Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ALMIS

No description
by

Naim Sylejmani

on 21 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ALMIS

ALMIS
Agjenda - Objektivat
Ideja - Definimi i problemit
Hulumtimet mbi zgjidhje te problemit
Zgjedhja e alternatives
Zgjedhja e metodologjise
Fazat e zhvillimit te projektit
Konkludimi
Falenderimet
Definimi i problemit
- Problemi kryesore: - MIS i kolegjit RIINVEST? PSE?
-Rreziqet kundrejt MIS-it:
-mashtrimi,
-raportimi jo i drejte
-perdorimi joefikas dhe jo efektiv i burimeve
-humbja e besueshmerise ne sistem
Hulumtimet!!!
Zgjidhja: Auditimi i bazes se te dhenave!?
Cka eshte Auditimi!?
-Auditimi eshte .....
Si mund te behet auditimi i bazes se te dhenave ne SQL Server:
- Permes trigerave duke krijuar nje sistem te auditimi
- Permes ldf file (log data file) te SQL Serverit duke perdore Third party software si RedGate log, Apex Sql Log
- Permes mundesive te reja qe ofron Microsoft prej Microsoft SQL Enterprise 2008 R2 edhe me te ri
Almis Manager
Almis Viewer
Audit Log Management Information System
Punuar: Naim Sulejmani & Bekim Cakolli
Mentor: Naim Hoxha
ALMIS
Mungesa e kontrollit mbi shenimet !!!
adasd
Definimi i problemit
Hulumtimi për zgjidhjet e problemit
Faktorët për përzgjedhje
Metodat për zhvillim të softuerit
Fazat e zhvillimit te projektit
Konkludimi
Falenderimet
Definimi i problemit
MIS-i i Kolegjit Riinvest?
Raportimi jo i drejtë dhe i shpejt
Mundësia për manipulimi
Efikasiteti
Efektiviteti
Vështirësi në vendimarrje
Mungesë besueshmëria
Mungesa e kontrollit dhe mbikëqyrjes
mbi shënimet!?
Hulumtimet mbi zgjidhjet e mundëshme
Auditimi:
Auditimi klasik
Auditim softuerik
Qëllimet e Auditimit


Roli i tij është:
Monitorimi
Kontrollimi i mjedisit
Vlerësimi i rriskut
Kontrolli i aktiviteteve
Informimi dhe komunikimi
Auditimi manual

Me hard copy document
Me word & excel file
Me email
Auditimi përmes softuereve
Microsoft
SQL Server Enterprise 2008 R2
Third Party Software :
Apex Sql Log
RedGate Log Rescue - SQL Server 2000
Zhvillimi i një softueri:
Duke përdore burimet e brendshme të kolegjit RIINVEST
Faktorët determinues
1. Kodi i hapur, jo i mbyllur
2. Çmimi,
free
3. Aplikacioni që i përshtatet nevojave
të kolegjit
4. Modulariteti i aplikacionit
5. Angazhimi i studentëve në projekte
reali dhe ekipore
Waterfall
(Ujëvarës)
Metodat për zhvillim
V-Model
(Modeli V)
Spiral
(Spirale)
Agile
(Agjile)
BEKIM CAKOLLI
Full transcript