Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Borgerlog - temadag om datadeling i KL den 28. november 2014/Louise Boye

Udviklingsprojekt ved SUS - finansieret af STAR - til styrkelse af den tværfaglige indsats i forbindelse med implementeringen af førtidspensionsreformen

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Borgerlog - temadag om datadeling i KL den 28. november 2014/Louise Boye

Maria
32 år
Sygedagpenge
Bipolær sindslidelse
Højt alkoholforbrug
Kæreste, der har alkoholmisbrug
To børn
Alexander
Fire år
Går i børnehave
Taler ikke rent
Ti år
Går i skole
Har koncentrationsbesvær
Far til børn
Psykiatrisk center
Egen læge
Klasselærer
Skolepsykolog
Kontaktpædagog
Talehøre-pædagog
Børne-familie-sagsbehandler
Sagbehandler i jobcenter
Sagsbehandler i socialafdelingen
Privatpraktiserende psykiater
- Og hvordan gør man så?
Koordinator-funktion
Arbejdsgangsbeskrivelser
Ledelse - på tværs
At holde møder
At kende hinanden
Udfordringen
Hvordan gør man?
Ideer
Borgerlog
- koordinering med borgeren i centrum

Mathilde
Nogle velkoordinerede
sager
Få velkoordinerede
sager
Stort set ingen
koordination
Mange velkoordinerede
sager
5 skridt til en stærk struktur
Model for at finde ud af, hvem der er de
relevante aktører
?
Model for fælles viden om og
accept af forskellige mål
Model for entydig
placering af handleansvar
Fælles
informations- og kommunikationssystemer
Fælles
planlægningssystemer
Hvordan kan vi (elektronisk) understøtte koordination af ydelser indholdsmæssigt og tidsmæssigt?
Hvem skal der koordineres for?
Fra teori om relationel koordinering:
Gensidig afhængighed mellem de fagprofessionelles udførelse af opgaveløsningen
En høj grad af uforudsigelighed
Tidspres

Journal
(Handleplan)
Behandlingsplan
Evt. udskrivningaftale/koordinationsplan

Journal
Journal
Opfølgningsplan
Oplysningsskema
Elevplan
Journal
Journal
Journal
§ 50-undersøgelse
Evt. § 140-handleplan
Ingen kender alle aktører
Ingen kender alle planer
Ingen har mulighed for at planlægge under hensyntagen til andre aktører
Ekstremt omkostningsfuldt at indhente oplysninger fra andre aktører
Maria og hendes familie har behov for en helhedsorienteret og koordineret indsats
En beskæftigelsesrettet indsats kan kun lade sig gøre med en samtidig sundhedsrettet og social indsats
Hvordan kan vi lave et koordinereringssystem, der ikke tager magten fra borgeren og ansvarliggør borgeren i forhold til de ydelser/indsatser/tilbud der leveres?

Redskab til både borgere og professionelle
Borgers data - borgers online-side
Data skal ikke deles mellem professionelle - det er borger, der deler data med aktørerne
Borger regulerer adgangen til de enkelte dokumenter/planer
Fokus på fælles eller tværgående anerkendte mål for indsatsen
Styrket tværgående perspektiv
Letter arbejdet for de koordinerende sagsbehandlere
Sparer tid for alle aktører
Borgeren i centrum og inddragelse af netværk og pårørende
Overblik over planlagte møder og tilbud
Formål
- eller hvad kommer der ud af det?
Ideoplæg til:
Indhold
. Hvad skal med i loggen, og hvad skal ikke?
Anvendelse
. Hvornår og hvordan?
Brugergrænseflade
. Tilgængelighed er for alle parter
Barrierer
. Hvad skal overvindes?
Gevinster
. Hvordan kan effekten ses?
Pejlemærker
Handlingsorienteret. Mere fokus på planlægning end på at være tilbageskuende
Skal gå på tværs af myndigheder og enheder
Samler planer og lignende dokumenter på tværs.
Kobles til eksisterende sagsystemer
Intuitiv
Grundlæggende skitser
Opgaven:
Tilgængelig fra alle platforme
En
elektronisk platform,
der understøtter en sammenhængende og helhedsorienteret indsats
Skabe
overblik
med henblik på at kunne handle på tværs
Borgeren i
centrum
Hvordan?
Grundideen er blevet testet, kvalificeret og drøftet med:

kommunale medarbejdere (social-, arbejdsmarkeds-, børne- og sundhedsområdet)

regionale medarbejdere

borgerrepræsentanter


Adgang

Simpel, overskuelig og nem at navigere i. Ikke et nyt sagssystem som OGSÅ skal læres og anvendes. Desuden væsentligt at borgeren kan anvende det.

• Oversigtsside med nem og hurtig oversigt/adgang til de mulige undersider.
• Faste elementer: indbakke, send, søgefelt
• Netværkskort. MEGET vigtigt og brugbart
• Planer.
• Kalender med alle borgerens professionelle aftaler. Skabe overblik og give mulighed for at støtte borgeren (for alle professionelle)
• Personlige skuffer. Med mulighed for at arkivere ”gamle” dokumenter, lejekontrakter, lønsedler, m.v.
• Egne noter
• Links til relevante hjemmesider, apps m.v.

Indhold


fælles platform. Skal anvendes af både professionelle og borgere
intuitiv. Sprog, udseende
tilgængelighed – computer, smartphone, tablet m.v.
kobles til eksisterende sagssystemer. ’Klikbart’
tydelighed ift. hvad der deles og med hvem. Borgeren skal tydeligt kunne se, hvad der er.

Brugergrænseflade

overblik
koordinerende arbejde. Skabe udgangspunkt for at kunne koordinere bedre og mere effektivt (spare i administrationsudgifter)
borgerinddragelseGevinster
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2014
tekniske løsning (automatik)

samtykke. Men ikke anderledes end ellers.

Borgerinddragelse

Borgerlog - hvad er det?
Netværkskort
Kalender
Oversigt over planer
Hvad er en borgerlog
Udfordringer
Udgangspunktet
Full transcript