Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L’aprenentatge d’un idioma amb recursos educatius tecnològics.

Potencial didàctic que presenten els recursos educatius tecnològics en l’aprenentatge d’un idioma.
by

Susana Garrido

on 23 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L’aprenentatge d’un idioma amb recursos educatius tecnològics.

Aula Virtual d'Español de L'Institut Cervantes Responsable acadèmic de l’Aula Virtual d’Espanyol de l’Institut Cervantes.

Susana Garrido Castro. Introducció Què entenem per a recurs educatiu tecnològic. Tipologia de recursos educatius tecnològics INFORMACIÓ INSTRUCCIÓ L'Institut Cervantes no s'ha volgut perdre la gran revolució tecnològica que hi estem experimentant en l'àrea de l'educació.

Actualment hi ha diversos projectes actius per a innovar en les diferents modalitats d'estudi gràcies a la plataforma AVE i els diferents recursos educatius. Si parlem de tecnologia estarem fomentant l’ús d’eines TIC que facilitaran encara més la tasca docent i la motivació de l’aprenentatge del alumne en el sector educatiu. Documents i consultes amb informació estructurada no Materials amb caràcter precís educatiu amb aprenentatge continuat i estructurat amb menús. Tutorials, activitats, etc... Actualment podem trobar diverses definicions sobre aquest concepte. Els recursos educatius són mitjans materials utilitzats per a una finalitat didàctica i per a facilitar el desenvolupament de les tasques formatives. Els recursos educatius utilitzats en aprenentatge i ensenyament poden o no ser material didàctic. Aplicacions o serveis de caràcter interactiu per donar suport a la Amb finalitat d’avaluar. Qüestionaris, proves, enquestes, quaderns virtuals,... Recursos per facilitar la comunicació síncrona o asíncrona entre els participants. Skype, Gtalk, fòrums, etc.. Aplicacions que permeten un aprenentatge constructivista conjunt entre diversos participants.
Sense límits de participants
i amb activitats obertes o
formals. Permet compartir
opinions, coneixements,
idees i fomenta la interacció.
Tauler, xat, fòrum, Google drive, wiki,... Formació a partir de videojocs (Serious games) o simulacions. Dirigit a desenvolupar competències, resoldre problemes i prendre decisions. Webquest, simuladors,... Com poden ser utilitzats? WIKI BLOG ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE Correu electrònic 100 maneres d'utilitzar les xarxes socials a l'aula Xarxes socials Fòrums i xats Altres com: Youtube, Prezzi, Slideshare, google docs,... que permeten compartir vídeos, realitzar presentacions, treballs en grup, entre d'altres activitats. Evolució cap a l'AVE SOCIAL Variables que condicionen la incorporació dels recursos tecnològics a l’ensenyament. Beneficis dels recursos educatius tecnològics Conclusions Bibliografia Dintre dels recursos educatius tecnològics podem trobar tant material multimèdia (so+imatge) com material hipermèdia (hipertext+so+imatge). necessariament de caràcter educatiu. Guies, manuals, base de dades, enciclopèdies,documents, etc... INSTRUMENTS recerca, aprenentatge, etc... Cercadors, Wikis, Blogs, Google drive, etc... AVALUACIÓ http://www.proyectoagrega.es/blog/tag/tic-para-evaluar/ CONVERSACIÓ COL·LABORACIÓ EXPERIÈNCIA Com funciona? PLATAFORMA AVE Lloc web col·laboratiu que permet ser modificat i treballat per diversos usuaris. Podem utilitzar diferents eines com afegir text, links o imatges. Aquesta eina és molt útil en l’aprenentatge, per exemple permet:
•Organitzar recursos i materials. Tant oferts pel docent o l’alumne. També poden afegir links interessants a vídeos, webs, etc...
•Treballar en grup
•Seguiment d’avaluació tant individual com de grup.
•Creació de pàgines amb diferents apartats per millorar l’estructuració de la informació. Els blogs són llocs web que permeten recopilar text o articles. A més, com a millora de l'aprenentatge, permeten:
Coneixements compartits.
A més de text també poden incloure enllaços web.
Ofereix informació d'actualitat i novetats als usuaris.
Es pot trobar divereses activitats, projectes, treballs i continguts diversos, tant en format de text, imatges etc... i també Comentaris, gravacions o altra informació relacionada amb les classes anteriors.
Es pot connectar amb altres blogs.
Espai de comunicació entre alumnes o entre docent i alumnes. http://www.slideshare.net/guestf5edca/qu-es-un-edublog EDUBLOG L'Aula Virtual d'Espanyol del Institut Cervantes disposa de diverses eines, recursos i materials pedagògics que facilita l'aprenentatge i l'ensenyament de manera que permet als seus usuaris un accés lliure desde qualsevol lloc i moment i al ritme de treball de cadascú.

L'estructura principal de la plataforma consta de:
Espai docent, on el professor té una sèrie d'eines que li permeten realitzar un seguiment exhaustiu dels alumnes i en general gestionar el procés d'ensenyament.
La sala d'estudi és l'espai principal per als alumnes. Allí hi poden trobar tant materials didàctics en diferents formats, eines interactives, xats, fòrums, etc... A més també disposen de diferents eines per a comunicar-se tant de manera síncrona com asincrona i d'altres eines que faciliten el treball en grup i de manera col·laborativa com les wikis.
En aquest últim espai els alumnes també poden disposar d'un sistema de seguiment d'avaluacions per tal d'observar en qualsevol moment el seu progrès. Entorn web que facilita l'ensenyament i aprenentatge amb sistemes informàtics.
Un dels més utilitzats en l'actualitat és la plataforma Moodle. Aquesta eina ens permet comunicar-nos de manera interpersonal i asincrona. Pot ser utilitzada com a eina pel treball en grup a distancia o simplement per enviar comunicats o informació entre docents i alumnes o entre alumnes.
A més de text permet enviar documents diversos, no és necessari estar davant del ordinador a totes hores, és ràpid i econòmic, i en general, és de gran utilitat en el sector e-learning. Com d'altres eines que ja hem vist, les xarxes socials, també són llocs web que poden ser utilitzats en el sector educatiu ja que permeten compartir de manera virtual, ja siguin enllaços, vídeos, música, imatges, etc...
Actualment hi podem trobar diverses xarxes socials com Twiter o Facebook, Però n'hi ha una en especial anomenada Ning que permet a més de ser utilitzada com les altres, crear xarxes privades e invisibles. Això fa que sigui molt útil alhora de treballar amb els alumnes i més si són menors d'edat.
Alguns dels seus avantatges són socialització, aprenentatge social, innovació i actualització per part dels centres docents, motivar, professors especialitzats, interacció, aprenentatge informal i formal, flexibilitat e integració, etc... http://cienciaitecnologies.blogspot.com.es/2010/06/ciancia-wants-to-share-100-inspiring.html El fòrum és una eina de comunicació que s'utilitza en el sector educatiu de manera asincrona. En canvi el xat, es utilitzat per comunicar-se de manera síncrona i poden ser inclosos en la plataforma educativa. Els dos permeten l'enviament de missatges, opinions o l'aprenentatge cooperatiu entre d'altres. L'AVE Social correspon al ús de les eines de la web 2.0 en la plataforma AVE per tal de formar una comunitat tant d'alumnes com de docents on puguin disposar de diferents eines d'interacció i comunicació. A més aquests, a la vegada, poden interactuar, com oferir recursos i en definitiva, compartir les seves experiències i coneixements amb altres persones. A més també es parla d'una integració de l'AVE social en altres xarxes com iGoogle o Facebook. 1. Creació d’un entorn virtual d’aprenentatge. 2. Conscienciació per part del centre sobre la importància de l’ús de les TIC a les aules. 3. Canvi de metodologia d’ensenyament i d’aprenentatge. Fomentar el socioconstructivisme, l'aprenentatge col·laboratiu i l'aprenentatge en comunitats on els usuaris puguin compartir experiències i coneixements. 4. Necessitat de professors especialitzats en TIC. Iniciativa, habilitat, i preparació docent. 5. Disposar de les infraestructures necessàries i recursos informàtics. 6. Bona organització i definició dels rols.
6.1. El professor:
- és el facilitador que aporta diferents recursos i materials didàctics.
- realitza la funció de tutor i guía.
- Ha d'estar especialitzat o tenir coneixement en les TIC.
- Estimular la participació i la motivació dels alumnes.
- Dur a terme una metodologia educativa adequada, a més d'una comunicació fluïda i dinàmica amb els seus alumnes.
6.2. L'alumne:
- Realitzar un seguiment del seu aprenentatge.
- Autonomia, flexibilitat i capacitat de gestionar-se el temps .
- Ser el centre del procés d'ensenyament i aprenentatge.
- Tenir certs coneixements en TIC.
-Capacitat per a relacionar-se, de realitzar treballs col·laboratius i en comunicar-se tant de manera síncrona com asincrona. 7. Materials i recursos de qualitat, actualitzats, d’utilitat i contrastats. 8. Disposar de diversos mitjans de comunicació tant síncrons com asincrons. 10. Grau de coneixements informàtics dels alumnes. 11. Realitzar treballs tant a nivell individual com col•lectiu. 12. Correcció, actualització, innovació i modificació constant. 13. Marcar els requisits mínims tant de harware com software. Alguns dels beneficis que ens poden aportar són els següents:
- Podem disposar d’una gran gamma d’eines que enriqueixen el procés educatiu basat en les TIC.
- Utilitzar simuladors que ajuden a visualitzar millor el problemes, a experimentar i a la búsqueda de solucions.
- Millora de la motivació i el interès dels alumnes.
- Millora de la qualitat dels materials.
- Desenvolupament de noves estratègies d’ensenyament.
- Més demanda de software de simulació i anàlisis. (Serious games)
- Preparació per a futurs professionals.
- Major comunicació que millora la interacció, la socialització, el treball en grup, ...
- Millor administració i gestió del temps dels alumnes, més autonomia, desenvolupament de noves habilitats i eficiència.
- Més fonts de coneixement e innovacions.
- Aprenentatge col•lectiu, col•laboratiu, constructiu,...
- Eliminar les limitacions de les barreres temporals i d’espai. L'AVE I ELS RECURSOS EDUCATIUS TECNOLÒGICS Així doncs, són múltiples els beneficis que obtenim amb l’ús de recursos educatius tecnològics en el sector educatiu. Cal doncs, investigar contínuament per tal de trobar noves tècniques i processos i disposar d’infraestructures adequades per dur a terme nous projectes i millores.

En tot aquest procés és vital tenir en compte la nostra societat per tal d’oferir el producte adequat que satisfaci les seves necessitats.

A més és necessari un canvi en la metodologia educativa actual i dirigir l’ensenyament cap a la formació de professionals i la preparació d’aquests per a la vida laboral, que a més, milloraria la situació actual del país. Documentació UOC:
http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW06_M1016_01081/index.html
http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW06_M1016_01080/index.html
http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW06_M1016_01082/index.html Web AVE del Institut Cervantes:
http://ave.cervantes.es/ Article "Revista de lingüística teórica y aplicada":
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48832009000200002&script=sci_arttext Adell, J. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. http://www.uib.es/depart/gte/revelec7.html. Web Eduteka. Recursos digitales.
http://www.eduteka.org/modulos/8/255/661/1 Aquesta eina és molt útil alhora d'emmagatzemar, classificar i compartir ja siguin enllaços o d'altres recursos. En l'actualitat existeixen diferents aplicacions com Delicious, Digg, Diigo, etc...

En relació a emmagatzemar dades, podem
utilitzar una aplicació anomenada Evernote i
que s'ha estés el seu ús actualment entre el
sector educatiu. MARCADORS SOCIALS En relació als estudiants aquests poden:
- Recopilar informació per a projectes o treballs.
- Presa d'apunts.
- Treballs en grup.
- Recerca e investigació.
- Treballar amb material digatilitzats deixant a una banda el paper. Entre els seus usos dirigits a docents estan:
- Digitalitzar documents i eliminar el paper.
- Organitzar informació digital.
- Compartir formularis o d'altra informació amb els alumnes.
- Grabar la teoria donada a una l'aula.
- Realitzar projectes o documentar-los.
- Guardar informació de contactes. Tutorial Evernote:
http://www.slideshare.net/lbarriocanal/tutorial-evernote Top 100 Tools for learning 2011.
http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning-2011 Exemple de Serious game: http://www.ree.es/educacion/controla.asp Amb l'Aula Virtual d'Español facilitarem l'assoliment d'objectius del procés d'aprenentatge i ensenyament. L'alumne pot accedir a la nostra Aula Virtual d'Español de maner senzilla i escollir entre una gran oferta formativa variada i satisfer les seves necessitats e interessos amb diversos continguts i programes. A més, l’alumne té la llibertat d’escollir entre la modalitat presencial, semipresencial i a distancia. El fet d’oferir cursos a distància permet que l’alumne pugui gestionar-se millor el temps i l’espai d’estudi, el que fa que sigui una oferta més flexible. L’alumne passa a ser més autònom i tindrà accés permanent a continguts multimèdia del seu nivell, motivants i atractius, sistemes de comunicació per interactuar tant amb el professor com amb els altres companys de manera síncrona o asincrona. El docent pot disposar de millors recursos educatius, eines de seguiment i avaluació, avantatges en emmagatzemament, edició, enviament i classificació de material, en definitiva millor accés i estimular l’intercanvi de coneixements i experiències mitjançant treballs col•laboratius. Alhora el centre innova i acaba sent més competitiu oferint millors cursos formatius i amb major qualitat A més, aconsegueixen ser més eficaços formant a nous professionals docents especialitzats en l’àrea de les tecnologies. Benito Gómez, Manuel. 2008. "Educar en comunidad: tendencias educativas en el nuevo entorno digital".
http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit167/37-45.pdf III Congrès Internacional de la Llengua Espanyola. Integración de los recursos didácticos digitales en la enseñanza del español. Hacia un nuevo paradigma. Juan Pedro de Basterrechea Moreno.
Instituto Cervantes.
http://congresosdelalengua.es/rosario/ponencias/internacional/basterrechea_j.htm
Full transcript