Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Bernoulli

No description
by

rona lima

on 25 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Bernoulli

TEOREMA E TORICELIT
SHPËRHAPËSI I AROMËS
FLUTURIMI I AEROPLANIT
POMPA E BUNZENIT
ZBATIME TE EKUACIONIT TE BERNULIT
GYPI I PANDLIT
GYPI I PITOS

POMPA E BUNZENIT
Një shembull tjetër i cili vërteton zbatimin në praktikë të ekuacionit tëBernulit, është edhe Pompa e Bunzenit. Kjo pompë punon në parimin endryshimit të shtypjes dhe ndryshimit të rrjedhjes së lëngut, ashtu siq tregonfigura.Pompa e Bunzenit, mund të kyqet në rrjetin e ujësjellësit dhe zakonisht ështëpërbërë nga një balonë e qelqit, nëpër të cilën kalon një gyp tjetër i cili ështëi ngushtuar në skajin e vetë. Nëpjesën e ngushtë të gypit, lidhetgypi tjetër i cili vazhdon tutje, porqë në pjesën lidhëse është më igjerë. Balona e qelqit është mund tëlidhet me një manometër, kurse
manometri lidhet me enën të cilës duam që t’ia
rralojmë ajrin. Kur zmadhohet shpejtësia e lëngutnë fundin e ngushtë të gypit, shtypja e ajrit do tëzvogëlohet nën nivelin e shtypjes atmosferikedhe mundësohet thithja e ajrit nga ena në balonë.Bombolat e gazit punojnë sipas parimit tëpompës së Bunsenit, prandaj njohja e kësajaparature është shumë me rëndësi kur kemiparasysh se gazi sot përdoret me të madhe si lëndë djegëse, gati në tërë
Tjetër zbatim i ekuacionit të Bernulit është edhe shpërhapësi i aromës, i cilishërben për të shndrruar lëngun në formë të pikave të imta në formë të shiuttë imtë, nganjëherë në formë mjegulle.Nëse e ndrydhim me dorëgomën apo kapësen eshpërhapësve të aromës,krijojmë një rrymim tëshpejtë të ajrit mbi skajine gypit vertikal. Ngarrymimi i shpejtë i ajrit,shtypja në skajin engushtë tëgypit vertikal do të zvoglohet nën nivelin e shtypjes atmosferike ecila vepron në lëngun që gjendet në rezervoarin e enës. Me këtë rast shtypjaatmosferike e detyron lëngun të lëvizë dhe të dalë nëpër pjesën e ngushtë tëgypit vertikal. Lëngu në dalje do të shpërhapet në hapsirë në formë tëgrimcave të imta, duke krijuar mjegullinë.


GYPI I PITOS
Gypi i Pitos paraqet një tub të hollë i cili ka një hapje në kahje të kundërt merrjedhjen e fluidit i cili më parë është vendosur në një gyp më të gjerë.Ky gyp shërben për matjen e shpejtësisë së rrjedhjes së fluidit dhe tërësishtbazohet në ekuacionin e BernulitGYPI I PANDLIT
Zbatim të madh në praktikë e ka gypi i Pandlit, i cili përmban në vete edhenjë gyp Pito edhe një tjetër gyp piezometrik ku në mënyrë të drejtpërdrejtlexohen vlerat numerike të lartësisë që arrin lëngu nëpër enë dhe gypa tëndryshëm. Këto vlera nga gypi i pandlit mund të lexohen direkt ose tëllogariten nëse dihet shpejtësia e lëngut, sipas shprehjes së mësipërme:
GYPI I VENTURIT
Gypi i Venturit është një veglëri e cila bën matjen e shpejtësisë së lëngut,ose prurjes vëllimore të lëngut. Gypi i Venturit është paraqitur në figurën 8.
Gypi i Venturit ndryshe quhet “ventur -metër”pra është një aparat përmatjen e shpejtësisë së lëngut apo gazit nëpër tub.


Shembulli më i mirë i zbatimit të ekuacionit të Bernulit në fushën eaerodinamikës apo në fushën e fluturimeve në hapsirë, është fluturimi iavionëve. Do të paraqesim një prerje tërhtore të një krahu të aeroplanit dheshohim se për shkak të formës aerodinamike të krahëve të tij, ajri i ciliqarkullon përskaj krahut, do të rrjedh me shpejtësi më të madhe nga sipër seNga ana e sipërme kuptojmë se presioni i ajrit aty është më i vogël përshkak të shpejtësisë së ajrit (rregull e dhënë nga Bernuli), ndërsa në pjesën eposhtme, presioni i ajrit është më i lartë dhe për pasojë kemi ngritjen eaeroplanit dhe fluturimin e tij.Kështu ky parim na tregon se si mund të ngritet në fluturim një aeroplanduke vepruar forca e ngritjes së krahëve të tij, që shpjegohet qartë meprincipin e Bernulit.Një rast gati analog me fluturimin eaeroplanit është edhe gara e kërcimeveme ski, që jemi mësuar ta shohim gjatëstinës së dimrit. Kërcyesi me ski fitonngritje dinamike krejtësisht ngjashëmnë krahët e aeroplanit, duke i ndihmuarvetvetes për të mbetur më gjatë në ajër.Ai me trupin e vet bënë imitimin e krahut të aeroplanit dhe kur zbret bënamortizimin e rënjes së furishme duke lakuar gjunjët
PUNOI:
ALBINA UKA XI-7
PROFESORESHA
:
SYZANA MEROVCI
Full transcript