Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти в програмен период 2014-2020

No description
by

Tonya Sakarova

on 4 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти в програмен период 2014-2020

Logo
Инвестиционна стратегия за ФИ 2014-2020
Финансови посредници;
Финансови продукти;
Допустими дейности;
Комбинация от БФП и финансови инструменти;
Крайни получатели;
Рамка за изпълнение.
Финансови посредници
Фонд мениджър на финансовите инструменти
Инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти в програмен период 2014-2020
Главна дирекция "Градско и регионално развитие"
FIs Structure of Implementation
Фонд за градско развитие за София
Фонд за градско развитие Северен
Фонд за градско развитие Южен
Фонд за инвестиции в туризма
Гаранционен фонд
осигурява гаранции за крайните получатели, както и за финансовите инструменти са осигуряване на необезпечени заеми
Фонд мениджър
консервация, опазване, реставрация и развитие на културното наследство на българските региони;
подкрепа за интегрирани проекти, промотиращи туристическите обекти и създаващи работни места
Открити, прозрачни и недискриминационни процедури за избор
Интегрирана туристическа инвестиция

БФП: реставрация, консервация, опазване

Финансов инструмент: места за настаняване, магазини, паркинг


Социален ефект: създаване на работни места, увеличен брой на туристическите посещения
Финансови продукти:

Заеми;
Гаранции;
Дялово участие.

Крайни получатели:
Общини;
Публично-частни партньорства;
Частни инвеститори;
Министерство на културата;
Църкви.
Performance Framework:
Стратегия за оттегляне от инвестициите:
Сценарий за преназначаване на ФГР;
Сценарий за оттегляне на УО;
Сценарий за оттегляне на съинвеститора;
Сценарий за прекратяване на ФГР
Правно основание:
Чл. 5 от ЗУСЕСИФ
22 Юли 2015
- създаден Фонд на фондовете чрез Разпореждане на Министерски съвет ;
Октомври 2015
- споразумения за техническа помощ с ЕИБ, ЕБВР и СБ;
Ноември-Декември 2015
- вътрешни процедури;
Януари-Март 2016
- структуриране на ФМФИБ;
Април-Май 2016
- преговори с УО на ОПРР.
Подкрепа чрез финансови инструменти 2014-2020
Функции на Комитета за наблюдение:

получава за информация предварителната оценката за финансови инструменти;
извършва преглед на напредъка по изпълнението на ФИ ;
получава информация за размера на таксите за управление и годишни отчети за вече изплатените такси за управление.
Следващи стъпки:

Май 2016
- подписване на Финансово споразумение;
Юли-Август 2016
- подготовка на процедури за избор на Финансови посредници;
Септември-Ноември 2016
-стартиране на процедурите за избор
Students Dormitories
Urban Environment
Zones with Potential for Economic Development
Sports Infrastructure
Cultural Infrstructure
Културни обекти от национално и световно значение
Изпълнение по Чл. 7 от Регламент Regulation 1301/2013 и комбинация с БФП
Такса за управление:

базово възнаграждение: 3% първа година, 1% втора година, 0,5% следващи години;
такса за изпълнение: 0,5%
Integrated Urban Transport
Parkings

Рамка за изпълнение
Full transcript