Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

W3

No description
by

Politechnika Wroclawska

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of W3

WYDZIAŁ
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Kierunek:


Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia
(doktoranckie)

INŻYNIERIA
CHEMICZNA
i PROCESOWA

NOWE
SPECJALNOŚCI !
INŻYNIERIA
CHEMICZNA i PROCESOWA

Do tej pory kojarzona głównie jako dyscyplina
naukowa zajmująca się projektowaniem operacji
i procesów jednostkowych, będących elementami
procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym.

Obecnie jej zakres na studiach II stopnia na Politechnice Wrocławskiej został rozszerzony m.in. o procesy biotech-nologiczne, membranowe, inżynierię biomedyczną, nanotechnologię, ogniwa paliwowe.

Nowoczesna inżynieria chemiczna przenika się
z technologią chemiczną, inżynierią bioprocesową,
inżynierią materiałową, ochroną środowiska,
energetyką, oferując rozwiązania
na miarę potrzeby czasu.
Specjalność:
INŻYNIERIA PROCESÓW CHEMICZNYCH

Specjalność, której zakres
z klasycznej inżynierii chemicznej
został poszerzony
o elementy:

Aparatura
procesowa
zajęcia prowadzone
na małych instalacjach

Odnawialne
źródła energii
Projektowanie komputerowe
procesów jednostkowych
(m.in. pakiety AutoDesk Inventor,
programy Aspen Plus, Aspen Energy Analyzer)
i całych instalacji
wraz z ekonomiką
(w oparciu o programy Super-Pro Designer,
Aspen Economic Evaluation )
Gospodarka
zanieczyszczeniami
przemysłowymi
(ścieki, gazy wylotowe, odpady stałe)
kurs:

Nowoczesne metody separacji
technik membranowych

(procesy membranowe, chromatograficzne,
selektywnego wiązania, strącania)
technologii chemicznej

(m.in. normy ISO)
kurs:

Inżynieria produktu
białej biotechnologii


kurs 1:

Inżynieria procesów biotechnologicznych
(wykorzystanie mikroorganizmów
i enzymów w przemyśle)
białej biotechnologii


kurs 2:

Pozyskiwanie produktów w biorafineriach
(pozyskiwanie substancji energetycznych
oraz chemicznych
z naturalnych źrodeł)
kurs:

Układy
wielofazowe
fizykochemię powierzchni
Układy wielofazowe
kurs:

Zarządzanie jakością przedsiębiorstwa
zarządzania
firmą chemiczną
(REACH, BAT)

Specjalność:
INŻYNIERIA PROCESÓW CHEMICZNYCH
Absolwenci specjalności mają szansę uzyskać pracę w klasycznym przemyśle chemicznym, ale również w przemyśle farmaceutycznym, rolno-spożywczym, przetwórczym, energetyce, ochronie środowiska - wszędzie tam, gdzie realizowana jest produkcja i prowadzone są procesy przetwarzania substancji. Są mery-torycznie bardzo dobrze przygotowani do współpracy z technologami i konstruktorami.

Perspektywy zawodowe:

Układy wielofazowe
Specjalność:
PROJEKTOWANIE
PROCESÓW CHEMICZNYCH
Specjalność, której zakres
z klasycznej inżynierii chemicznej
został poszerzony
o elementy:
kurs 2:

Symulacje procesów
w aparaturze chemicznej metodą CFD
zaawansowane modelowanie
procesów chemicznych
zaawansowane modelowanie procesów chemicznych
kurs 1:

Modelowanie procesów
w inżynierii
chemicznej
inżynierii materiałowej


kurs 1:

Nanoinżynieria chemiczna
inżynierii mikroreaktorowej
kurs:

Mikroinżynieria chemiczna

(czujniki, sensory)
Specjalność:
PROJEKTOWANIE PROCESÓW CHEMICZNYCH
Absolwenci specjalności są bardzo dobrze przygotowani do pracy
w biurach projektowych oraz działach badawczo-rozwojowych dużych firm. Wszędzie tam, gdzie przygotowuje się nowe rozwiązania procesowe
i technologiczne.


Perspektywy zawodowe:

Specjalność przeznaczona jest dla studentów zagranicznych oraz wszystkich osób zaintere-sowanych studiowaniem w języku angielskim.
Dla studentów ze stopniem licencjata propo-nujemy semestr zerowy rozpoczynający się
w październiku (od 2014 roku).


Dla obcokrajowców
z tzw. kartą Polaka
studia są bezpłatne.
Specjalność:
APPLIED CHEMICAL
ENGINEERING

Specjalność:
APPLIED CHEMICAL
ENGINEERING
Jest to specjalność,
w której znajdują się wiodące
kursy z dwóch specjalności polskojęzycznych.


kurs 1:

Chemical
nanoengineering
elementy
inżynierii
materiałowej
kurs 1:

Process modeling
in chemical
processes
kurs:

Miltiphase systems
in chemical
processes
elementy fizykochemii powierzchni
w inżynierii
kurs:

Biotechnology process engineering
elementy inżynierii bioprocesowej
kurs:

Modern methods
of liquid
separation
podstawy
technik membranowych
kurs:

Management of quality in chemical
enterprise
podstawy zarządzania firmą chemiczną
rozszerzony
program projektowania, modelowania
komputerowego

KADRA
DYDAKTYCZNA

Zajęcia na kierunku
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
prowadzone są przez
wysoko wykwalifikowaną kadrę
z Zakładu Inżynierii Chemicznej Z-7
(www.iic.pwr.wroc.pl)
oraz
Zakładu Procesów Chemicznych
i Biochemicznych Z-11
(www.prochembio.pwr.wroc.pl)

Wydziału Chemicznego
Politechniki Wrocławskiej.
ZAPLECZE
LABORATORYJNE

Systemy
membranowe
–MF, RO, PV
Aparatura
analityczna
– HPLC, GC
Małe instalacje stosowane
w klasycznej inżynierii chemicznej
(również w układach zintegrowanych)

Instalacje
bioreaktorowe

cykliczne spotkania dla studentów (co najmniej raz w miesiącu)
z przedstawicielami
firm branżowych
bogata oferta praktyk i staży

Współpraca
z firmami


Wybrane firmy, z którymi
współpracuje Wydział Chemiczny:
Browar Namysłów
PZ Cussons Wrocław
Procter & Gamble Rakovnik
PGE Oddział Elektrownia Turów
Rafineria Czechowice-Dziedzice
PCC Rokita
LGChem
KGHM
Torf Corporation

Koło Naukowe
Studentów Inżynierii
Chemicznej i Procesowej
„Gambrinus”
Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Gambrinus”.
Wizyty w firmach przemysłowych.
Projekty tworzone we współpracy z firmami
i prowadzącymi z kadry pozwalające wykorzystać wiedzę
teoretyczną w praktyce.
Wyjazdy integracyjne.
Szkolenia doskonalące kompetencje twarde i miękkie.
Zgrana grupa, która pomoże w każdym problemie.

Szczegółowe informacje na stronie koła:
www.gambrinus.pwr.wroc.pl
i na Facebooku:
www.facebook.com/KNGambrinus.

Studia I stopnia
Studia II stopnia
(semestr zerowy dla osób z licencjatem
od października 2014)
Studia III stopnia

(doktoranckie)

REKRUTACJA
Letnia
Zimowa
Studia II stopnia
– dla osób z tytułem inżyniera

CHEMICZNY
Dziękujemy
za uwagę.

Proponowane
specjalności
na
II stopniu
są zgodne
z nurtami nowoczesnej
inżynierii chemicznej.
Na każdej specjalności
oferowane są takie
przedmioty jak:
inżynierii materiałowej


kurs 2:

Symulacje komputerowe
w projektowaniu materiałów
do procesów chemicznych
kurs 2:

CFD- computer
modeling
of processes
rozszerzony
program projektowania, modelowania
komputerowego

elementy
inżynierii
materiałowej
kurs 2:
Computer simulation
in designing
materials
Full transcript