Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilere sunulacak destekler

No description
by

ferhat ışık

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilere sunulacak destekler

Ilkokuma Yazma Ögğretimi
Okuduğgunu Anlama Ögretimi
Yazma Ögğretimi
Matematik Ögğretimi
Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Alanlarinda Uygulanacak Etkili Egitimsel Düzenlemeler ve Yaklasimlar ÖGRENME GÜÇLÜGÜ GÖSTEREN ÖGRENCILERE SUNULACAK DESTEKLER Ses temeli cümle yönetiminde öğrencilerin başarılı olabilmesi için; ilkokuma Yazma Ögretimi Öğrenme yetersizliği olan öğrenciler genelde zayıf okuyuculardır.Bu öğrencilerin; Okudugunu Anlama Ögretimi Yazılı ifade öğretiminde bir metin yazma; Yazma Ögğretimi Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere problem çözme stratejisi Case, Haris ve Graham tarafından önerilen kendini düzenleme stratejisinin gelişimi yöntemi kullanılarak öğretilmiştir. Matematik Ögğretimi Bilgi işleme sürecinde öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sözel bilgiyi düzenleme ve bellekten geri çağırmada problemi olduğu belirlenmiştir. Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler Ögretiminde Sematik Düzenleyicilerin Kullanimi Öğretilen her sesle ilgili kelime ve cümleler yapılmalı ve
Öğretilen sesler ilerledikçe önceden öğrenilen sesler tekrar edilmelidir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde el yazısı ile yazma sorunun üstesinden gelinebilmesi amacı ile yazmaya hazırlıkta, Bileşik çizgi çalışmalarına önem verilmelidir.
Seslerin sembolleri öğrencilere tanıtılırken el yazısıyla yazılmış maddeler kullanılması gerekmektedir.
Öğrencilerin öğrendikleri sesi, yazılar içinde bulmaları ve bu sesin nasıl yazılmış olduğunu görmeleri sağlanmalıdır. Çözümleme,
Kelime Hazinesi,
Akılcılık,
Anlama açısından problemleri vardır. Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde ; Öğrenmelerini ve stratejilerini etkili bir şekilde kontrol edemeyen pasif öğrenenlerin özelliğini gösterirler.
Öğrenciler okurken anlamada bir aksaklık bir kopukluk olduğunda anladıklarını değerlendirmek için üst bilişsel becerileri kullanamazlar. planlama yapmayı,
planlananların yazılı olarak ifade edilmesini,
gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini,
bu süreç içinde gösterilen performansın izlenmesini içeren çeşitli düzeyde bilişsel becerilerin birlikte kulanıldığı karmaşık bir bilişsel aktivitedir. Amerika'da son 20 yılda ilköğretim düzeyindeki özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrenciler olmak üzere engelli öğrencilerde, yazma stratejilerinin öğretiminin etkililiği iki yazma programı çerçevesinde incelenmiştir. Bu programlardan birisi, Englert ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanan "Yazmada Bilişsel Strateji Öğretimidir." Bu öğretimde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bilgi veren metin yazma becerilerinde etkili olmuştur. Yazmada Bilişsel Strateji Öğretimi
aşamaları; Metin Yapısı Öğretimi
Planlama
Düzenleme
Yazma
Kontrol Etme
Gözden Geçirme Kendini Düzenleme Stratejilerinin Gelişimi olarak isimlendiren ikinci öğretim programı Graham ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanmıştır. Kendini düzenleme stratejilerinin öğretimi; amaç koyma,
kendini izleme,
kendini pekiştirme gibi kendini düzenleme işlemleri kullanılarak hedeflenen yazma stratejisinde öğrenciyi bağımsızlaştırma desenlenmiştir. Kendini Düzenlenme Stratejilerinin Gelişimi aşamaları; Önceki Bilgiyi Geliştirme
Tartış
Model Ol
Ezberle
Destekle(Rehberli Uygulama)
Bağımsız Performans
Genelleme Alıştırmaları Stratejinin basamakları;
Problemi sesli okumak,
Önemli kelimeleri aramak ve onları yuvarlak içine almak,
Problemi anlamak için resimler çizmek,
Matematik işlemini ve cevabı yazmaktır. Öğrenmeyi yapılandırmak ve öğrencinin öğrenmesine destek sunmak amacı ile geliştirilen materyallerden biri de şematik düzenleyicilerdir. Öğrencilerin bu problemlerinin üstesinden gelmesi amacı ile bilgilerin kazandırılması ve sürekliliğin sağlanması için literatürde çeşitli destekleyicilerin ve öğretimi yapılandırıcı materyallerin kullanımı önerilmektedir.
Full transcript