Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Transzferár tréning

PKF belső tréning
by

Tamás Adorján

on 11 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Transzferár tréning

PKF belső tréning Transzferárazás Törvényi szabályozás Transzferár nyilvántartás 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról, 18. § Társasági adóalap meghatározása Transzferárazási módszerek a) független féllel kötött szerződését;
b) kapcsolt vállalkozása és független vállalkozás szerződését;
c) független vállalkozások egymás közötti szerződését;
d) az összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt, vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatokat (például iparági mutatók, piacelemzés). Összehasonlító adatok: Alapelvek OECD transzferár irányelvek Összehasonlító árak módszere "az az ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon" Belső összehasonlító árak Külső összehasonlító árak Viszonteladási árak módszere "az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal" Költség és jövedelem módszer "a szokásos piaci árat az önköltség szokásos haszonnal növelt értékében kell meghatározni" Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer "azt a - megfelelő vetítési alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített - nettó nyereséget vizsgálja, amelyet az adózó az ügyleten realizál" Nyereségmegosztásos módszer "az ügyletből származó összevont nyereséget gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban kell felosztani a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el az ügyletben;" Egyéb módszerek A kapcsolt feleknek a társasági adóalapjukat olyan árak alkalmazásával kell meghatározni, ahogy azt független felek tették volna Ha a kapcsolt felek közötti ár következtében az adóalap alacsonyabb, akkor növelni kell a társasági adóalapot magasabb, akkor csökkenteni lehet a társasági adóalapot Csak ha a másik fél igazoltan növeli az adóalapját 22/2009 PM rendelet (korábban: 18/2003) "Kapcsolt vállalkozás" Tao tv.: az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik
az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik
az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni
a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll
az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll Kisvállalkozások mentesítése Nem kötelezett transzferár nyilvántartás készítésére a kisvállalkozás: a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A mutatókat csoportszinten kell vizsgálni! Dokumentálandó ügyletek Kapcsolt vállalkozással kötött hatályos szerződések, megállapodások, ha az adóévben teljesítés történt + nem pénzbeli hozzájárulás, nem pénzben kivont vagyon Nem kell dokumentálni:
Ingyenes pénzeszköz-átadás
APA
Költségátterhelés
50 millió Ft alatt Kinek? Mit? Miért? Milyen módszerrel? Összehasonlítás Nyilvántartás Önálló nyilvántartás kötelező tartalmi elemei Kapcsolt vállalkozások neve
Kapcsolt vállalkozások székhelye
Kapcsolt vállalkozások adószáma, vagy
Kapcsolt vállalkozások cégjegyzékszáma, cégjegyzéket vezető bíróság neve, címe
Szerződés tárgya
Megkötés és módosítás időpontja, időbeli hatálya
Termék vagy szolgáltatás jellemzői
Teljesítés módja, feltételei
Funkcionális elemzés
Releváns piac meghatározása és jellemzői
Összehasonlító adatok meghatározása, forrása
A felhasznált adatok kiválasztásának menete, az adatok bemutatása
Szokásos piaci árazási módszer, a kiválasztás indoka
Az összehasonlított és az ellenőrzött ügylet közötti eltérések, a kapcsolódó kiigazítások
A számított ár, árrés, haszon, ártartomány, egyéb érték
Elkészítés, módosítás dátuma
Kapcsolódó bírósági, hatósági eljárások Önálló Közös Nem várható el túl nagy ráfordítás Kötelező mindent figyelembe venni, ami adott időben rendelkezésre áll Összevont elkészítés Ha a szerződések
Tárgya, feltételei lényegében megegyeznek
Egymással szorosan összefüggnek Indoklás szükséges! Készíthető más nyelven is - fordítás lehet szükséges az üzleti vállalkozás és az üzleti stratégia általános leírását, változásait
a vállalatcsoport szervezeti, jogi és működési szerkezetének általános leírását
kapcsolt vállalkozások általános megnevezését
az ellenőrzött ügyletek általános bemutatását
az elvégzett feladatok és a vállalt kockázatok általános leírását, a változásokat
immateriális javak tulajdonlására vonatkozó információt, valamint a fizetett és kapott jogdíjak ismertetését
a vállalatcsoporton belüli transzferár-képzési politikát vagy a transzferár-képzési rendszer leírását
a költség-hozzájárulási megállapodásokat, a szokásos piaci árat megállapító határozatokat és a szokásos piaci árra vonatkozó bírósági döntéseket
az elkészítés és a módosítás időpontját Közös nyilvántartás kötelező tartalmi elemei az ellenőrzött ügyletben részt vevő kapcsolt vállalkozás nevét és székhelyét, valamint adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, ezek hiányában cégjegyzékszámát és a cégjegyzékét vezető bíróság megnevezését és székhelyét
az adózó üzleti vállalkozásának és üzleti stratégiájának általános leírását, beleértve a változásokat
a szerződés tárgyát (tárgyait), ideértve az ügyletek bemutatását, az ügyletek értékét, megkötésének és módosításának időpontját és időbeli hatályát
az összehasonlító elemzést
az összehasonlítható adatok bemutatását
a vállalatcsoport transzferár-képzési politikája átvételének és alkalmazásának a bemutatását; valamint
az elkészítés és a módosítás időpontját Fődokumentum Specifikus nyilvántartás +1 Egyszerűsített nyilvántartás "Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások" esetén: pl. IT, ingatlan, tanácsadás, jog, adminisztráció, fuvarozás Max. évi 150m Ft, árbevétel 5%-a, költség + ráfordítás 10%-a Tartalma: kapcsolt vállalkozások nevét és székhelyét, valamint adószámát, ezek hiányában cégjegyzékszámát és a cégjegyzékét vezető bíróság megnevezését és székhelyét
a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának időpontját és a szerződés időbeli hatályát
a szokásos piaci árat (összehasonlító elemzés nélkül rendelkezésre álló információk alapján)
az elkészítés és a módosítás időpontját
Full transcript