Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Határozók

No description
by

Vivi Dóri

on 4 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Határozók

Határozók Időhatározó Számhatározó Módhatározó Tekintethatározó Állapothatározó Eredethatározó Mértékhatározó Fokhatározó Célhatározó Okhatározó Helyhatározó Eredményhatározó Társhatározó Ezközhatározó Vége A helyhatározó a cselekvés, történés, létezés helyét határozza meg. Legtöbbször igei állítmány bővítménye, de lehet igenévvel kifejezett mondatrész mellett is.
Kérdés: Hol? Honnan? Hová? Merre? Meddig? Kihez? Mihez?
Névutó: alatt, alá, alól, mellett, mellé, mellől, között, keresztül, át, elé.
Határozószó: kint, bent, feljebb, amott, arra, mellettem, mögöttük, ott. Az időhatározó olyan bővítmény,
amely a cselekvés, történés, létezés
idejét, időtartamát határozza meg.
Kérdés: Mikor? Mióta? Meddig?
Mennyi ideig? Mikorra?
Névutó, óta, tájt, felé, múlva, át,
keresztül, alatt, között, körül.
Határozószó: most, ma, tegnapelőtt,
azonnal, rögtön, örökké. Vannak olyan időféle határozók is, amelyek az események gyakoriságára, ismétlődésére utalnak. A nevük: számhatározó.
Kérdés: Hányszor? Hányadszor?
Határozószó: mindig, gyakran, először, egyszer, egyszer-egyszer, egyszer-kétszer. A módhatározó a cselekvés, történés, létezés, módját határozza meg.
Kérdés: Hogyan? Mi módon? Miképpen?
Névutó: szerint, alatt, alapján, módra, nélkül.
Határozószó: szüntelen, szemlátomást, gyalog, észrevétlenül, így, amúgy, akárhogyan.
Határozói igenév: ülve, sántikálva. A tekintethatározó azt fejezi ki, hogy az állítmánnyal kifejezett megállapítás milyen szempontból érvényes.
Kérdés: Milyen tekintetben? Milyen szempontból?
Névutó: szerint, tekintetben. Az állapothatározó az alany testi, lelki állapotát, valamilyen helyezetét mutatja meg.
Kérdés: Hogyan? Milyen állapotban? Miként?
Névutó: helyett, nélkül, létére, gyanánt.
Határozószó: egyedül, mozdulatlanul, hasztalan, négyszemközt, nyugton, így, úgy, mezítláb, hajadonfőtt, lábujjhegyen. Az eszközhatározó azokat az eszközöket és az akként közreműködő élőlényeket nevezi meg, amelyek felhasználásával vagy akiknek a segítségével megy végbe a cselekvés.
Kérdés: Mivel? Kivel? Kinek, Minek a segítségével? Ki, Mi által?
Névutó: által, útján, révén, segítségével, közreműködésével.
Határozószó: általad. A társhatározó azt a személyt, dolgot nevezi meg, akivel vagy amivel valaki együtt cselekszik, együtt van.
Kérdés: Kivel? Mivel? Mivel együtt? Kinek a társaságában?
Névutó: együtt, társaságban.
Határozószó: velem, velünk, veletek. Az okhatározó azt az okot határozza meg, amely megelőzi és kiváltja a cselekvést, történést.
Kérdés: Miért? Mitől? Mi okból? Mi miatt?
Névutó: miatt.
Határozószó: emiatt, amiatt. A célhatározó azt a következményt fejezi ki, amiért a cselekvés, történés végbemegy.
Kérdés: Miért? Mi célból? Minek? Mi végett?
Névutó: végett, céljából, érdekében, javára.
Határozószó: evégett, ezért.
Főnévi igenév: elmegy kirándulni. A fokhatározó hozzávetőlegesen, megközelítőleg határozza meg az állítmánnyal kifejezett cselekvés, történés, tulajdonság fokát, erősségét.
Kérdés: Mennyire? Mennyivel? Milyen fokban?
Névutó: (átlagon) felül, alul, (erejéhez) mérten.
Határozószó: alig, egészen, kissé, ízig-vérig. A mértékhatározó pontosabban, számokkal, adatokkal kiegészítve határozza meg a cselekvés, tulajdonság, mennyiség mértékét.
Kérdés: Mennyire? Mennyivel? Mennyi mértékben?
Névutó: felül, alul.
Az eredethatározó azt határozza meg, hogy a cselekvés, állapot vagy dolog kitől, mitől származik.
Kérdés: Honnan? Kitől? Mitől? Kiből? Miből?
Névutó: után, közül, részéről.
Határozószó: innen, onnan, valahonnan, abból. Az eredményhatározó azt fejezi ki, hogy valaki vagy valami milyenné, mivé válik.
Kérdés: Kivé? Mivé? Milyenné? Minek?
Határozószó: kétfelé, olybá. Köszönöm a figyelmet!! További példák: mindenütt található, máshová viszlek, oda-vissza járkál, itt-ott koppan, ki a térre megyek, lenn a völgyben várom, távol és közel látszik, kétoldalt fájt, térden alul ér. További példák: hajdanában hallottam, nyomban idejöttem, idő múltával rájött, pillanatnyilag nem fogad, kisvártatva előkerült, alkalmilag zárva tart, hébe-hóba előfordul. További példák: öt alkalommal, ritkán, gyakorta, lépten-nyomon, unos-untalan, elvétve, ezerszer, derűre-borúra, nyakra-főre, sokszor, először. További példák: tettleg bántalmaz, hallgatólag(osan) beleegyezik, látszólag meggyógyult, egyhangúlag megválasztják, drágán ad, szívélyesen üdvözöl, kereken megmondja, szaporán lépeget, ... nyelven beszél, kenyéren és vízn él, csínján bánik, szőrén-szálán eltűnt, szívből nevet, égre-földre fogadozik, szégyenszemre visszavonul, félvállról vesz, készséggel megteszi, érzéssel mondja, edzés nélkül nem győzhetünk, az időjárás-jelentés szerint (eső) várható. További példák: indulni indulhatunk, képességei szerint teljesít, szakmailag kifogástalan, pénzben szűkölködik, foglalkozásáranézve (foglalkozását illetően) pék, korod szerint lányom lehetnél, (fél) szemére megvakult. További példák: álomba ringat, dühbe gurul, kegyébe fogad, ünneplőbe öltözik, gyanúba keveredik, érvénybe lép, biztonságban él, arányban áll, jegyben jár, tisztességben megőszült, jómódban él, esőre áll, vénségére megházasodott, magára marad, tréfára vesz, szőröstül-bőröstül megeszi, háttal áll, (nyitott) szemmel alszik, bizalommal van, fejjel lefelé, figyelmen kívül hagy, magánkívül kiabál, eszméleténél van, orvosság gyanánt itta meg, apja helyett apja, élet és halál között lebeg, négyszemközt, mezítláb, veszteg, négykézláb, nyugton. További példák: tanáccsal szolgál, elzárással büntetik, éremmel jutalmaz, a gyógytorna által (könnyebben) mozog, barátom révén megismerkedtünk, anyukám segítségével megsütöttem (a tortát), pletyka útján jutott (a fülébe). További példák: (a személyi tit kár) társaságában utazik, mindenestül elveszett, alkuszik, megállapodik, beszélget, civakodik, cserél, csókolózik, fogad, harcol, tanácskozik, együttműködik, vitatkozik, egybekel, szót ért, kezet fog, levelet vált, haragot tart, békében él, hadilábon áll valakivel, költözik valakivel együtt (egyetemben). További példák: belevakul az olvasásba, dúl-fúl mérgében, jajgat fájdalmában, ragyog a tisztaságtól, szenved a szomjúságtól, bereked a kiabálástól, fekete a koromtól, kényszerből cselekszik, szerelemből (igent) mondd, kegyelemből átenged. További példák: lánynézőbe indul, állásba megy, követségbe indul, az igazságért küzd, segítségért könyörög, segélyért folyamodik, értem küld, dolgozik az ügy érdekében. További példák: elsősorban, (nem) igazán, merőben (más,új), nagyjából, részben, nagymértékben, nagyon, alig, csordultig, dugig, színültig, untig (elég), égetően (sürgős), különösen, meglehetősen, túlságosan, túl, halálra (ijeszt), annyira, jobbára, mennyire. További példák: kétszer (akkora, több), ...szerte (nagyobb), cseppenként, mázsánként, arasznyira, résnyire, percnyire, (két) vödörrel, ... méterrel (rövidebb), százával (kapható). További példák: készít, épít, alakít, készül, lesz, létesül, nevel, születik, válik, van, ered valamiből, örökölte valakitől, elhangzott valaki részéről. További példák: áruba bocsát, romba dől, kettőbe hajt, felibe vág, oszlopba sorakozik, rímbe szed, ökölbe szorul, kalászba szökik, csoportokba verődik, örömére, bánatára, fájdalmára, szerencsére, sajnálatára történik valami, (hatvanról) nyolcvanra nőtt, lovagul (lovaggá) fogad. Ábrázolása: Hh
Jelölése: h~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Hi
Jelölése: i~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Hsz
Jelölése: sz~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Hm
Jelölése: m~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Hte
Jelölése: te~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Há
Jelölése: á~~~~~~~~~~ Ábrázolása: He
Jelölése: e~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Ht
Jelölése: t~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Ho
Jelölése: o~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Hc
Jelölése: c~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Hf
Jelölése: f~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Hmé
Jelölése: mé~~~~~~~~~~ Ábrázolása: Het
Jelölése: et~~~~~~~~~~
Ábrázolása: Hed
Jelölése: ed~~~~~~~~~~
Full transcript