Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PARALEL MERİDYEN VE COĞRAFİ KONUM

No description
by

Zülal Işıkol

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PARALEL MERİDYEN VE COĞRAFİ KONUM

PARALEL MERİDYEN
VE COĞRAFİ KONUM

Ekvatora eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren, Dünyayı iki eşit parçaya bölen çizgiye Ekvator, Ekvatora paralel olarak çizildiği düşünülen dairelere ise paralel denir.
Paraleller (Enlem)
ENLEM
Bir kutuptan, diğer kutba doğru uzanan ve diğer bütün paralelleri 90 derecelik dik açılarla kesen hayali çizgilerdir.
Meridyenler (Boylam)
Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.
COĞRAFİ KONUM

1. Başlangıç paraleli Ekvator’dur ve en büyük paralel dairesidir. (Tam uzunluğu 40.076 km’dir)

2. Paraleller doğu – batı yönünde uzanırlar.

3. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Kutuplarda nokta halini alır.

4. Ekvator çizgisinin kuzeyine Kuzey Yarım Küre (KYK) buradaki paralellere Kuzey Paralelleri denir.

5. Ekvator çizgisinin güneyine Güney Yarım Küre (GYK) buradaki paralellere Güney Paralelleri denir.

6. Birer derecelik açılarla çizilirler.

7. 90 tane KYK’de, 90 tane GYK’de toplam Dünya’da 180 adet paralel dairesi bulunur.

8. Bir boylam üzerinde ardışık iki paralel arasındaki mesafe sabit 111 km’dir.

9. Bazı paralellerin özel isimleri vardır. Bu meridyenler aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir.

10.Ekvator ile dönenceler arasında kalan enlemlere alçak enlemler, dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan enlemlere orta enlemler, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan enlemlere de yüksek enlemler denir.
Paralellerin özellikleri nelerdir ?
Enlemin Etkileri

Enlem; iklimi, güneş ışınlarının düşme açısını, sıcaklık dağılışını, denizlerin tuzluluk oranlarını, gece ile gündüz arasındaki zaman farkını, kalıcı kar sınırı yükseltisini, yerleşme ve tarım faaliyetlerinin sınırını, bitki örtüsü çeşitliliğini, toprak çeşidini, akarsu rejimlerini, tarım ürünleri çeşitliliğini, yerleşme biçimini, hayvanların dağılışını, vs. etkiler.

Aynı Enlem Üzerindeki Merkezlerin Ortak Özellikleri;

Ekvator’a ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar.
Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar.
Gece-gündüz süreleri birbirine eşittir.
Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır.
Aynı iklim kuşağındadırlar. Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir (özel konumdan dolayı).
1. Başlangıç meridyeni İngiltere’nin Greenwich gözlem evinden geçen meridyendir. Derecesi 0 (sıfır)

Not: Başlangıç meridyeni 1875 yılında ABD’nin Washington kentinde düzenlenen Uluslararası Meridyen Konferansında oy birliği ile kabul edilmiştir. Başlangıç meridyeninin İngiltere üzerinden geçmesinin sebebi o dönemde denizlerdeki gemilerin yarısına yakınının başlangıç meridyeni olarak Greenwich’i kullanıyor olmasıdır.
2. Meridyenler kuzey – güney yönünde uzanırlar.

3. 180 tane doğu, 180 tane batıda toplam 360 tanedirler.

4. Meridyenlerin dereceleri başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya gidildikçe büyür. (0 ve 180 derece enlemleri ortaktır.)

5. Boyları birbirlerine eşittir. Kutuplarda birleşirler.

6. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı sabit 4 dakikadır.

7. Ardışık iki meridyen arası mesafe sadece ekvatorda 111 km olup, kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe azalır. Örneğin;

Ekvatorda, 111 km,
Dönenceler civarında 100 km,
Türkiye’de 85 km,
Kutup dairelerinde 47 km,
Kutup noktalarında ise 0 (sıfır) km’dir.
8. Aynı paralel üzerinde boylamlar arası mesafe değişmez. Örneğin aşağıdaki çizimde 60 enlemi üzerinde boylamlar arası 55 km iken, 45 derece enleminde her boylam arası 78 km’dir. Boylam aralığının mesafesi biliniyorsa bunu 360 ile çarparak paralelin toplam uzunluğuna da ulaşabiliriz. örneğin 60 paralelinin toplam uzunluğu 360 x 55 km kadardır gibi.
9. Her meridyenin tam karşısındaki meridyene anti meridyen denir. Meridyen ile anti meridyenin açı değeri toplamı 180 derece olup Doğu boylamlarının anti meridyeni Batı, Batı meridyenlerinin anti meridyeni Doğu boylamı olur. Örneğin;

Ekvator’un (0) ——– Anti meridyeni (180) (0 + 180 = 180)
30 Doğu boylamı —– Anti meridyeni (150 Batı) (30 + 150 = 180)
45 Batı Boylamı —— Anti meridyeni (135 Doğu) ( 45 + 135 = 180)
90 Batı Boylamı —— Anti meridyeni ( 90 Doğu ) ( 90 + 90 = 180 gibi)
10. Anı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların;

Yerel saatleri,
Öğle vakitleri,
Başlangıç boylamına olan açısal uzaklıkları, aynıdır.
A. ÖZEL KONUM

Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir:

Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkeler balıkçılıkta ileri gitmişlerdir.

Kuzeybatı Avrupa kıyıları, yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen, Gulf – Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olmuştur.

Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olmuştur.

Kanarya, Havai, Kıbrıs, vb. adalar, deniz ve hava yollarının gelişmesiyle ikmal ve uğrak yeri haline gelmişlerdir. Buna bağlı olarak bu adaların önemi artmıştır.
Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları

Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.

Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en eski kültür hazinelerine sahiptir.

Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur.

Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir.

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.

Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklaşık 1132 m)

Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır.

Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
B. MATEMATİK KONUM

Herhangi bir yerin, Dünya üzerinde bulunduğu alanın, enlem ve boylam dereceleriyle belirtilmesine matematik konum denir.
ZÜLAL NUR
IŞIKOL
102
12/E
Full transcript