Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kosten en kostprijs

No description
by

Dennis Fingerhut

on 15 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kosten en kostprijs

Constante kosten + variabele kosten
Constante kosten: niet afhankelijk van productie of afzet

Variabele kosten: wel afhankelijk van productie of afzet
- proportioneel
- progressief
- degressief


Integrale kostprijs
FORMULE: = C/N + V/W

C = Constante kosten
N = Normale productie/bezetting
C/N = constante kosten per product

V = Variabele kosten
W = werkelijke productie/bezetting
V/W = variabele kosten per product
Afschrijvingsmethode 2
Vast percentage van de boekwaarde
= variabel bedrag per jaar
Afschrijvingsmethode 1
Vast percentage van de aanschafwaarde
= vast bedrag per jaar
Bedrijfseconomie
Bezettingsresultaat
Kosten duurzame productiemiddelen
Kosten, kostprijs & winst berekenen
Kosten en kostprijs
Bedrijfseconomie = het bestuderen van het economisch handelen van bedrijven

Economisch handelen = op een efficiënte manier gebruik maken van producten en diensten
BEDRIJFSECONOMIE
Bedrijven maken kosten door het gebruik of verbruik van productiemiddelen

Kostprijs = de kosten per product
BEGRIPPEN
- aanschafwaarde
- restwaarde
- technische levensduur
- economische levensduur
- complementaire kosten
- Afschrijvingskosten!

Afschrijvingen: wel kosten,
maar geen uitgaven!


Bezettingsgraad: deel van de capaciteit die gebruikt wordt
FORMULE
= gebruikte capaciteit : maximale capaciteit x 100%
= de allesomvattende kostprijs
Q1: Is de werkelijke productie groter of kleiner dan de normale productie?
Q2: In hoeverre zijn de constante kosten terugverdiend?

FORMULE: (W - N) x C/N = bezettingsresultaat


Verschillenanalyse
Efficiëntieverschillen (
hoeveelheden
)
Prijsverschillen
(geld)
Q1: Is er niet te veel/te weinig materiaal verbruikt?
Q2: Zijn we er niet te veel uren mee bezig geweest?
FORMULE
(Sh - Wh) x Sp
Q1: Hebben we meer/minder betaald dan normaal?
FORMULE
(Sp - Wp) x Wh
Differentiële kosten
Wanneer de normale productie behaald is, zijn de constante kosten terugverdiend. Je hebt dan dus, over de producten die je extra produceert, geen constante kosten per product (C/N) meer.
Voor producten die je extra produceert (extra = >N) geldt de integrale kostprijs dus eigenlijk niet meer! Kostprijs = C/N + V/W
Zoals je ziet gelden de variabele kosten per stuk (V/W) uiteraard wel nog steeds.
Daar komen dan nog eventuele extra kosten bij (personeel dat langer werkt, machines die langer moeten draaien, etc.) Deze samen noem je de differentiële kosten.

Dus: differentiële kosten = variabele kosten + extra kosten
OF differentiële kosten per stuk = (variabele kosten + extra kosten) / extra productie
Omdat de differentiële kostprijs meestal lager ligt dan de integrale kostprijs, zou een ondernemer ook een lagere verkoopprijs kunnen vragen voor deze extra producten.
WINST
Winst = Totale omzet (TO) - Totale kosten (TK)

Omzet
- Inkoopwaarde v/d omzet
Bruto winst
- Bedrijfskosten
Netto winst
Handelsbedrijf
Productiebedrijf
Omzet
- constante kosten
- variabele kosten
Winst

Break-evenpoint (BEP)
Break-evenafzet (BEA) = BEP in aantallen/stuks
Break-evenomzet (BEO) = BEP in geld
FORMULE BEA:
constante kosten (C) / (verkoopprijs (P) - var. kst per stuk (V/W)

FORMULE BEO:
Break- evenafzet (BEA) x verkoopprijs per stuk (P)
BEP = wanneer de totale omzet en de totale kosten aan elkaar gelijk zijn. Dus TO = TK of winst = 0
Veiligheidsmarge
Q1: Hoeveel kan de afzet nog dalen, voordat ik verlies ga maken?
Q2: Wat is het verschil tussen mijn werkelijke afzet (W) en mijn break-evenafzet (BEA)
FORMULE:
(werkelijke afzet (W) - break-evenafzet (BEA)) / werkelijke afzet (W)

Veiligheidsmarge = (W - BEA) / W
Directe en indirecte kosten
Directe kosten:
kosten die direct worden gemaakt bij het maken van een product.
- grondstof/materiaal
- fabricage loon
Indirecte kosten:
kosten die niet direct samenhangen bij de fabricage van een product.
- huisvestingskosten
- management loon
- opslagkosten
- transportkosten
Q1: Hoe koppel ik de indirecte kosten dan toch aan een product?

Primitieve opslagmethode
Verfijnde opslagmethode
Beste student,

Deze presentatie is gemaakt voor de studenten van Arcus College, opleiding CML, leerjaar 1 en leerjaar 2.

Het is een samenvatting van alle stof bedrijfseconomie met betrekking tot het eerste leerjaar. Het uitgangspunt is de methode NU Financieel, hoofdstukken 1 t/m 5.

In deze presentatie zijn allemaal online video's gebruikt van docenten die de stof uitleggen. Deze video's sluiten niet altijd 100% aan bij de methode NU Financieel, of de lesinhoud zoals die naar voren gekomen is tijdens de lessen bedrijfseconomie die jullie van mij hebben gehad, maar voor het grootste gedeelte wel!

Op deze manier kun je instructie zo vaak als je wilt terugkijken in alle rust. Filter de informatie eruit die je nodig hebt ter voorbereiding voor lessen, toetsen en examens.

De presentatie en video's zijn per onderwerp geordend volgens de chronologie van NU Financieel.

Veel succes!

Dennis Fingerhut
Inleiding
Full transcript