Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

„A macska megfogja az egeret?” Esettanulmány egy dadogó gyer

No description
by

Molnár Gábor

on 19 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of „A macska megfogja az egeret?” Esettanulmány egy dadogó gyer

„A macska megfogja az egeret?”
Molnárné Bogáth Réka
Plavecz Dóra

A dadogás színe
„Kék”
„Zöld”
„Fekete”
„Piros”
„Narancssárga”
„Ciklámen”
DADOGÁS
A dadogás, mint szimbólum?
„Egy zsák, amelyet a gyermek a vállán cipel”
„Egy gödör, amiből a gyermek nehezen tud kimászni!"
„Egy szék, amin a gyermek ül”
„Egy szaggatott vonal”

Mozaik
Mi a dadogás?
Multifaktoriális jelleg

Meghatározására többféle (orvosi, pszichológiai, lingvisztikai, logopédiai stb.) megközelítés született, mindegyik saját szempontjai szerint határozza meg a dadogást

Sok vizsgálat és kutatás bizonyítja, hogy a dadogás olyan sajátos kommunikációs és beszédprobléma, amely minden embernél más, teljesen egyéni formában jelenik meg.

Annyiféle megjelenési formája lehetséges, ahány dadogó ember van.

Etiológia
Szomatogén elméletek
Pszichogén elméletek
Pszichoszomatikus elméletek
Komplex jelenség
Meggyőződésem szerint, mivel a dadogás egy
komplex jelenség, ezért ezt a komplexitást a
terápiában is követni kell. Megpróbáltam, olyan
módszert választani, amelyik közvetve hat a
gyermek beszédére, beszédállapotára, ekkor
ismerkedtem meg a komplex művészeti
terápiával.

Komplex Művészeti Terápia
Balás Eszter

Alapja: Kokas Klára által kidolgozott, a Kodály-koncepción alapuló úgynevezett komplex esztétikai nevelés dadogókra alkalmazott változata.

„A művészetterápiában amikor festünk, táncolunk vagy zenélünk, valami újat hozunk létre, amit alkotunk, belőlünk fakad, és rólunk szól.” /Kokas K.1992. 35.p./
Program

Szemléletmód:

Nem a dadogás, hanem, maga a dadogó személy áll a középpontban
A terápia „értéke":

Indirekt módon éri el célját
Alkotótevékenység jelentősége
Személyiség- befolyásoló hatás
Kommunikációs nehézségekre hatást gyakorol

Szerkezete
Hatásmechanizmusa
Módszertani szabadság elve
Szabad légkör
Elfogadás
Partnerség
Komplexitás
Alkotó tevékenység


Alapelvek
A csoport
Jelenleg 7 főből áll
Életkorokat tekintve heterogén
(6év-9 év)
„Nyitott” csoport
Szülőcsoport is működik,Báthory Boglárka pszichológus kolléganőm vezetésével
Közös alkalmak
Bálint
(8;8)
Anamnézis
Első gyermek, problémamentes születés
Anyatejes nyugodt baba
Egy évesen szobatiszta
Mozgás- és beszédfejlődés
6 hónaposan fehérje-feldolgozási zavar
Diagnózis: súlyos, fekélyes vastagbélgyulladás
Anyatejtől elválasztás
Speciális tápszer
6 éves korára tünetmentes
Szülők házasságban élnek
Középfokú végzettség, hasonló érdeklődési kör
Rendezett, szerény körülmények
Apa áruszállító, gyakran éjszaka dolgozik
Logopédiai ellátórendszer 2011
tono-klónusos dadogás
jellemzően elnyújtott első hangok
Komplex Művészeti Terápia heti egy alkalom
Egyéni pszichoterápia, heti egy alkalom (2014 ősz
Vizsgálatok:

Félig strukturált interjúk
gyermek
szülők
logopédus
pszichológus

Eysenck-féle személyiségteszt
- négy alskála

Rajzvizsgálatok
ház – fa – ember
családrajz – állatcsaládrajz - kinetikus családrajz – kinetikus állatcsaládrajz
Cél:
a gyermek személyiségének megismerése, dadogásának megértése

Interjú
család felépítése, gondolkodásmódja
dadogáshoz való viszony
szülők gyermekükről kialakított képe
környezeti háttér megismerése

Eysenck-féle kérdőív
személyiségjellemzők megismerése

Rajzvizsgálatok
családi kapcsolatok mélyebb megismerése
érzelmi kapcsolatok megértése
Interjú
Kérdéscsoportok:

1. Gyermek
2. Környezet
3. Dadogás
4. Terápia
5. Jövőkép
1. Gyermek
Bálint
külső tulajdonságok, Rebeka
Szülők
jó tulajdonságok, pozitív összkép, testvér helye a családban
Szakemberek
család fontos szerepe, mély érzelmek
2. Környezet

Bálint
iskolában semmi sincs rendben, gyakori konfliktusok, „észlények”, türelmetlen pedagógus, beszédgátlás, otthoni szerepjátékok
Szülők
iskolában minden rendben, pedagógus toleráns, Rebeka domináns szerepe
Szakemberek
iskolában megfelelési kényszer, kötött szabályrendszer, testvér erős személyisége
3. Dadogás
Bálint
mindig és soha, iskolai kudarcok, problémát nem viszi haza
Szülők
elfogadó attitűd, csecsemőkori stressz?
Szakemberek
túl erős kötődés az anyához, labilis kapcsolat az apával, személyiségbeli eltérések, „fiús” testvér
4. Terápia
Bálint
alkotás, kedvenc a szülőcsoportos
Szülők
alkotás, hatékony, bár nem csinálnak semmit
Szakemberek
alkotás, önismeret, kifejezőkészség fejlesztése
5. Jövőkép
Eysenck-féle személyiségvizsgáló kérdőív
„papír- ceruza” tesztek
angol gyermekekre sztenderdizálva
hazai adaptációja Kozéki, Kálmánchey (1979)
junior változat 97 kérdést szűkítettek 86 kérdésre
7-15 éves kor között
igen – nem, eldöntendő válaszok
négy személyiségdimenziót mér
Eysenck-féle személyiségvizsgáló kérdőív négy alskála
Extraverzió
Extravertáltakra mér, ellenkező válasz esetén introvertált személyiséget jelez.
Neurocitizmus
Szintén egyirányú skála. Problémaérzékeny tartalmakat használ, ha ezek nem jelennek meg a válaszokban, akkor stabil személyiségként könyvelhetjük el a vizsgált személyt.
Pszichoticizmus
Magas pontérték hidegséget, problémás, meggondolatlan, kegyetlenkedő személy profilját adhatja
Szociális konformitás
Társadalmi viszonyokhoz való alkalmazkodást mutathatja. Kifejezi a mássággal kapcsolatos toleranciafokot. Alacsony pontszám esetén jellemző lehet a személyre az alkalmazkodásképtelenség, a szabályok be nem tartása.

Eysenck-féle személyiségvizsgáló kérdőív
Összegzés
Három legismertebb, klasszikusan vizsgált rajzterület

1.
Emberrajz
megjelenítheti az pillanatnyi énképet, lehet önarckép. Az aktuális személyt pszichoszociális szinten ábrázolja.

2.
Farajz
szimbolikája összetett,mint az ember - növekszik, fejlődik, meghal. A rajzoló kevésbé tudatos eredetű érzéseit mutathatja meg, ellentétben az emberrajzzal.

3.
Házrajz
anyával, családdal kapcsolatos viszony, biztonság érzése, otthon

Rajzvizsgálatok
Hagyományos és szimbolikus családrajzok

1, Családrajz
2, Állatcsaládrajz
3, Kinetikus családrajz
4, Kinetikus állatcsaládrajz

Gyermeki megismerés eszköze
Számos változata ismert, összességében három altípus
- saját család rajza, - másik család rajza, - megváltoztatott állatcsalád rajza
Hétlépéses képelemzési módszer ( SSCA, Seven Step Configuration Analysis, rendszerszemléletű konfigurációelemzés)

1. kontextuselemzés
2. folyamatelemzés
3. fenomenológiai elemzés
4. intuitív
5. egészleges elemzés
6. itemanalízis
7. szemantikai elemzés
Családrajz
Életkori sorrend– testvérét maga elé helyezi, fontosságát jelzi
Apa kiemelkedő alakja, csak az ő ruházata más- domináns
Inkább Anyával hasonul, mint Apával
Térbeli elhelyezése kisméretű – jelezhet bizonytalanságot,szorongást
Globálisan pozitív rajz
Járulékos részletek nem jelennek meg
Állatcsaládrajz
Instrukció: „Most egy kicsit álmodozunk… képzeld el, hogy jön egy varázsló és elvarázsol mindenkit a családban…rajzold le, mi történik!”Kos, Biermann (1973)

Térbeli elhelyezés - lap bal alsó negyede
Állatok között nincs kapcsolat
Apa enkapszulálva jelenik meg, többiektől elzárva – kommunikáció nem lehetséges
Zsiráf kép- vertikálisan a többiek fölött. Magabiztos, de magányos.
Bálint a domináns, Apa a kiszolgáltatott helyzetben
Kinetikus családrajz
Családrajz – Apró instrukció változás - cselekvés közben (Burns, Kaufman 1970)
Családon belüli elhelyezkedés
Kapcsolat a környezettel , külvilággal (Vass 2011)
Rajzvizsgálatok
Kinetikus állatcsaládrajz
„Egereket rajzolok, akik menekülnek a macska elől! Apa a macska!”

Kiértékelés
Rajzolási sorrend:
1, Rebeka
2, Apa
3, Bálint
4, Anya
Rajzolási sorrend:
Rebeka – cica
Anya – maci
Bálint – zsiráf
Apa – hal
Rajzolási sorrend:
1, Apa
2, Rebeka
3, Anya
4, Bálint
Elsőként horgászbot hallal, utána az Apa alakja – esemény fontossága
Apa mellett szorosan Rebeka – azonosulás, közös cselekvés
Térbeli elhelyezés lap bal alsó negyede
Bálint ismét Anya mellett
Rajzolási sorrend:

1. középső egér: Anya
2. bal oldali egér: Rebeka
3. macska: Apa
4. jobb oldali egér : Bálint

- Macska támadó pozícióban fogaival vicsorog, szeme beszűkült, lapos.
- Térbeli elhelyezés kisméretű, de az állatok ábrázolása arányos.
- Ismét legmesszebb az Apától, de az Anya mellett.

Jövőkép
Megoldások?
Komplex művészeti terápia lezárása
Egyéni pszichoterápia folytatása
Kreativitás fejlesztése, önkifejezést segítése, személyiség megerősítése
Érzékenyítés környezeten belül (osztályközösség, más bőrébe bújás)
Köszönjük a figyelmet!
Esettanulmány egy dadogó gyermek szemszögéből
Készítette:
Full transcript