Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uzależnienie od telefonów komórwych

No description
by

Justyna Sordyl

on 23 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uzależnienie od telefonów komórwych

Uzależnienie od telefonów komórkowych
Typy uzależnienia
od telefonu
Uzależnienie od gier
na komórki
Uzależnienie od SMS-ów
Uzależnienie od
nowych modeli
Syndrom
Wyłączonego
Telefonu
Uzależnienie od
portali
społecznościowych
Uzależnienie
od poszukiwania
infromacji
Komórkowi
"Ekshibicjoniści"
Objawy uzależnienia:

• Potrzeba korzystania z telefonu przez coraz więcej czasu

• Występowanie objawów podobnych do odstawiennych w sytuacji zerwania kontaktu z telefonem

• Podejmowanie nieudanych prób zaprzestania korzystania z telefonu

• Ograniczenie innych zajęć, ucieczka od rzeczywistości

• Pochłonięcie myśli przez sprawy związane z telefonem

• Zaniedbywanie obowiązków

• Pojawienie się konfliktów rodzinnych, związanych z korzystaniem z telefonu

• Przeznaczanie coraz większych kwot pieniężnych na telefon

Zachowania typowe dla osoby uzależnionej od telefonu komórkoweg:

• Przywiązywanie dużej wagi do faktu posiadania telefonu

• Nierozstawanie się z telefonem ani na moment

• Twierdzenie, że telefon to najważniejsze urządzenie służące do kontaktów z innymi ludźmi

• Odczuwanie złego nastroju, niepokoju, a nawet paniki gdy telefon jest rozładowany

• Odczuwanie nieustannego przymusu kontaktowania się z kimś

• Usprawiedliwianie swojego przywiązania do telefonu wygodą oraz bezpieczeństwem

• Demonstrowanie swojej przynależności do grupy społecznej osób posiadających telefon

• Zdobywanie uznania otoczenia pośrednio poprzez telefon komórkowy

• Podkreślanie swojego statusu materialnego i zamożności

• Doprowadzenie do osamotnienia

• Maskowanie lęków społecznych użytkowaniem telefonu

Skutki:
W sferze intelektualnej odbiorcy:
-wyzwala bierną postawę,
-powoduje bezrefleksyjność,
-zmniejsza twórcze myślenie,
- zmniejsza krytycyzm

TYPY
UZALEŻNIENIA
OD
TELEFONU
w sferze emocjonalnej: zwiększa agresję

w sferze społecznej:
-osłabia więzi interpersonalne, prowadząc do izolacji i osamotnienia

Inne skutki:
-ponoszenie dużych kosztów (opłaty abonamentowe, pakiety, osprzęt),
-powodowanie wypadków samochodowych spowodowanych rozproszeniem uwagi.

Przyczyny:
Wewnętrzne:
Zewnętrzne:
• Niska samoocena
• Brak dojrzałości emocjonalnej (labilność)
• Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
• Negatywny wizerunek samego siebie
• Nieumiejętność nawiązywania i budowania kontaktów z innymi

Rodzinne:
Środowiskowe:
Rówieśnicze:
• Brak więzi emocjonalnych
• Brak kontroli ze strony rodziców
• Źle zaplanowany czas wolny
• Zła atmosfera w domu
• Brak poczucia bezpieczeństwa
• Brak więzi emocjonalnych
• Brak kontroli ze strony rodziców
• Źle zaplanowany czas wolny
• Zła atmosfera w domu
• Brak poczucia bezpieczeństwa

• Brak autorytetów
• Nadmierne obciążenie lekcjami
• Słaba więź ze szkołą
• Poczucie inności i niższości względem innych
• Nieprawidłowe relacje z nauczycielami
• Brak programów profilaktycznych dotyczących uzależnień behawioralnych
• Nieprawidłowe relacje z rówieśnikami
• Niepewność własnej atrakcyjności
• Nieumiejętność komunikowania się
• Trudności w określeniu swoje miejsca w grupie rówieśniczej

Badania:
1. 103 uczniów, 14-16 lat
• Każdy uczeń posiada telefon komórkowy
• 8% uczniów korzysta z telefonu przez ponad 10 godzin dziennie
• 70% uczniów uważa telefon za niezbędny do życia
• 48% uczniów deklaruje, że wie jakie są konsekwencje nadmiernego i nieracjonalnego korzystania z telefonu (potrafią je wymienić)

Dzieci a korzystanie z telefonów
4 lata – najmłodsze dziecko leczone psychiatrycznie z uzależnienia od i-pada

Ipotty od Apple – tablet wmontowany w nocnik

Strony z aplikacjami na tableta dla małych dzieci:

Badania:

Wielka Brytania:
½ rodzic pozwala niemowlętom bawić się tabletem albo smartfonem,
1/7 nie ma nic przeciwko temu, że ich dzieci robią to przez cztery godziny dziennie

Polska:
Badania The Global Kids Ostudy obejmującego dzieci w wieku 6–12 lat z całego świata.
83 % Polskich 10-latk posiada własny telefon.

Dzieci uzależniają się od tabletów na dwóch poziomach (R.Rudkowski):

1. poziom neurologiczny,
czyli reagowania na bodźce.

2. Poziom psychologiczny -
„uzależnienie od ekranu”.


Skutki:
-Info Blitzkrieg - mózg "bombardowany" milionami danych z gadżetów ->
„trwałą niepełną uwagą”

-niedorozwój emocjonalny

-problemy z rozwijaniem zdolności komunikacyjnych -> nie radzenie sobie z budowaniem głębokich związków

- (w perspektywie ewolucyjnej) utrata węchu, osłabienie innych zmysłów -> pogorszenie pamięcii, zmniejszenie inteligencji (?)

Przeciwdziałanie:

- stopniowe ograniczanie dostępu do tabletów/smartfonów.

- pedagogika kontemplatywna
Wnioski z badań:

1. Badanie 103 osób w wieku 14-16 lat:

Ciekawostki z wyników:
• Każdy uczeń posiada telefon komórkowy
• 8% uczniów korzysta z telefonu przez ponad 10 godzin dziennie
• 70% uczniów uważa telefon za niezbędny do życia
• 48% uczniów deklaruje, że wie jakie są konsekwencje nadmiernego i nieracjonalnego korzystania z telefonu (potrafią je wymienić)

Badania Polskie:

2. II klasy gimnazjum

3. Studenci III roku

a użytkowianie komórek
Bibliografia
:

Andrzejewska, Anna : Uzależnienie od mediów cyfrowych // W: Encyklopedia
Pedagogiczna XXI wieku. T. 6 / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – s. 1189-1197
Andrzejewska, Anna : Ryzyko uzależnień dzieci młodzieży od mediów
cyfrowych // W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – S. 217-242

Fabiański, Michał: Dzieci płaskiego świata. Focus, 08.2013 str.
Sorokosz, Irena : Odrzucić, odebrać, odpisać…, czyli magia telefonu
komórkowego. Cz. 1 // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia
i wyzwania. T. 2 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. – Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – S. 473-484
Woronowicz, Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia
/ Bohdan T. Woronowicz. – Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo
Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009. – S. 520-521 : Telefon komórkowy
Justyna Sordyl

Jakubowska, Elżbieta : Telefon komórkowy jako źródło uzależnienia //
W: Nowe oblicza uzależnień / pod. red. Elżbiety Łuczak. – Olsztyn : Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, [2009]. – S. 161-167
Guerreschi, Cesare: Nowe Uzaleznienia. Kraków: Salwador, [2005].
Full transcript