Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Buddhisme

No description
by

Sara Brygger

on 17 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Buddhisme

Buddhisme
Forløb religion C

Introduktion til forløbet
Hvad skal der ske?
Buddhismens grundbegreber
I har hjemmefra skulle redegøre for begreberne
karma,

samsara og nirvana
.

Den indledende øvelse i dag går ud på, at I skal tegne disse begreber:

1.
Karma
2.
Samsara
3.
Nirvana
4.
Sammenhængen
mellem de tre begreber.
Tegningen skal deles med en klassekammerat!

Ildprædiken
På baggrund af arbejdet med Benarestalen, er I nu i stand til at lave en analyse, fortolkning og perspektivering af en anden tekst på egen hånd.
Brug modellen fra s. 272 - men husk den gode fænomenologiske tekstanalyses principper:

1. Konkrete nedslag i teksten (væsentlige citater)
2. Beskriv og forklar, hvad det betyder med religionsfaglige begreber.
3. Husk fortolkningen, tema og budskab: Hvad VIL denne tekst gerne?
Sangha
de helliges samfund
Hvis man vil forstå hensigten med livet i sanghaen er det først og fremmest vigtigt at forstå, at buddhismen, ligesom rigtig mange andre religioner består af forskellige retninger.

Baseret på lektien hjemme samt supplerende litteratur skal I nu lære forskellen på de tre hovedretninger: Theravada, Mahayana, Vajrayana.
Buddhisme og den moderne dansker
Vi arbejdede sidste gang med at kortlægge, hvordan mange danske buddhister praktiserer og vi havde et fokus på de religiøse fænomener, nemlig
ritualer
.

Fokuset er denne gang mere sociologisk; for hvorfor er buddhismen tiltrækkende for mennesket i
det senmoderne samfund
?
Buddha: Buddhismens stifter
Dharma: Buddhismens lære
Sangha: De helliges samfund

Buddhismen i Danmark - særligt fokus på buddhismen som en særlig "senmoderne religionsform".
Buddhalegenden i billeder
I har læst Buddhalegenden hjemme - men nu gennemgår vi den sammen ved hjælp af billeder I selv skal lave. Tegning, billeder photoshop, memes, alt er tilladt. Hver gruppe får tildelt en passage og I får en fælles link til en google slides. Efter 20 minutter skal I præsentere den med følelse!
Sammenlign to religionsstartere
Perspektiveringen er vigtig i religionsfaget, da det er her I viser I kan mestre den komparative metode.
Find arket på lectio og suppler evt. med viden om Muhammed, hvis I bliver hurtigt færdige.
Intet jeg
sanskrit,
betyder "selvet" i hinduistisk tradtion.
Et uforanderligt livsprincip, der forbliver intakt inkarnation efter inkarnation.

Anatman
Atman
"ikke-selv"
Opgave løses i par:
Forklar ved hjælp af jeres medbragte billede af jer selv, hvorfor buddhisten mener, at der intet jeg findes.
Sara, 1983
James Beckfords medlemstyper
1. "Kernemedlemmer" er fuldt hengivne over for gruppen og dens lære

2 "Tilhængere" er hengivne, men plejer relationer uden for gruppen,

3. "Klienter" er løst tilknyttede, men søger gruppen for at søge visdom, terapi, venskab ell. lign.

4. "Støtter" er måske kun tilknyttet gruppen indirekte, fx økonomisk

5. "Frafaldne" er mennesker med et forhenværende engagement
Munke og lægfolk arbejder sammen om at skabe god karma.
(Laos - Theravada)
Det skal vi nu se en lille film om.
Buddhistisk praksis
I har hjemmefra arbejdet med at skulle skelne de tre måder at praktisere buddhisme på:

Nirvanisk buddhisme
Karmisk buddhisme
Apotropæisk/magisk buddisme
Efter vi har gennemgået opgaverne lavet hjemme skal vi se et program fra DR med Kristian Leth "Den 2. dimension".
I finder en arbejdsseddel på lectio til programmet.
Begreber
Vi skal nu se "Vis mig din tro" om buddhisten Julie.
Øvelsen består i at genkende religionsfaglige og sociologiske begreber fra forløbet i programmet.
Vælg selv en tekst på side 162-164 og lav en analyse af denne med særligt fokus på at udlede (mahayana-)buddhistiske begreber.
Benarestalen
Benarestalen er central, idet det er i denne Buddha fortæller om sin lære.
Efter fælles højtlæsning skal vi lave en religionsfaglig tekstlæsning.

NB: Religionsfaglig fænomenologisk tekstlæsningsmetode:
At analysere en religiøs eller religionsfaglig tekst med henblik på, hvilke religionsfaglige fænomener, der bliver beskrevet og hvorfor de bliver beskrevet på denne måde.
Længsel efter mening/helhed
Polycentrisk samfund
Aftraditionalisering
Individualisering
Øget refleksivitet
Situiden
Globalisering
Dialogpartner m.
naturvidenskab
Opgave til viden om religion i det senmoderne samfund
1. Redegør for, hvordan begreberne gør sig gældende i henhold til religion i det senmoderne samfund.

2. Lav et begrebskort, hvor I beskriver forbindelserne mellem begreberne med sætninger
Senmoderne buddhisme
Hvorfor er buddhismen en tiltrækkende religion i det senmoderne samfund?

Vi undersøger dette gennem
1) En diskussion af jeres billeder
2) En analyse og fortolkning af teksten læst hjemme.
Full transcript