Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONTEYNER YÜKLEME

No description
by

Gamze Özbay

on 12 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONTEYNER YÜKLEME

KONTEYNER YÜKLEME
Y.DOÇ.DR ERDAL CANIYILMAZ


GİRİŞ
Günümüzde ticaretin küreselleşmesinin getirdiği kolaylıklar ile üretilen ürünler, geniş bir coğrafi alandaki tüketicilerle buluşabilmektedir.
KONTEYNER
KONTEYNER
Konteyner, ISO’da aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır;

Konteyner, ISO'da aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır;
Taşıma ünitesi olarak indirme ve bindirme işlemlerini olanaklı hâle getiren,
Konteyner Taşımacılığının Sağladığı Yararlar
Konteynerin yukarıda kısaca yapılan tariflerinden de anlaşılacağı gibi içine konulan eşyayı her türlü dış etkenlerden korur.

GÜLTEN ARSLANTÜRK 1030320111
AYŞE ECE AYGÜN 1030320067

İşletmelerin rekabetçi pazar ortamında ayakta kalabilmesi ve işletme gelişimini sürdürülebilir bir halde tutabilmesi için ürünlerini tüketiciye düşük maliyetle ulaştırmalıdır.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Tedarik zinciri yönetiminin en önemli unsuru lojistiktir ve lojistiğin en temel faaliyeti olan ulaştırmanın dünya çapında yayılmış alt yapıları mevcuttur.
Bu noktada tedarik zinciri yönetimi, ürünün sadece tedariki değil, nihai müşteriye ulaşana kadar olan tüm sürecin ulaştırma dahil tüm gereksinimlerini asgari maliyet ve azami fayda sağlayacak şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü üstlenmektedir.
Konteyner, dayanıklı ve uzun ömürlü olması nedeniyle taşıma sürecinin etkin ve verimli hâle gelmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir.

Konteynerler , özellikle ithalat ve ihracat taşımalarında kullanımı en yaygın olan taşıma kaplarıdır.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Tekrar tekrar kullanabilmek için devamlılık özelliğine sahip ve bu sağlamlıkta olan,
Yüklerin açılıp kapanmadan bir veya birkaç vasıtada taşınmasını kolaylaştıracak tarzda inşa edilmiş,
Özellikle bir vasıtadan diğerine bindirme sırasında kolaylıkla elden geçirilmesini sağlayan,

Farklı birçok malın tek bir yükleme ve taşıma ünitesi hâline getirmesine yardım eden,

Taşıma aracına bağlı olmaksızın bir araçtan diğerine teknik araçlar yardımıyla aktarılabilen,

Taşımanın seri olması için uluslararası standart ölçülerde olan,
Dayanıklı ve uzun ömürlü,
Kolay doldurulup boşaltılacak şekilde yapılan taşıma kaplarıdır.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Örnek konteyner resmi
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Çeşitli yükler aynı konteynerde taşınabilir.
İçindeki eşyaların güvenli bir şekilde taşınabilmesini sağlar.
Birçok eşya bir kerede elle işlenebilir.
Taşıma kolaylığı sağlar.
Taşıma ücretlerinde tasarruf sağlar.
Bir çok kere kullanılabilir olması gibi önemli kolaylık ve avantajlar sağlar.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Konteyner Taşımacılığının Sağladığı Yararlar
Yükleme ve boşaltma zamanını kısaltır.
Konteynerler düzenli bir şekilde istiflenebildiği ve açıkta depolandığı için depolamadan tasarruf sağlar.
Yükleme, aktarma, boşaltma hasarlarını azaltır.
İyi bir koruyucu olması nedeniyle sigortadan tasarruf sağlar.
Emtianın yangın ve su hasarlarından daha az etkilenmesini sağlar.
Kolaylıkla stok yapılabilen mallar daha hafif bir paketleme malzemesiyle paketleneceği ve daha az bir ağırlığa sahip olacağı için taşıma maliyetleri, malın ambalajında yapılan bu tasarruf nedeniyle azalır.
Taşıma sırasında meydana gelebilecek sarsıntı, çarpma ve hava şartlarına karşı yüklerin korunmasını sağlar.
Konteyner Taşımacılığının Sağladığı Yararlar
Taşıma sürelerinde önemli oranda kısalma sağlar.
Yüklerin hırsızlık olaylarına karşı daha güvenli taşınmasını sağlar.
Yüklerin birim taşıma masraflarında % 50’ye yakın tasarruf elde edilmesini sağlar.
Hava geçirmediği için mal zayiatı minimum düzeydedir.
Tehlikeli eşyaları taşıyabilecek ve saklayabilecek biçimde tasarlanmıştır.
Kapatılabilir ve kilitlenebilir.
KONTEYNER YÜKLENMESİ
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk
1-Standart Konteyner

Standart konteynerler genel amaçlı yüklerin taşındığı ve en sık kullanılan konteynerdır.

2-Üstü Açılabilir Konteynerler
Üstü açılabilir konteynerler özellikle ağır ve uzun yükler ile kapıdan yüklemenin zor olacağı durumlarda kullanılmaktadır.

3-Üstü Açık Konteyner
Üstü açık konteynerler özellikle yüksekliği fazla yüklerin taşınmasında kullanılmak amacıyla dizayn edilmişlerdir.

4-Açık Konteynerler

Açık konteynerlerin yan duvarları ve tavanı yoktur. Bu nedenle, standart ve üstü açık konteynerlere sığmayan yüklerin taşınmasında kullanılır.

5-Platform Konteynerler

6-Soğutmalı Konteynerler

Soğutmalı konteynerler, taşıma süresince sıcaklığının sabit olarak kalması gereken yüklerin (dondurulmuş gıdalar, meyve, çiçek vb.) taşınmasında kullanılır.

KONTEYNER YÜKLEMESİ
Uluslararası taşımaya hazırlanan yükler için en önemli konu, uygun koşullarda yerleştirilme ve istiflenmedir.
Eşya, sabit ve emniyetli olmalıdır.
Yük, taşıma aracı ve/veya konteynerin taşıma sırasındaki hareketlerden etkilenmemesi için sağlam olarak yerleştirilmelidir.
KONTEYNER YÜKLEMESİ
Konteyner yüklenmeden önce içi (yan duvarlar ve zemini) uygun şekilde temizlenmeli ve ürüne zarar verebilecek (koku, haşere, artık vb.) unsurlardan arındırılmalıdır.
Ayrıca ürünün sağlıklı ve güvenli bir şekilde nakliyesi için konteyner zeminine naylon türü destekleyici malzeme serilebilir.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Konteyner zeminine naylon türü destekleyici malzeme serilmesi
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

KONTEYNER YÜKLEMESİ
Ambalajlar, kaymaması için konteynerin tavanına kadar üst üste yerleştirilmelidir.
Yükün ağırlığı tabana eşit olarak dağıtılmalıdır. Konteynerin ağırlık merkezi mümkün olduğu kadar aşağıda ve merkeze yakın olmalıdır.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Karışık yüklerin yerleştirilmesi
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

KONTEYNER YÜKLEMESİ
Ağır eşya, hafif yüklerin üzerine konulmamalıdır. Sıvı ürünler, kuru ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.
Eşyanın güvenliği için yükü arka duvara yaslamak gerekir. Yükün bağlanması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve desteklenmesi için güçlü malzemeler kullanılmalıdır.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Boşlukların desteklenmesi
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Tehlikeli madde taşıyan konteynerler, uygun ve açık bir biçimde işaretlenmelidir. Bu konteynerler ulusal mevzuata uygun olmalıdır. Konteynerlerin kapıları açıldığında tehlikeli maddeleri taşıyan eşya emniyetli olmalı ve dökülmemelidir.
Eşyanın ağırlık merkezi, konteynerin ağırlık merkezinde değilse taşıyıcı bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır.
Konteyner kapasitesi ne kadarsa o kadar yük konulmalı, kesinlikle bu sınır aşılmamalıdır.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Kapıların ve eşya örtülerinin iyice kapatılması gerekir. Kapının arkasındaki yükler, kapı açıldığı zaman dökülmeyecek şekilde emniyetli olarak sarılmalıdır.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

KONTEYNER YÜKLEMESİ
Konteyner ve araçların kapıları, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra güvenilirliğin sağlanabilmesi için dikkatle kilitlenerek mühürlenmeli ve numaralandırılmalıdır.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

KONTEYNER YÜKLEMESİ
Konteyner içinde hareket edebilecek rulo ve tank şeklindeki ağır yükler, taşıma emniyeti açısından konteyner içerisinde paletler üzerine oturtulmalı ve hareketinin engellenmesi amacıyla bağlama ve germe malzemeleri ile sabitlenmelidir.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Üç Boyutlu Konteyner Yükleme Problemi
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Literatür Taraması
Üç boyutlu kargo yükleme problemleri, birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Literatür Taraması
İlk defa George and Robinson (1980) üç boyutlu konteyner yükleme problemi ile ilgili çalışmıştır ve konteynere düzensiz boyutlu kutuların düzenli yüklenmesi için sezgisel yöntem geliştirdiler.
Özdeş kartonlarla konteynerı paketlemek için, Han (1989) , L şeklinde tabaka oluşturarak ve konteyner köşe boyunun kullanımını maksimize ederek boşluk kullanım oranını optimize etmek girişiminde bulunan sezgisel yöntem önermiştir.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Literatür Taraması
Gehring, Menschner ve Meyer (1990), konteyner boşluk kullanım oranını maksimum yapan sadece verilen karton dizisini paketleyen sezgisel geliştirdi.
Chen, Sarin ve Ram (1991) optimum sonuca varmak için garanti eden dağıtıcı problemi için matematiksel model geliştirdiler. Amaç minimum tek tip palet sayısında verilen kartonların dizisine yer verir.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Konu İle İlgili Makaleler
1)
A Genetic algorithm for Solving the Container Loading Problem Andreas Bartfeldt, Herman Gehring (1997)

AMAÇ:
Yüklenen birimlerin toplam hacminin en büyüklenmesi.

Problemin çözümünde Genetik Algoritma kullanılmış ve algoritma C programlama dilinde derlenmiştir.
2)
Konteyner Yükleme Problemleri için Karınca Kolonisi Optimizasyonu Yaklaşımı-Türkay Dereli, Gülesin Senadaş (2010)

AMAÇ:
Katman doluluk oranlarının en büyüklenmesi.

Problemin çözümünde Sezgisel Doldurma Algoritması kullanılmıştır.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Konu İle İlgili Makaleler
3)
Üç boyutlu Yükleme Modeli ve Uygulaması- Yrd. Doç. Dr. Cevriye Gencer (1998)

AMAÇ:
Konteyner içi kalan hacmi en küçüklemek.

Problemin çözümünde 0-1 karma tam sayılı matematiksel model kullanılmıştır.
4)
Ant Colony Optimization Algorithm Based on Space Division for Container Loading Problem-Li Wang, Hui Zhang, Yan Xiong DaweiLi (2010)

AMAÇ:
Konteyner kullanım oranını en büyüklemek.

Problemin çözümünde Karınca Kolonisi Algoritması kullanılmıştır. Algoritma Matlab’de yapılmıştır.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Konu İle İlgili Makaleler
5)
On Hybrid Genetic Algorithm for Solving Orientation Constraints- Hamadi Hasni, Houssem Sabri (2011)

AMAÇ:
Kalan alanın en küçüklenmesi.

Problemin çözümünde Hibrid Genetik Algoritma kullanılmıştır. Algoritma C# programlama dilinde derlenmiştir
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

SONUÇ;

Ele alınan çalışmalarda yüklenen nesnelerin tamamı dışbükeydir.
Benimsenen amaç, konteyner içi hacimden maksimum yararlanma oranı sağlamaktır.

ÜÇ BOYUTLU YÜKLEME MODELİ VE UYGULAMASI
Bu çalışmada, üç boyutlu konteyner yükleme problemlerinin analitik çözümü için geliştirilmiş olan
0-1 karışık tamsayılı modelin
bir uygulaması
gösterilmektedir.
Amaç, kullanılmayan hacimlerin toplamını en küçültmektir.

7 farklı boyutta yedek parçadan (koli) oluşan 10 farklı sipariş 3 farklı boyuttaki konteynere yerleştirilmektedir

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Belli sayıdaki konteynere belirli sayıda koli yükleme problemi incelenmiştir.
Amaç, kullanılmayan hacimlerin toplamını en küçüklemektir.
ÜÇ BOYUTLU KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMİ MODELİ
Modelde yapılan varsayımlar aşağıdadır :
1)
Konteyner ve kolilerin boyutları ve sayıları biliniyor.

2)
Herbir konteynerin boyu x- ekseni boyunca, eni y- ekseni boyunca yerleştirilir,

3)
Konteynerin ön-sol-alt köşesi orijindedir,

4)
Kolinin kenarları, konteynerin kenarlarına ya parelel veya dik olacak biçimde yerleştirilmelidir. Modelde, koli veya konteynerlerin uzun kenarları boy, kısa kenarları yükseklik ve orta uzunluktaki kenarları ise en olarak kabul edilmektedir

Modelde kullanılan parametre ve değişkenlerin tanımları aşağıdadır:
N:
m:
Yüklenecek kolilerin toplam sayısı,

Mevcut konteynerlerin toplam sayısı,

M:
Herhangi bir keyfi büyük sayı,

Pİ:
i. kolinin boyu,

Li':
j. konteynerin boyu,

qi:
i. kolinin eni,

Wi:
j. konteynerin eni,

ri:
i. kolinin yüksekliği,

Hi:
i. konteynerin yüksekliği,

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

ÜÇ BOYUTLU KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMİ MODELİ
Bu değişkenler i < k için tanımlanmış ve parametre ve değişkenler
Şekil de gösterilmiştir.

Şekilde j. konteynere, i. koli ve k. koli yerleştirilmektedir. Bu nedenle Sjj=Skj=l dir. j. Konteynerde i. koli, k. kolinin sol ve arkasında olduğu için aiki=(^ikj=1 dir. i- ve k- kolinin diğer göstergeleri 0 1 dır. Ayrıca k. kolinin boyu z- ekseni, eni x- ekseni boyunca olacak biçimde yerleştirildiği için 7zk=wxk=hyk= 1 dir.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

UYGULAMA YERİNİN TANITIMI
Üç boyutlu konteyner yükleme problemleri için en iyi çözüm veren 0-1 karışık tamsayılı model,
ORMAK' da (Ortadoğu Makina Sanayi A.Ş) uygulanmıştır.
Söz konusu firma, Anadolu'daki tüm bayilerinin yedek parça taleplerini karşılamakta ve talep yedek parçalar ORMAK tarafından kargo şirketleri aracılığıyla gerekli yerlere gönderilmektedir
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

UYGULAMA YERİNİN TANITIMI
Kargo şirketlerinin kargo ücretlerini belirlemelerinde ağırlığın yanı sıra gönderilen kargonun hacmi de dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, kargonun mümkün olan en düşük hacimli kutuya yerleştirilmesi, dolayısıyla boş kalan hacmin en küçüklenmesi ödenecek taşıma ücretlerinin azaltılması açısından önem kazanmaktadır.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

UYGULAMA YERİNİN TANITIMI
Yedek parça sayısının çokluğu (dolayısı ile olası taleplerin değişkenliği) ve bunların içine konduğu konteynerlerin çok farklı kapasitelerde olması nedeniyle, bu çalışma kapsamındaki uygulama belirli sayıda yedek parça ve konteyner türü çerçevesinde ele alınmıştır.
Konteyner Boyutları
Böylece uygulama, ORMAK' daki tüm çeşitler için değil; 3 farklı konteyner ve 7 farklı yedek parça kolisi için yapılmıştır. Seçilen 3 adet konteynerin boyutları:

-Uygulama, 4 ve 5 adet yedek parçanın sipariş edildiği toplam 10 kombinasyon için yapılmıştır.
Buna göre sipariş içerikleri; kullanılan konteynerler ve içine konulan koli çeşitleri; kullanılan konteynerlerin toplam hacimleri; kolilerin toplam hacimleri ve kullanılmayan hacimler verilmektedir.
Kullanılan konteynerler ve içine konulan koli çeşitleri; kullanılan konteynerlerin toplam hacimleri; kolilerin toplam hacimleri ve kullanılmayan hacimler

. . . : İlgili konteyner kullanılmıyor,
* * * : Yerleştirme yapılamıyor (olumsuz çözüm).
1 nolu sipariş; A,B,C,C,F incelendiğinde,
A yedek parçasının 2. konteynere,
B yedek parçasının 3. konteynere,
C yedek parçasının 2. konteynere,
C yedek parçasının 3. konteynere,
F yedek parçasının 3. konteynere yerleştirildiği
görülmektedir.
Bu yerleştirme şekline göre, yedek parça kolilerinin yerleştirildikleri konteynerlere göre (x,y,z) koordinatları ve boyutlarının paralel olduğu koordinatlar :

Kullanılan 2. ve 3. Konteynerlere yerleştirilen A,C kolilerinin ve B,C,F kolilerinin yerleştirilme biçimleri

SONUÇ
Bu çalışmada 0-1 karışık tamsayılı programlama modeli, üç boyutlu konteyner yükleme problemlerinin analitik çözümü için uygulanmıştır.
Bu modelin uygulanmasında amaç, kullanılan girdiler (konteynerlerinin hacmi, paketlemede ambalaj kağıtları, bandları vb) miktar ve dolayısıyla maliyetlerini ve paketleme sonrası göndermeden dolayı ortaya çıkan kargo taşıma maliyetlerini en küçüklemektir.
Modelin uygulaması ORMAK Ankara Başbayii'nde yapılmıştır. Uygulama için 3 farklı konteyner ve 7 farklı koli seçilmiştir. 7 farklı koliden, 4 ve 5 çeşit kolili 10 kombinasyon türetilmiştir. Bu kombinasyonlara göre problem, Lindo paket programıyla çözülmeye çalışılmıştır.
Denemeler sırasındaki işlem sürelerinin, 4 parçasının yerleştirildiği problemler için olumsuz olan çözümler 10 dakika olmak üzere 30 dakika ile 210 dakika arasında;
5 parçanın yerleştirildiği problemler için ise olumsuz olan çözümler 90 dakika olmak üzere 120 dakika ile 900 dakika arasında değişmekte olduğu görülmüştür.
ORMAK A.Ş.'de bazen 1 veya 2 parçalı siparişler, bazen de 9 veya 10 veya daha fazla parçalı siparişler olmaktadır. Oysa çalışmada anlatılan model ile, 4 ve 5 parçalı siparişlerin en iyi şekilde yerleştirilmeleri için gerekli olan ortalama süreleri sırasıyla 90 dakika ile 390 dakika arasında değişmekte ve hatta bazı durumlarda olumsuz çözümler bulunmaktadır.

Ancak bu durumun, farklı bir paket programla veya daha gelişmiş bir bilgisayarla değişebileceği ve daha iyi sonuçlar elde edilebileceği düşünülerek araştırmalar, çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca denemeler bize, her zaman analitik çözüm veren yöntemlerin, en iyi çözüm yöntemi olmadığını gösterebilir. Böyle durumlarda da, en iyi çözüm olmasa bile, daha kısa zamanda sonuca ulaşmak için sezgisel yöntemlerin denenebileceği düşünülerek çalışmalar devam etmektedir.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU
Kolektif böcek davranışlarından ilham alan yöntemler arasında pratikte en sık kullanılanlardan biri Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) meta sezgiselidir
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMİ İLE KARINCA KOLONİSİ SİSTEMİ ALGORİTMASININ EŞLEŞTİRİLMESİ VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI
Konteyner yükleme problemlerinin Karınca Kolonisi Sistemi algoritması ile çözülebilmesi için, problem ilk olarak bir çizge olarak tasarlanmıştır.
Bir başka deyişle, n adet nesne/kutu içeren bir konteyner yükleme problemi n düğümü olan bir çizge olarak kabul edilmiştir.
Her bir düğüme sanal olarak bir kutu yerleştirilmiştir.
Benzer şekilde; popülâsyondaki her karıncanın bir konteyneri olduğu düşünülmüştür.
Her bir karıncanın turu esnasında ziyaret ettiği her düğümde, o düğümde bulunan kutuyu kendi konteynerine yerleştirdiği kabul edilmiştir.
Her karınca kendi turunu tamamladığında, elde ettiği çözümün kalitesi sezgisel bir doldurma algoritması ile hesaplanmıştır.
Bu algoritma ile kutular konteynere üç boyutlu olarak – kutular arasında çakışma olmadan ve konteyner boyutları dâhilinde – yerleştirilmekte ve konteyner doluluk oranı hesaplanmaktadır.
0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Karınca kolonisi sistemi algoritmalarında problem tipine uygun bir feromon tanımı yapmak gerekir.
Bu çalışmadan önerilen algoritmalardaki feromon tanımı Levine ve Ducatelle tarafından önerilene benzer şekilde yapılmıştır.
Bahsi geçen çalışmada τ (i, j) , boyutu i ve j olarak ifade edilen tek boyutlu (sadece ağırlık ile ifade edilen) iki nesnenin, kapasitesi kısıtlı olan aynı bidon içine paketlenmesinin istenirliğini göstermektedir.
Bu çalışmada ise, τ (i, j) nesne (kutu) j’nin nesne (kutu) i’den sonra konteynere yerleştirilmesinin istenirliğini göstermektedir. Karınca kolonisi sistemi algoritmalarında yapılması gereken bir başka önemli seçim ise seçilebilirlik parametresinin belirlenmesidir.

0067 A. Ece Aygün 0111 Gülten Arslantürk

Bu algoritmada seçilebilirlik parametresi;

şeklinde bir nesnenin (kutunun) enine eşit olarak belirlenmiştir.

işleyişi anlatılan algoritma KKS–1 ;
KKS-2 Algoritması
Çizgedeki ‘düğümün sayısının’, bir başka deyişle ‘kutu sayısının’ görece olarak azaltılmaya çalışıldığı bir alternatif yaklaşım (algoritma) daha geliştirilmiş ve KKS–2 algoritması olarak adlandırılmıştır.
KKS–2 algoritmasında kutular, kullanılan sezgisel yerleştirme (doldurma) algoritması gereği katmanlar halinde konteynere yerleştirilmekte ve ‘çözüm kalitesi’ konteynerdeki kutuların toplam hacminin konteyner hacmine bölünmesiyle bulunmaktadır. Başka bir deyişle; elde edilen çözümün kalitesi, konteynere yerleştirilen her bir katmanın ne kadar iyi doldurulduğuna bağlıdır.

Her bir katman doldurulmadan önce, katmanın boyutları belirlenmelidir.

Katman Boyutlarının Belirlenmesi
Eğer sıralamadan sonra aynı en boyutuna sahip birden fazla kutu ile karşılaşılırsa, bu takdirde bu kutulardan en küçük d (depth, derinlik) boyutuna sahip kutuya öncelik verilmiştir.
Bu şekilde, en yüksek önceliğe sahip kutu KBK olarak belirlenmiştir.
Belirlenen bir KBK’ya göre bir katmanın boyutları

KBK’nın belirlenmesinden sonra, eni KBK’nın enine ve diğer boyutları konteynerin boyutlarına eşit olan katman doldurulmuştur
Katmanın Doldurulması
Katman boyutlarının belirlenmesi sonrasında doldurma işlemi başlatılmaktadır.
Katmanı belirleyen kutu olarak adlandırılan ilk kutu, boyutları belirlenen katmana yerleştirildiğinde; yerleştirilen kutunun etrafında, Şekillerde gösterildiği üzere “yanında”, “önünde” ve “üstünde” olarak adlandırılan üç adet yeni boş hacim üretilir
KBK’nın eninin katmanın enine eşit olması nedeniyle oluşan iki yeni hacim; yani, “önünde” ve “üstünde” hacimleri

gösterildiği gibi belirlenen katmana yerleştirildiği kabul edilirse, katmana yerleştirilecek bir sonraki kutu, yerleştirilecek kutular kümesinde en yüksek önceliğe sahip olan kutudur.

Bu kutuyu yerleştirmek için önce “önünde” hacmi kontrol edilir. Eğer bu kutu, bu hacme yerleştirilebiliyorsa, kutu bu hacme yerleştirilir ve yerleştirilecek kutular kümesinden silinir.
Eğer yerleştirilemiyorsa, daha önce yerleştirilmiş olan kutunun yanında mevcut bir “yanında” hacmi mevcut olmadığından, bu yeni kutuyu yerleştirmek için “üstünde” hacmi kontrol edilir.
Eğer bu kutu, “üstünde” alanına da yerleştirilemiyorsa, yerleştirilecek kutular kümesinde en yüksek önceliğe sahip olan ikinci kutunun mevcut hacimlere yerleşip yerleşemeyeceği sorgulanır.
Bu yerleştirme süreci özyinelemeli bir yapıda olmak üzere; yerleştirilecek kutular kümesinde her kutu ve tüm boş hacimler için katmanda boş hacim kalmayıncaya kadar veya yerleştirilecek kutular kümesindeki tüm kutular yerleştirilene kadar tekrarlanır.
Önerilen sezgisel doldurma algoritmasının temel aşamaları tabloda gösterilmiştir.

KKS–2 algoritmasının akış şeması

SONUÇ
*Düşük maliyetli ürünlerin tüketiciye ulaşmasında en önemli maliyet kalemlerinden birisi ulaştırmadır.
*Üretim ve dağıtım ile ilgili endüstri dallarında kolilerin kutulara yerleştirilmesi önemli bir malzeme taşıma faaliyetidir. *Genelde kutu deyimiyle, daha küçük kutuların (kolilerin) içine yerleştirildiği büyük kutular (konteynerler) kastedilir.
*Koliler depolanabilen dikdörtgen şeklinde olan nesnelerdir. Taşınacak veya depolanacak olan tüm mallar, koliler halinde paketlendikten sonra konteynerlere yerleştirilir. Paketleme işlemi elle veya araçlarla yapılabilir.
Burada önemli olan, değişik boyutlarda ve belirli sayıdaki kolinin optimal biçimde konteynerlere yerleştirilmesi ve bunların paketlenmesi için gerekli konteyner sayısının belirlenmesidir
SONUÇ
Amaç, paketleme sırasında kullanılmayan hacmi en küçük yapmaktır. Literatürde bu tip problemler, üç boyutlu kargo yükleme problemi olarak adlandırılmaktadır. Üç boyutlu kargo yükleme problemleri, birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu incelemelerin bir kısmı, kargo yükleme problemlerinin pratik uygulama alanlarında yoğunlaşmıştır.
Full transcript