Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Retorik svenska 3

No description
by

Christian Lind

on 21 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Retorik svenska 3

Retorik
Etos
Olika typer av tal
• Informerande
• Säljande
• Argumenterande
• Tacktal
• Hyllningstal

Syfte och ämne
Mottagarna och sammanhanget

Tidpunkt?
Var?
Hur länge?
Vilka?
Inställning till ämnet?
Vad kan de om ämnet?
Hur ska du anpassa ditt tal på bästa sätt?
Fundera på ...
Hur tror du att följande talares analys av talsituationen ser ut? Fundera och jämför sedan med en kamrat:

* Nyhetsuppläsare på Rapport
* Nyhetsuppläsare på Lilla aktuellt
* Rektor på en lärarkonferens
* Mäklare under en visning av en bostad
Hjälpmedel
Enkelt, tydligt och rent
Slides jämnt fördelade under talet
Ny aspekt/nytt stycke = ny slide
Acentuera dina poänger
Bilder
PPT eller Prezi
Andra hjälpmedel
Här kan du i princip göra vad som helst. Ett vattenglas, en telefon, en ask russin, en nallebjörn, handdockor eller en liten legomodell.

Förstärk poänger eller visa hur du menar!
Tavlan
Tavlan är ett fantastiskt hjälpmedel för att rita upp och illustrera. Ofta är det som växer fram mer effektfullt än en färdig bild!


Logos
Patos
Logos handlar om att vädja till lyssnarens förnuft genom att använda starka och trovärdiga argument. Du kan med fördel använda dig av fakta, statistik och forskning. Egna jämförelser och slutsatser fungerar också, bara de de håller.....
Etos handlar om att verka trovärdig och pålitlig och skapa förtroende för sin person.

För att stärka ditt etos behöver du visa dig kompetent, ämneskunnig och entusiastisk. Beroende på situation kan det finnas anledning att visa på andra egenskaper såsom mod, erfarenhet, karaktärsfasthet, god moral eller patriotism.

Att peka på personliga erfarenheter visar på att du har insikt och det gäller att visa åhörarna att du även kan sätta dig in i deras situation förstår deras läge. Visa åhörarna omtanke.

Etos framkommer också genom ditt kroppspråk, din röst och din blick
Patos handlar om att beröra åhörarna genom att vädja till deras känslor. Det är vanligt att avsluta sitt tal med just känsloargument. Du kan t.ex. vädja till åhörarnas:
medkänsla
rättskänsla
fruktan
ilska
glädje (t.ex. humor),
hopp
stolthet (t.ex. över tradition, framgång eller erkännande)
Intellectio
Få uppslag
och samla material

1. Spåna!
Skriv ner alla idéer du kommer på som rör ditt ämne. Ämnets bakgrund och historia. Vilka jämförelser kan man göra? Samla anekdoter och berättelser.

2. Strukturera.
Sök efter gemensamma nämnare och sätt ett par rubriker. Gör sedan en
tankekarta.

3. Gallra!
Behåll de uppslag och de exempel du tycker är bäst. Men kom ihåg att ha olika infallsvinklar på ämnet.

Inventio
Disposition
Dispositio
Inledning
Inledning
- intresseväckande
- introducerar ämnet
- sätter ämnet i ett större sammanhang
- skapar förtroendeDu kan t.ex. inleda med:
Ett citat
En anknytning till en aktuell debatt
En anekdot
En retorisk fråga
En fråga till publiken

- sammanfattande
- knyter ihop säcken
- tankeväckande
- bör återkoppla till inledningen
- väcker känslor

Liknande tips som vid inledningen:
Ett citat
En anknytning till en aktuell debatt
En anekdot(avslutning på inledande?)
En retorisk fråga (eller svaret på den inledande)
En fråga till publiken


Huvuddel
Berör ca tre aspekter
Balansera delarna
Tänk på övergångarna
Tidsdisposition
Orsaksdisposition
Jämförelsedisposition
Temadisposition
Avslutning
http://www.ur.se/Produkter/171566-Tala-ut!-Sist-men-inte-minst

Sambandssignaler
Sortera påståendena i en lämplig ordning så att det blir en historia med röd tråd. Du får lägga till innehåll om du vill så länge som alla påståenden är med. Knyt ihop påståendena med hjälp av sambandsmarkörer.
Språk och stilmedel
Elocutio
Allitteration
God och glad
Stor och stark
Volvos värde varar
Kvinnor kan
Alliteration är en typ av rim, där den inledande bokstaven är densamma i närliggande ord. Sådana här formuleringar stannar lätt i minnet hos lyssnaren.
Anafor
Anafor är en stilfigur där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser.
Bilen är skön att se på,
skön att sitta i,
skön att köra.
Antites
Antites är en kontrast som skapas genom att två saker står i motsats till varandra.
Han är en ängel men
hon är en djävul.
Epifor
Epifor är en stilfigur som liknar anafor, men där talaren upprepar ett eller flera ord i slutet av flera meningar eller satser i stället för i början.
statsskulden
går ner
skattetrycket
går ner
de offentliga utgifterna
går ner
ohälsotalen går ner
antalet människor i utanförskap
går ner


Hopning
Hopning är en stilfigur där flera synonymer eller andra närliggande ord placeras i tät följd. Figuren är tydliggörande och förstärkande.
Vårdbiträdets vardag är slitsam, stressig, jäktig, lång, psykiskt påfrestande och tröttsam.
Liknelse
Liknelse är en jämförelse där, till skillnad från metaforen, både det ursprungliga ordet och bildledet finns kvar. Såsom, liksom, som, likt etc. signalerar en liknelse.
Metafor
Metafor är en omskrivning av ett ord, alltså att ett ord används istället för ett annat ord. Metaforen är som liknelsen men den saknar ett jämförelseord (som, liksom).
Det var en kalldusch
Hon är en klippa
Livets höst nalkades
Det var som en kalldusch
Hon är liksom en klippa
Slutet på livet nalkades likt hösten efter sommaren
Retorisk
fråga

En retorisk fråga är en fråga med ett självklart svar. Författaren förväntar sig inte att läsaren ska svara, utan förutsätter nästan att läsaren ska hålla med.

Hur många är vi inte som har kämpat tillsammans?
Stegring
Stegring är att upprepa sig och förstärka uttrycket varje gång. Det används för att understryka vikten av någonting.
Du är fin, du är otroligt vacker, du är den underbaraste jag någonsin mött!
It shows what one voice can do. One voice can change the room. And if a voice can change a room it can change a city. And if it could change a city it could change the state. And if it could change a state it could change a nation. And if it could change a nation it could change the world.
Tretal
Tretal är när ord eller satser arrangeras om tre.
Den är smidig, den är stilren, den är läcker!

Vilka färger! Vilka former! Vilken känsla!

http://www.ur.se/Produkter/171565-Tala-ut!-En-skon-stil
Att minnas
Använd manuskort
Varva stödord med hela meningar
Memoria
Motverkar nervositet, ger större säkerhet i framträdandet, ger bättre åhörarkontakt, tonfall och pauser kan övas in, du hittar förbättringar när du övar in det, det är roligare att hålla talet, du känner dig stolt, du får bra självförtroende inför framtida anföranden, din publik blir trygg och imponeras, ditt etos stärks på många sätt, osv osv osv.
Actio
Framförandet
http://www.ur.se/Produkter/171567-Tala-ut!-Kroppen-avslojar-allt
Emendatio
Gör förbättringar
När du ska skriva ditt tal....
Använd tidigare respons från andra (lärare, klasskamrater)
Fundera över vad du själv varit nöjd över i tidigare tal
Fundera över vad du själv varit mindre nöjd över i tidigare tal
Låna idéer från andra talare. Klasskamrater eller kändisar.
När du skrivit "klart" talet.....
Öva in det
Be någon granska dig kritiskt
Utvärdera själv
Gör förbättringar
När du hållt talet i skarpt läge.....
Ta med dig erfarenheter och feedback till nästa tillfälle!
För egna anteckningar
Den retoriska processen
Arbeta med ditt tal steg för steg

http://www.svt.se/nyheter/varlden/premiarminister-laxar-upp-sexistisk-opponent

1. Formulera talets syfte och huvudbudskap (tesen)
2. Samla material och brainstorma argument.
3. Sålla ut de tre starkaste argumenten. Skriv även ner sådant som stöder dina huvudargument – t.ex. berättelser, fakta.

Vad vill du uppnå med talet?
Vad ska ditt tal handla om?
Hur vill du att de som lyssnar ska reagera?
Full transcript