ve Eğitim

Osmanlılarda Yönetim
a) Merkezi Yönetim
1-Birun Kısmı
2-Enderun Kısmı
3-Harem kısmı
1- Birun Kısmı
-Sarayın dış bölümüdür.
-Doğrudan padişaha bağlı yeniçeri ağası bu bölümde bulunur.
-Altı bölük halkı, cebeciler, topçular, çaşnigirler, seyisler, müteferrikalar burada bulunur.
-Birun, Basussade kapısı ile Enderun'a bağlanırdı.
2-Enderun Kısmı
-Sarayın iç bölümüdür.
-Padişahın güvenilir hizmetkarları bu bölümdeydi.
-Büyük oda, Küçük oda, Seferli odası,Doğancılar odası, Kiler odası, Hazine odası ve Has oda olmak üzere 7 odadan oluşurdu.
-Devletin ihtiyaç duyduğu devlet adamları bu bölümde yetiştirilirdi.
Harem Kısmı
-Hükümdarın ve ailesinin bulunduğu bölümdür
-Saray kadınları burada eğitim ve öğretim görürlerdi.
-Harem ağası haremin yöneticisiydi.
Cülus Töreni:
Padişahlar Fatih döneminden itibaren cülus töreni ile tahta çıkarak kılıç kuşanmaya başladılar.
-Üst kademe devlet memurlarını atamak.
-Savaşa ve barışa onay vermek.
-Orduyu komuta etmek.
-Ülkesini adletle yönetmek.
-Halkın refah ve güvenliğini sağlamak.
Padişahın Görevleri
Osmanlı Devletinde Yönetim Padişah
Divanı Hümayun
Divanıhümayun Toplantısı
-Veziriazam
-Kazasker
-Kaptanıderya
-Nişancı
-Defterdar
-Yeniçeri Ağası
Divan Üyelerinin Görevleri
-Veziriazam
; Padişahtan sonraki en yetkili kişi ve Padişahın vekilidir. Osmanlıdaki örfi hukuk Veviriazam sayesinde düzenlenirdi. Padişah sefere çıktığında yetkisi genişlerdi ve Divan-ı Hümayuna başkanlık yapardı.
-Kazasker
; Divandaki davalara bakardı. Kadı ve müderrisleri atardı.Şeyhülislam divana direkt üye olmadığından İlmiye sınıfından olması sebebiyle divanda ilmiye sınıfının temsilcisiydi.
Kaptanı Derya
; Denizcilikte atamaları yapardı, hüküm yazma ve tuğra çekme yetkisi vardı. Derya kalemine bağlı tımarların dağıtımını yapardı.
Nişancı
; Tapu Kadastro kayıtlarını tutardı. Emrindeki kalemlerle yazışmaları düzenlerdi.
Defterdar
; Anadolu ve Rumeli defterdarı olmak üzere iki defterdar vardı. Hazine ve malların kayıtları onun tarafından yapılırdı.
Yeniçeri Ağası
; İstanbulun güvenliğinden sorumluydu. Yeniçerilere emir verirdi. Divan toplantılarına katılabilme yetkisi vardı.
Taşra ve Eyalet Yönwtimi
Taşra ve Eyalet Yönetimi
Köy
-->>Köy Kethüdası
-->>Yiğit Başı
-->>Naipler
Kaza
-->>Kadı
-->>SuBaşı

Sancak
-->>Sancak Beyi
Eyalet
-->>Beylerbeyi
Hazırlayanlar
-->>Ayşegül İnce
-->>Duygu Akan
-->>Kumru Pelin Kemal
Full transcript