Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Engelsk 10.trinn

No description
by

Ingvild Eek

on 20 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Engelsk 10.trinn

Engelsk 10.trinn
temaer

Multicultural expressions today
Classical and modern literature
The cold war
World wide English and native peoples - Australia and Canada
Fra ca. uke 9:
Fokus på repetisjon og arbeid mot eksamen,


muntlig/skriftlig
Kultur, samfunn og litteratur
•Ha kjennskap til Australia og Canadas historie, kultur og geografi
•Kjenne til hverdagen til tenåringer i disse landene og sammenligne den med din egen
•Kjenne til historie og særtrekk ved urfolk både i Australia og Canada
•Lese tekster av australske og canadiske forfattere og se film relatert til temaet

Språklæring
•Vite hvordan du deler en tekst opp i avsnitt på en hensiktsmessig måte
•Vite hva en topic sentence er, og nytten av den
•Kjenne til de viktigste tekstbindingsordene og hvorfor det er viktig å bruke dem i setninger
•Kjenne til språklig variasjon av engelsk i disse to landene.
•Kjenne til forskjeller mellom formal og informal language

Skriftlig kommunikasjon
•Kunne planlegge en tekst – struktur
•sjangervalg (5-paragraph essay)
•Paragraphs and key sentences
•Kunne diskutere et tema skriftlig
Muntlig kommunikasjon
•Small talk about cultural topics
•Intonation
•Informal and formal language
•Høytlesning av tekst og dikt
Kunne gjennomføre ”mini-talks” på sparket

Kultur, samfunn og litteratur
•årsaker og virkninger og etterspill av den kalde krigen (Yalta, Cuba, Vietnam)
•Se filmer relatert til temaet
•Kulturforståelse/høflighet: Kjenne til ulike normer for å stå i kø

Språklæring
•Kunne regler for tegnsetting og hva tegnene heter på engelsk.
•Kunne bruke apostrof riktig.
•Oversettelsesarbeid

Muntlig kommunikasjon
•Kunne diskutere den kalde krigen og snakke om historiske hendelser på engelsk
•Kunne diskutere hvordan krig påvirker soldater og sivile

Skriftlig kommunikasjon
•Miniplakat om hendelse/person fra den kalde krigen
•Filmanalyse (med scaffolding)

Kultur, samfunn og litteratur
•Kjenne til ulike kulturelle uttrykksformer
•Kjenne til sjangertrekk ved blogger og nettsamfunn
•Drøfte betydningen av kultur og kulturelle uttrykk for unge mennesker
•Drøfte blogging og nettsamfunn som viktige uttrykksformer og – fora for unge mennesker i dag
•Lese tekster av typen immigrant literature, for eksempel The Kite Runner, Brick Lane, My Son the Fanatic, etc.
•Utforske hvordan ulike nyhetsmedier fremstiller temaer
•Se aktuelle filmer for tema

Språklæring
•Kunne bruke direkte og indirekte tale
•Lære om og kunne bruke konjunksjoner og tekstbindere
•Kunne oppfatte og selv anvende formelt og uformelt språk riktig i ulike sammenhenger, både skriftlig og muntlig

Muntlig kommunikasjon
•Bruke tonefall for å få fram ulike meninger
•Kunne være bevisst på andres og eget kroppsspråk
•Samtale om migrasjon i en bred kontekst.
Skriftlig kommunikasjon
•Lære nettvett og utvikle kritisk sans for hva slags informasjon man legger ut på internett .
•Skrive 5-paragraph essay – filmanalyse
•Gruppeoppgave - analyse av novellen My Son the Fanatic
Kultur, samfunn og litteratur
•Lese et utvalg dikt (hefte)
•Lese utdrag av en ungdomsroman, et Shakespeare-drama og en roman fra 1800-tallet og kunne beskrive personer, miljø, språk og tema i disse
•Kjenne til Shakespeares liv, virke og påvirkning på språket
•Se film knyttet til Shakespeare

Språklæring
•Kunne bruke pronomenene each, every, either, neither, some og any på en korrekt måte
•Holde et kort foredrag om et gitt faglig emne, med hensiktsmessig bruk av manus (Project Shakespeare)
•Scaffolding på diktanalyse
•Reflektere over og beskrive egen språkutvikling det siste året innen de fire ferdighetene lesing, skriving, snakking og lytting
•Utvide ordforrådet om litteratur og drama, spesielt tilknyttet analyse
•Lære ord og uttrykk for å kunne snakke om hva slags tekster man liker å lese - sjangerbevissthet
•Lære å variere språket ved hjelp av adjektiv og adverb og litterære virkemidler som bilder, metaforer, overdrivelse og alliterasjon

Muntlig kommunikasjon
•Forberede og gjennomføre ”Project Shakespeare”
•Analysere og snakke om et dikt

Skriftlig kommunikasjon
•Forberede og gjennomføre ”Project Shakespeare”
Full transcript