Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

No description
by

Minh Tran

on 4 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Quyền sở hữu
ruộng đất

2.1. Các hình thức sở hữu

Quyền thừa kế
tài sản
3.1. Khái lược
3.2. Di sản và cách xác định thành phần di sản
3.3. Điều kiện để được hưởng thừa kế:
3.4. Hình thức chia thừa kế
Khái lược
Người chết
để lại tài sản
thuộc quyền sở hữu của mình cho người còn sống

Khái lược
- Tiến bộ
- Có tính hệ thống
- Nằm rải rác,
không có mục riêng

Quan hệ gia đình
Quan hệ nhân thân
giữa vợ và chồng
Pháp luật hợp đồng trong quan hệ với quyền tài sản
[NHÓM 3B] QUYỀN TÀI SẢN, QUYỀN NHÂN THÂN
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
A. Quyền tài sản:
1. Quyền sở hữu tài sản
2. Quyền sở hữu ruộng đất
3. Quyền thừa kế tài sản
4. Pháp luật hợp đồng
B. Quyền nhân thân:
1. Quan hệ hôn nhân
2. Quan hệ gia đình

Quyền tài sản
1.1. Khái lược
1.2. Các yếu tố cấu thành
1.3. Nội dung
1.4. Căn cứ xác lập & chấm dứt
Yếu tố cấu thành
- Chủ sở hữu tài sản

- Đối tượng của sở hữu tài sản
Nội dung
- Quyền chiếm giữ tài sản

- Quyền dùng tài sản

- Quyền chuyển nhượng tài sản
Căn cứ xác lập và chấm dứt
- Căn cứ xác lập:

Người có tài sản thuộc sở hữu của mình
theo quy định của pháp luật
,
có thể là cá nhân, làng xã, nhà nước.
nhà cửa, lương thực hoa màu, gia súc hàng hoá…
Đặc biệt
ruộng đất
.
Chủ sở hữu có quyền chiếm giữ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.
Người có tài sản được sử dụng tài sản theo ý chí của mình
Chuyển quyền sở hữu tài sản cho người khác:
bán, tặng cho, trao đổi, để lại thừa kế.

- Căn cứ chấm dứt:
- Thu nhập từ hoạt động lao động, sản xuất
- Chuyển quyền sở hữu theo thoả thuận
- Quyết định của nhà nước về cấp phát đất đai
- Thừa kế di sản
- Phát hiện tài sản thất lạc
- Quyền sở hữu được xác lập theo thời hiệu
- Thông qua nhận tiền cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại hay gây tổn thất về mặt tinh thần
- Các trường hợp khác

- Thông qua các khế ước hợp pháp
- Tài sản bị xử lí để thực hiện nghĩa vụ tài sản của chủ sở hữu
- Tài sản bị nhà nước tịch thu.
- Trường hợp khác
2.2. Chế độ bảo vệ ruộng đất và quyển sở hữu ruộng đất
Ruộng đất công hữu
Ruộng đất tư hữu
Ruộng đất quốc khố

- Phát canh thu tô
- Canh tác
- Xây dựng công trình công cộng,
công trình an ninh quốc gia

Ruộng đồn điền


- Khai hoang
- Đối tượng:
tội phạm, dân nghèo khổ, tù binh
- Vua ban
- Thừa kế
- Giao dịch dân sự

Sở hữu chung

- Sở hữu của nhiều người
- Dựa trên quan hệ hôn nhân, gia đình hay bạn bè...

- Cấm mua bán cầm cố trái phép
- Cấm lấn chiếm ruộng đất

Bảo vệ các giao dịch hợp pháp
Nhận xét
- Bảo vệ quyền sở hữu
tư nhân
- Quyền sở hữu tối cao
của nhà nước được
xác lập hoàn toàn

Di sản
Tất cả những tài sản thuộc quyền sở hữu của người đã chết.

Tài sản riêng
- Phu gia điền sản
- Thê gia điền sản
Tài sản chung
Tân tạo điền sản

Điều kiện hưởng thừa kế
- Người thừa kế phải còn sống từ khi mở thừa kế.
- Người thừa kế không thuộc các trường hợp bị truất quyền thừa kế.

- Truất theo di chúc

- Truất theo luật định
Hình thức chia thừa kế:

Theo di chúc
Theo pháp luật
Hình thức thể hiện ý chí chủ quan của chủ sở hữu về việc thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản sau khi chết.

Chúc ngôn
Chúc thư
Chúc ngôn
Sự bày tỏ bằng lời nói ý chí người để lại di sản

Chúc thư
Sự bày tỏ bằng chữ viết ý chí người để lại di sản
Quốc triều thư khế thể thức
Chủ thể lập chúc thư không hợp pháp
- Người phạm tội có tài sản đã bị sung công
- Con cái ở chung với cha mẹ
- Con cái ở riêng nhưng chưa lập gia đình

Hạn chế
- Phương thức lập di chúc miệng không rõ
- Con cái phải chịu ảnh hưởng của gia trưởng
- Không quy định thời hạn

Hàng 1:
Các con
Hàng 2:
Vợ hoặc chồng, cha mẹ hay những người thừa tự.

Người chồng chết trước
- Vợ không tái giá:
+ Phu gia điền sản:
(Người vợ chết/tái giá thì trả lại cho nhà chồng)

+ Tân tạo điền sản:
(Người vợ chết/tái giá thì trả lại 2 phần tế tự cho nhà chồng)
Vợ chồng không con, một người chết trước
Di sản
- Phu gia điền sản
- Thê tôn điền sản
- Tân tạo điền sản
Người nhà chồng
Người vợ
Người vợ
Tế tự
Tế
tự
Mồ
mả

Người vợ chết trước
+ Thê tôn điền sản:
Người chồng
Người nhà vợ
+ Tân tạo điền sản:
Người chồng
Tế
tự
Tế
tự
Mồ
mả
Vợ chồng có con, một người chết trước, con lại chết sau
+ Phu gia điền sản/ Thê gia điền sản:
Người còn sống
Người
thừa
tự khác
+ Cha mẹ còn sống
Người còn sống
- Phu gia điền sản: Cha mẹ chồng
- Thê gia điền sản: Cha mẹ vợ
Vợ chồng có con,
một người chết trước,
người kia lấy người khác nhưng không có con ở cuộc hôn nhân sau

+ Phu gia điền sản:
Con trước
Người
vợ sau
+ Tân tạo điền sản:
Con trước
Người còn sống
Vợ/
chồng
sau
Phân chia di sản giữa các anh em
& việc thừa tự hương hỏa

không được quy định rõ ràng

Nhận xét
- Thể hiện chế độ gia trưởng phong kiến
- Phụ nữ có quyền hưởng thừa kế
- Còn tính bất bình đẳng
- Phân định nguồn gốc tài sản rõ ràng
4.1. Quan niệm & điều kiện
4.2. Nội dung

Hợp đồng
Sự thỏa thuận giữa các bên chủ thể về một giá trị tài sản nào đó
4 điều kiện cơ bản
+ Chủ thể
+ Ý chí
+ Nội dung
+ Hình thức
- Nếu bên chuyển tài sản không phải là chủ sở hữu tài sản
-> Hợp đồng vô hiệu
- Nghiêm cấm các hành vi cưỡng bức, đe dọa hay lừa gạt, giả mạo chủ sở hữu
- Cấm bán ruộng đất công hay ruộng đất khẩu phần
Nhận xét chung
- Đối tượng chủ yếu là ruộng đất
- Bảo vệ các chế độ sở hữu: công hữu & tư hữu
- Đảm bảo tài sản và quyền lực của Nhà nước
- Điều chỉnh các quan hệ xã hội

Quyền tài sản
Quan hệ hôn nhân
1.1. Khái lược
1.2. Điều kiện kết hôn
1.3. Thủ tục kết hôn
1.4. Chấm dứt hôn nhân
Quan hệ hôn nhân
Khái lược
- Hôn nhân sắp đặt, đa thê
- Chế độ gia đình gia trưởng
- Kết hôn là việc của hai bên nam nữ trong những chuẩn mực và điều kiện pháp luật cho phép
Điều kiện kết hôn
- Phải có sự đồng thuận hai bên cha mẹ
- Phải đủ độ tuổi kết hôn
- Không vi phạm những trường hợp cấm kết hôn
Thủ tục kết hôn: 4 bước
- Lễ nghị hôn
- Lễ định thân
- Lễ nạp chưng
- Lễ thành hôn
Chấm dứt hôn nhân
- Một hoặc hai bên chết
- Ly hôn
Nhận

xét
- Quy định tiến bộ, nhân đạo
- Chú trọng phong tục tập quán người Việt
- Phụ nữ có quyền ly hôn

2.1. Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng
2.2. 2.2. Quan hệ nhân thân giữa cha mẹ và con cái
2.3. Quan hệ nhân thân giữa các anh chị em
- Quyền & nghĩa vụ đồng cư
- Nghĩa vụ phục tùng nhà chồng
- Nghĩa vụ chung thủy
- Nghĩa vụ để tang

Quyền & nghĩa vụ đồng cư
Vợ chồng phải có trách nhiệm cùng chung sống, chăm sóc lẫn nhau

Nghĩa vụ phục tùng nhà chồng
Đạo làm vợ phải phục tùng quyền uy tuyệt đối của người gia trưởng
Nghĩa vụ chung thủy
- Không chấp nhận người vợ có một lúc nhiều chồng
- Nghĩa vụ thủy chung đối với người chồng không khắt khe như với người vợ
Nghĩa vụ để tang
- Nghĩa vụ để tang của người vợ được đặt ra khi người chồng chết
- Không quy định đối với người chồng
Nhận xét
- Quy định nghĩa vụ của người vợ nhiều hơn người chồng
- Phù hợp quan điểm Nho giáo
- Giữ gìn tôn ti trật tự trong gia đình

Quan hệ nhân thân
giữa cha mẹ và con cái
- Con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ
- Con cái có nghĩa vụ tế tự, cư tang, thờ cúng cha mẹ
Trách nhiệm phụng dưỡng

- Quy định rất nghiêm ngặt
- Trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ cũng đặt ra với dâu, rể
Nghĩa vụ tế tự, cư tang,
thờ cúng cha mẹ
Lệ để tang:
- Con trai, con gái chưa chồng:
3 năm
- Con gái đã có chồng: 1 năm
- Con dâu: 3 năm

Nhận xét
- Đề cao nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ
- Phù hợp quan điểm Nho giáo
Quan hệ nhân thân
giữa các anh chị em
- Vai trò người anh cả được đề cao
- Hạn chế tiếp xúc giữa anh em trong nhà
- Khi mâu thuẫn xảy ra có luật điều chỉnh

Nhận xét
- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo
- Phù hợp truyền thống đạo đức dân tộc
- Tiến bộ vượt bậc trong kĩ thuật lập pháp

Nhận xét chung
Quyền nhân thân
- Bảo vệ giá trị đạo đức Nho giáo, đặc biệt đạo đức gia đình
- Bảo vệ chế độ tông pháp của Nho giáo
- Đảm bảo quyền nhân thân của mỗi thành viên gia đình

Trường hợp 1 con
+ Phu gia điền sản:
Con
1
Người
vợ sau
+ Tân tạo điền sản:
Con trước
Người còn sống
Vợ/
chồng
sau
Trường hợp 2 con trở lên
Con
2
Con
3
Con
...
Hạn chế
- Không xuất phát từ lợi ích nam nữ
- Phân biệt giai cấp
Full transcript