Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbete med extra anpassningar,

No description
by

Lisa Häggdahl

on 5 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbete med extra anpassningar,

Exempel på särskilt stöd
-
Särskild undervisningsgrupp
- Anpassad studiegång
- Elevassistent
-
Mer
omfattande
eller
regelbundna

specialpedagogiska insatser
över längre tid
- .......
ÅP formuleras!
Särskilt stöd innebär
"Insatser av en
mer ingripande karaktär
som normalt inte är möjliga att genomföra för läraren inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas
omfattning och varaktighet
måste beaktas"
2: Särskilt stöd
Om det befaras att eleven
trots
stöd i form av extra anpassningar, inte kommer att nå kunskapskraven, går den "gamla processen" igång:
- Anmäla till rektor/specialpedagog
- Utreda
- Utarbeta ÅP
Uppmärksamma
Personal uppmärksammar att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Stödinsatserna till eleverna delas nu in i
två nivåer
.
Arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram
Reviderade allmänna råd - ändring i Skollagen 1/7 2014
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Elevhälsan
1: Extra anpassningar
Stöd ges snabbt inom ramen för den ordinarie undervisningen. Elevens behov av stöd tillgodoses genom
extra

anpassningar
.

Kommunikation
Dokumentation
Inkludering
- eget schema över skoldagen
- tydliga instruktioner
- stöd att komma igång med arbetet
- extra färdighetsträning
- enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid
- digitala hjälpmedel
- särskilda läromedel
- läxläsning
- ....
Exempel på extra anpassningar
Full transcript