Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

het verschil in het schoolsysteem in Engeland en Nederland

No description
by

nina rowena kakee sintjoris

on 14 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of het verschil in het schoolsysteem in Engeland en Nederland

De verschillen en overeenkomsten in het schoolsysteem
van Nederland en Engeland deel vragen - Wat is het verschil in onderwijsniveaus?

- Hoe is het leven van een student?

- Wat is de zak/slaag regeling?

- Wat voor soorten scholen zijn er?

- Hoe waren de school systemen vroeger, of wat was de geschiedenis van Engelse en Nederlandse scholen?

- Schooluniformen Wat is het verschil in onderwijsniveaus? Engeland

- Studenten vaak in studentenkamers die zich op of bij de campus zelf bevinden

- Huur gemiddeld 450 euro per maand

- Vaak een bijbaantje voor geld en voor ervaring

- Buitenschoolse activiteiten

- Vaak bij een studentenvereniging aangemeld (vrijwel altijd) Wat voor soort scholen zijn er? Engeland In Engeland heb je 2 verschillende scholen
- State-funded schools
- Independent schools Nederland - Je bent van je 5e tot en met je 16e jaar leerplichtig, maar veel kinderen gaan al naar school vanaf hun 4e jaar.
- Vanaf je 4e tot ongeveer je 12e ga je naar de basischool .
- vanaf ongeveer je 12e tot ongeveer je 17e ga je naar de middelbare school.

publieke scholen
kostscholen
particulieren scholen

Kostscholen zijn minder populair in Nederland dan in Engeland.


De Publieke scholen in Nederland tellen 8 groepen.

Na de basisschool ga je naar het voortgezet onderwijs (de middelbare school). Door middel van een Cito toets wordt er gekeken welk niveau een kind aan kan op de middelbare school. Engeland Boarding school
Deze vorm van school komt veel vorm in Engeland

- Een boarding school is vaak een independent school, maar er zijn ook een gering aantal boarding schools die state-funded zijn, dus door de regering betaald worden.

- De ouders moeten bij een state-funded school wel zelf het verblijf betalen maar niet het onderwijs.

- Op een boarding school verblijven leerling dag en nacht.

- De kosten voor een independent boarding school bedragen tussen de 2.500 pond en 30.000 pond per jaar terwijl een state-funded school maximaal 12.000 pond per jaar mag vragen.

-Sommige scholen bieden beurzen voor leerlingen die een speciaal talent hebben en/of die het niet financieel kunnen opbrengen. Hoe is het leven van een student? Nederland

- Vaak eigen appartement buiten school

- Huur gemiddeld 403 euro per maand (stijgt)

- Krijgen studiefinanciering voor collegegeld

- Ook vaak een bijbaantje voor geld en ervaring

- Studenten hebben vaak een schuld door een lening die ze af moeten sluiten om hun kosten te dekken

- Soms bij een studentenvereniging aangemeld structuur Er zijn 2 verschillende scholen:
•Onafhankelijke (Privé- schools) /(public-school)
•Staats scholen : ouders hoeven geen schoolgeld te betalen.

De verplichte onderwijs wordt verdeeld in vier sleutel fases (Key Phases)
•Fase 1: 5 tot 7 jaar
•Fase 2 : 7 tot 11 jaar
•Fase 3 : 11 tot 14 jaar
•Fase 4 : 14 tot 16 jaar leerplicht verschillen tot nu toe middelbare school GCSE
vakken school types:
•Scholengemeenschappen/grammar Schools
•Gespecialiseerde scholen
•City Technology colleges
•Academies
Dan heb je nog particuliere scholen. voortgezet onderwijs • Praktijkonderwijs (geen vaste lengteduur, tussen 12
en 20 jaar)
• Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (MAVO)
(12 jaar tot 16 jaar)
• Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) (12 t/m
17 jaar)
• Voorbereidend wetenschappelijke onderwijs (VWO) (12
jaar t/m 18 jaar) MAVO kerndoelen Wat is de zak/slaagregeling? Nederland. In Nederland is het zo dat je geslaagd bent als je voor al je CSE cijfers gemiddeld een 5.5 gehaald hebt. alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is; of
voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is. vaststellen eindcijfer. combinatiecijfer of compensatie regeling. Engeland. Extra examenvak havo of vwo

Herkansing centraal examen havo of vwo

Gezakt voor het eindexamen havo of vwo

Geen diploma voor lagere onderwijssoort 'Sleutelfasen.' GCSE De examens krijgen ipv cijfers grades toegekend. State-funded school
- worden betaald door de overheid uit het belastingstelsel, deze zijn voor de leerlingen gratis. (Soms wordt er wel eens wat geld gevraagd voor extra activiteiten zoals zwemmen, theaterbezoek etc.)
- Ongeveer 93% van de Engelse leerlingen gaat naar een state-funded school. Indendent school
- Ongeveer 7% van de Engelse schoolkinderen gaat naar een Independent school
- worden ook wel private schools genoemd.
- worden betaald door het bedrijfsleven en het betalen van schoolgeld door de ouders zelf.
- Deze scholen worden niet door de overheid gestuurd of gecontroleerd. Sommige oude independent schools worden nog public schools genoemd. - vanaf je 5e verjaardag tot de laatste vrijdag in Juni van het schooljaar waarin je 16 wordt leerplichtig.

- Het lager onderwijs wordt primairy school genoemd, dit volg je tot ongeveer je 11e.

- Het middelbaar onderwijs noemen ze secondary school en dat wordt afgesloten met een examen, het middelbaar onderwijs volg je vanaf ongeveer je 12e tot je 16e. Engeland Nederland Je hebt ook particuliere scholen in Nederland

- Niet gebruikelijk

- Worden vaak niet erkend en worden niet gesubsidieerd door de overheid.

- De kosten van een particuliere school liggen tussen de € 2.500 en € 30.000.

Er zijn ook internaten in Nederland
Deze zijn gericht op kinderen die niet meer thuis kunnen of mogen wonen, of waarvan de ouders in het buitenland wonen of schipper zijn. In enkele gevallen gaat het bijvoorbeeld ook over scholen voor kinderen met een beperking zoals blind, gehandicapt etc. Er zijn vooral veel state-funded schools in Engeland. Er zijn vooral veel publieke scholen in Nederland. Het vmbo heeft 4 sectoren:
zorg en welzijn;
techniek;
economie;
landbouw Hoe waren de school systemen vroeger,
of wat was de geschiedenis van Engelse en Nederlandse scholen? religie Schooluniformen Engeland. HAVO/ VWO profielen:
•natuur en techniek;
•natuur en gezondheid;
•economie en maatschappij;
•cultuur en maatschappij. veranderingen en verschillen school systeem: O-Level A-Level GCSE CSE Veranderingen vanaf de twintigste eeuw:
•Leerplichtwet
•Leerstof- jaarklassensysteem
•Na de Tweede Wereldoorlog hoe zien de uniformen er tegenwoordig uit?


regels rondom schooluniformen


trends.


herintroductie en modernisering.


allochtonen en schooluniformen. Nederland. In Nederland zijn er alleen kledingvoorschriften.
Wat is het verschil tussen kleding voorschriften en school uniformen. de mening van leerlingen. Conclusie Wat is het verschil in onderwijsniveau in Engeland en in Nederland, conclusie
- In Engeland heb je te maken met fases en in Nederland niet.
- In Engeland ben je leerplichtig t/m 16 jaar. Het maakt niet uit of je je diploma hebt of niet, ze kijken alleen naar je leeftijd.
- In Nederland moet je je MBO- niveau hebben, zolang je dat niet hebt ben je nog steeds leerplichtig.
- In Engeland kunnen de ouders ervoor kiezen om het kind thuis te laten blijven. En zelf les geven. Deze mogelijkheid heb je in Nederland niet.
- In Engeland zijn ze ook heel erg bezig met de eigen naam van de school. Nederland is meer landelijk bezig.
- In Engeland bied elke school net iets andere mogelijkheden, terwijl in Nederland bijna elke school hetzelfde bied. (keuze in vakkenpakket, buitenschoolse activiteiten etc.)

Hoe waren de school systemen vroeger, of wat was de geschiedenis van Engelse en Nederlandse scholen, conclusie
Beide waren ze vroeger strenger, dit zie je ook terug in de leraren van tegenwoordig, die zijn wat soepeler. Het enige verschil is dus dat er in Engeland 2 groepen bestaan en in Nederland is dat niet het geval. (Dibden, Pulieu)

Wat is de zak/slaagregeling, conslussie
In Engeland krijgen ze in plaats van cijfers grades. En hebben ze geen niveaus en profielen, maar sleutelfases met verschillende, zelf gekozen vakken.

Schooluniformen, conlusie
In Engeland is het dragen van schooluniformen verplicht, terwijl er in Nederland alleen kledingvoorschriften zijn.

Hoe is het studenten leven, conclusie
In Engeland zitten studenten veel vaker op een campus bij school

Wat voor soort scholen zijn er vooral, conclusie
In Engeland en in Nederland ben je van je 5e tot je 16e leerplichtig, maar in Nederland gaan kinderen al vaak met de leeftijd van 4 jaar naar school. Ook blijf je in Nederland leerplichtig als je nog geen MBO diploma hebt.
In beide landen zijn er vooral publieke ofwel state-funded schools. openbare scholen bijzondere scholen Einde
Full transcript