Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of lexicographical studies in the present world

No description
by

Serkan Chakmak

on 15 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of lexicographical studies in the present world

Budapest
San
Francisco
DÜNYADAKİ MODERN SÖZLÜK ARAŞTIMALARI
1. SÖZLÜKÇÜLÜK
2. SÖZLÜK ARAŞTIRMACILIĞI
3. SÖZLÜKÇÜLÜKLE MODERN SÖZLÜK ARAŞTIRMACILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
4. SÖZLÜKLERLE SÖZLÜK KULLANICILARI ARASINDAKİ İLŞKİ
5. METASÖZLÜKÇÜLÜĞÜN BİR TARHİÇESİ
6. MODERN SÖLÜKÇÜLÜĞÜN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ
7.SÖZLÜKÇÜLÜK VE SÖZLÜK ARAŞTIRMACILIĞININ AKADEMİK KONUMU
8. ELEKTRONİK AYGIT/BİLGİSAYAR ORTAMINDA SÖZLÜÇÜLÜK
9. ULUSLAR ARASI SÖZLÜK(ÇÜLÜK) ORGANLARI
1. SÖZLÜKÇÜLÜK
Sözlükçülük bugünkü anlamda iki ayrı alana ayrılır:

A. Dil Sözlükçülüğü

Amaç: Dil sözlüklerinin oluşturulması.
Uyarı: Bu çalışmada dil sözlükçülüğü inceleneceğinden sözlükçülük terimi kısaca bu anlamda kullanılacaktır.
B. Konu Sözlükçülüğü

Amaç: Konu sözlüklerinin, başka bir deyişle ansiklopedik sözlük ve başvuru kaynaklarının yapımı.
Sözlükçülük öncelikle bir uygulama, bir etkinliktir, bu etkinlik sonucu ortaya sözlükler çıkabilir. Yani dil üzerine sözlük yazma, sözlükçülüğün bir parçasıdır, ama vazgeçilmez bir koşulu da değildir. Sözlükçülükte önemli olan dilsel başvuru kaynağı yapmak niyetiyle etkinlik göstermektir.
Sözlükçülüğün bugünkü durumu
: Sözlükçülük henüz tamamıyla bir bilim dalı statüsünü kazanmamıştır. Ancak bu güne kadar iddia edildiği gibi de ne uygulamalı dilbilimin, ne uygulamalı anlambilimin ne de sözcük bilimin bir yan dalıdır.
Öte taraftan sözlükçülük, genel sözlükçülüğün bir parçası bilimsel ve bilimsel olmayan yanıyla da bir uygulama bir etkinliktir. Sözlükler ise bu etkinliğin meyvesidir.
2. SÖZLÜK ARAŞTIRMACILIĞI
Sözlük hazırlamak amacıyla ortaya konan, bilimsel ve bilimsel olmayan tüm sözlükçülük etkinlikleri, sözlük kullanımı ve her ikisinin meta alanı (sözlükçülük ve sözlük kullanımının meta alanı) sözlük araştırmacılığının deneysel (ampirik) konu alanını oluşturur.
Sözlük araştırmacılığını son 20-25 yıldaki çalışmalarıyla en geniş biçimde inceleyen Almanya Heidelberg Üniversitesi öğretim üyelerinden Herbert Ernst Wiegand, 90’lı yılların sonunda ulaşılan noktadan yola çıkarak metasözlükçülüğü dört ayrı araştırma alanında ele alıyor.
Alman diline ilişkin sözlükçülük araştırmalarında bu dört alan üzerine 1988’den beri on beş binden fazla kaynak yayınlanmıştır.
a) Sözlük Kullanım Araştırmaları: Sözlük araştırmacılığının en yeni inceleme alanını oluşturur. Sözlük kullanımı ve sözlük kullanıcıları üzerine yapılacak bilimsel araştırmalar ve yeni hazırlanacak sözlüklerin kullanışlılık ilkesine göre hazırlanmasını konu edinir.
b) Sözlük Eleştirisi Araştırmaları: Buradaki amaç sözlük eleştirisinin nasıl olması gerektiği üzerine kuramlar geliştirmektir. Eleştiri testlerinin ve örneklerinin hazırlanması ve eleştiride izlenecek yöntemler ilgi alanına girer.
c) Sözlük(çülük) Tarihi Araştırmaları: Sözlükçülük eyleminin tarihsel boyutunu araştırır. Amacı sözlükçülük tarihini irdelemek ve tarihinin kuramını oluşturmaktır.
d) Sistematik Sözlük Araştırmaları: Buradaki amaç deneysel araştırmaların ışığında sözlükçülük genel kuramının bir bölümünü oluşturmak üzere sözlükçülük eyleminin kuramını ortaya koymaktır. Bu kuram aşağıdaki sorulara yanıt arar:
- Farklı tipteki sözlükler nasıl hazırlanır?
- Böyle sözlüklerin özellikleri nelerdir?
- Sözlükler neye göre sınıflandırılır?
3. SÖZLÜKÇÜLÜKLE MODERN SÖZLÜK ARAŞTIRMACILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sözlükçülük ve sözlük araştırmacılığı arasındaki ilişkinin üç boyutu vardır:
A. Kullanım Boyutu: Bu ilişki boyutuna göre sözlüklere ihtiyaç vardır, dolaysıyla sözlük kullanıcıları da olacaktır. Eğer günün birinde sözlük kullanımına ihtiyaç kalmazsa sözlükçülük ortadan kalkar ama sözlük araştırmacılığı değil, çünkü sözlük araştırmacılığının tarihsel boyutu vardır.
B. Amaç Boyutu: Her ikisinin de ortak amacı sözlük kullanımı diye tanımlayacağımız bir nevi kültürel etkinliği teşvik etmektir. Ancak bu amaca hizmet yolunda her ikisinin yöntemi farklıdır. Sözlükçülük bu amaca etkinlik bazında hizmet eder, her şeyden önce sözlük kullanımını mümkün kılan nesneyi sözlüğü yapar. Sözlük araştırmacılığı ise sözlüklerden en iyi biçimde faydalanılması amacına kuramsal açıdan hizmet eder.
İçiçelik Boyutu: Sözlükçülerin hem sözlükçülük hem de sözlük araştırmacılığı gibi iki ayrı uğraş alanı olabilir.

4. SÖZLÜKLERLE SÖZLÜK KULLANICILARI ARASINDAKİ İLŞKİ

Sözlük hazırlanması sürecinde hedef kitlenin göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur. Aksi takdirde genel sözlükçülük kuramının başarıya ulaşması mümkün değildir. Hedef kitleye uygun olarak sözlüğün içeriğinin ve yapısının belirlenmesi kullanıcıları tanımayı gerekli kılar. Sözlük kullanıcı arasındaki ilişkinin bir diğer boyutu da sözlük kullanıcılarının amaçlarına ve faydalarına en uygun sözlüğü seçme ve sözlükleri en verimli biçimde kullanmaları bakımından eğitilmeleridir.

5. METASÖZLÜKÇÜLÜĞÜN BİR TARHİÇESİ
20. yüzyılın başına kadar gerek sayıca önemsiz gerekse konuca dağınık metasözlükçülük çalışmaları kaynaklarına göre 5 grupta incelenebilir.
- Sözlük önsözlerindeki bilgiler
- Değişik kaynaklarda yayımlanan sözlük eleştirileri
- Sözlükler, ansiklopedik sözlükler ve ansiklopedilerde ilgili maddeler
- El kitaplarındaki makaleler
- Başlı başına meta sözlükçülük çalışmaları
En eski metasözlükçülük çalışmaları ya Latince ya da Yunanca üzerinedir. 1950’li yıllara kadar gene sistematik olamayan ama tarihsel önem taşıyan ve konuşulan batı dillerinin sözlükçülüğünü konu edinen ilk meta sözlükçülük çalışmalarına rastlıyoruz. Bunlara örnek olarak Almanya’da iki dilli sözlükler üzerine yazılan iki incelemeyi gösterebiliriz.

Bunlardan ilki Arnold Schröer’in 1909 yılında yazdığı iki dilli sözlükler açısından eleştiri kuramlarının gerekliliğine değinen 20 sayfalık makalesidir. Schröer bu makaleyi Muret/Sanders’in İngilizce-Almanca/Almanca-İngilizce sözlüğünün yetersizliğinden ve bu sözlük üzerine yapılan amatör eleştirilerden esinlenerek yazmıştır.

Arnold Schröer (1909). “Englische Lexicography.” Germanisch Romanische Monatsschrift 1, 550-567
http://archive.org/stream/germanischromani01heiduoft#page/550/mode/2up/search/550
ikinci çalışmayı ise Eugen Herzog iki dilli sözlüklerin kuramına ilişkin 1913 yılında Almanya/Erlangen’da yayımlanan 5 sayfalık yazısıyla yapmıştır.
1930 ve 1940’lı yıllarda Kuzey Amerika’daki metasözlükçülük çalışmaları, eğitsel sözlüklerin doğuşu açısından bir dönüm noktasıdır. Özellikle didaktik psikoloji uzmanı olan Thorndike’ın 1920’li yıllardaki öğretici okul sözlüğü planının uygulaması niteliğindeki 1921,1932 ve 1944 tarihli üç büyük sözlüğü en önemli metasözlükçülük çalışmalarındandır. Thorndike’in sözlükleri bugün Learner’s Dictionaries diye tanıdığımız sözlüklerin çıkış noktasıdır.

1. The Teacher's Word Book (1921)
2. A Teacher's Word Book of the Twenty Thousand Words Found Most Frequently and Widely in General Reading for Children and Young People (1932)
3. The Teacher's Word Book of 30,000 Words (co-authored with Irving Lorge) (1944)

http://archive.org/stream/cu31924014451409#page/n0/mode/1up
Diğer Avrupa ülkelerindeki metasözlüçülük çalışmalarının başlangıcına bakıldığında:
İspanya’da Julio Casares’in İspanyol Dil Akademisi sözlüklerini ele aldığı 1950 tarihli kuramsal Modern Sözlükçülüğe Giriş adlı çalışmasını görürüz.

Qué es lo "moderno" en lexicografía, Boletín de la Real Academia Española, XXXI, C (1951)
İtalya’da ise Oliveri’nin Dil Akademisi (della Crusca)’nın 1612 tarihli ilk sözlüğünden önce basılmış olan sözlükleri ele alan 1942 tarihli çalışmasıyla Annamaria Gallina’nın 1959’da kaleme aldığı İtalyanca-İspanyolca iki dili sözlükçülüğünün başına değinen kitabını buluruz.
Dizionario commerciale spagnolo-italiano, italiano-spagnolo
Les dictionnaires du français moderne 1539-1863. Etudes sur leur histoire,leurs types et leurs méthodes.
6. MODERN SÖZLÜKÇÜLÜÜN BALANGICI VE GELişiMi
Modern sözlükçülük çalımaları ilk örneklerini altmışların başında vermşitir. Bu tarih itibarıyla Kuzey Amerika’da ve Fransa, Almanya, İngiltere, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde sözlükçülük sempozyumları düzenlenmiş, sözlük araştırma merkezleri kurulmuş, sözlük atölyelerinden haberler verilmiştir.
Metasözlükçülük çalışmalarında üzerinde önemle durulması gereken Avrupa ülkesi Fransa’dır. 1960’lı yılların ikinci yarısında yayınlanan çok önemli altı eserle Fransa modern sözlükçülük araştırmalarına öncülük etmiştir. Bunlardan birkaçından bahsedilecek olursa: 1967 yılında Sorbonne Üniversitesi dil bilimcilerinden Robert-Leon Wagner sözlükçülüğe giriş konusunu irdelediği Les vocabularies français adlı eserini yayınlar. Wagner’ın örencilerinden Bernard Quemada ise doktora tezinde 1539-1863 yılları arasında basılan sözlükleri sistematik ve kuramsal açıdan inceleyerek işler.
Les dictionnaires du français moderne 1539-1863. Etudes sur leur histoire,leurs types et leurs méthodes.
http://books.google.com.tr/books/about/Les_Dictionnaires_du_fran%C3%A7ais_moderne.html?id=4aUTAAAAMAAJ&redir_esc=y
Claude Dubois ile Jean Dubois ortaklaşa 1971 yılında Fransız Sözlükçülüğüne Giriş’i yayımlarlar. 1977 yılında Quemada’nın öğrencisi T.R. Wooldridge ilk defa kitabında metasözlükçülük kavramına yer verilir, kavramın tanımı yapılır.
http://openlibrary.org/books/OL18697138M/Introduction_%C3%A0_la_lexicographie_le_dictionnaire
Kuzey Amerika’da 1962’de Amerika Eğitim Dairesinin desteği ile Fred W. Householder ve Sol Saporta İndiana Üniversitesinde iki dilli sözlükleri konu alan bir konferans düzenlemişler ve konferans bildirilerini Problems in Lexicography adlı bir kitapta toplamışlardır. Türk Sözlükçülüğünün sorunlarına değinen bir makalenin de bu kitap içinde yer alışı bizim için bu kitabın önemini bir kat daha artırmıştır. İnidiana Üniversitesi 1971 ve 1975 yıllarında birer sözlükçülük kolokyumu düzenlemiş, ikinci kolokyumun sonunda da Society for Study of Dictionaries and Lexicography adıyla bir sözlükçülük derneğinin kurulmasına karar verilmiştir.
“Problems of Turkish Lexicography.” Problems in Lexicography. Edited by Fred W. Householder and Sol Saporta, s. 263-272 (Research Center for Language and Semiotic Studies, volume 219) Third Edition.
Bloomington: Indiana University Press
http://books.google.com.tr/books/about/Problems_in_lexicography.html?id=mw0NAQAAIAAJ&redir_esc=y
Çek kökenli İndo-germanist Ladislav Zgusta’nın Çekoslovakya’da yazdığı ve metasözlükçülere uzunca süre el kitabı olarak hizmet eden, 1971 tarihli Manual of Lexicograhy adlı eserini burada anmak gerekir.

http://books.google.com.tr/books?id=aZyBzC212BoC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Yapısal dilbilimin yavaş yavaş dünyayı etkisi altına almasıyla beraber Almanya’da da ilk metaçalışmalara rastlıyoruz. Bunlardan en önemlisi, tanınmış sözlükçü Gerhard Wahrig tarafından yazılan Sözlük Çalışmalarında Yeni Yöntemler adlı 1967 tarihli eserdir.
http://openlibrary.org/works/OL2808281W/Neue_Wege_in_der_W%C3%B6rterbucharbeit
Bir diğer önemli çalışma ise Helmut Henne’nin 1972 tarihli Anlambilim ve Sözlükçülük adlı doçentlik tezidir.
http://books.google.com.tr/books?id=prPODiyHF2AC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Almanya’da iki dilli sözlükler üzerine çalışmalarıyla adını duyuran bir diğer önemli metasözlükçü Franz Josef Hausmann’dır. Hausmann, Rus sözlükçü Lev Vladimiroviç Şçerba’nın 1940 tarihli Versuch einer allgemeinen Theorie der Lexikographie adlı yazısından esinlenerek iki dilli sözlüklerin çeviri işlevine dikkat çekmiştir. İki dilli sözlüklerin, kullanıcılarının anadilleri göz önünde tutularak hazırlanması düşüncesini modern anlamda ortaya koyan odur.

Hausmann, Franz Josef 1991. “Lexikographie.”Handbuch der Lexikologie. (Hrsg.) Christoph Schwarze/Dieter Wunderlich. Königstein/Ts: Athenäum. S. 367-411
7. SÖZLÜKÇÜLÜK VE SÖZLÜK ARAŞTIRMACILIĞININ AKADEMİK KONUMU
Daha önceden de belirtildiği gibi sözlükçülük ve sözlük araştırmacılığı henüz bağımsız bir akademik dal statüsünü kazanmamıştır. Ancak bilimsel bir araştırma alanı olarak Avrupa’da birçok yüksek okul kurumlarında, enstitülerde düzenli ya da sözlükçülere verilen kurslar yoluyla temsil edilmektir.
1981-1990 yılları arasında resmi dili Almanca olan ülkelerdeki (Almanya, Avusturya, İsviçre,) 54 yüksek eğitim kurumu ve üniversitede sözlükçülüğe ilişkin yaklaşık 600 seminer ve ders verilmiştir.

Burada özellikle Almanya/Heidelberg Üniversitesi’nde Herbert Ernst Wiegand tarafından belli aralıklarla düzenlenen sözlükçülük kolokyumundan söz etmek gerekir. Şimdiye kadar bu kolokyumda 150’ye yakın bildiri okunmuş, sözlük projeleri tanıtılmış, tek ve iki dilli sözlük projelerinden örnek formlar ve sözlük atölyelerinden haberler sunulmuştur. Gene adı geçen üniversitede 1985 yılında sağlanan özel bir fon desteği ile Sözlük Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Bu merkezle birlikte 80’li yılların sonunda uygulamaya konulan Ampirik Sözlük Kullanım Araştırmaları projesinin yöneticiliğini Herbert Ernst Wiegand yapmaktadır.
Sözlükçülük ve sözlük araştırmacılığının akademik varlığına bir örnek Danimarka’daki Ärhus Ekonomi Üniversitesi’dir. Bu üniversitenin iki dilli meslek dilleri üzerine bir sözlükçülük kürsüsü bulunmaktadır.

http://bcom.au.dk/centlex/
İngiltere Exeter Üniversitesinde bir sözlük araştırma merkezi kurulmuştur. (Bu merkez Dr. Hartmann’ın 2001’deki emekliliğinin ardından Eylül 2001’de kapatılmış ve bu görevi Birmingham Üniversitesi üstlenmiştir.)

http://centres.exeter.ac.uk/drc/
http://www.birmingham.ac.uk/schools/edacs/departments/english/research/projects/drc.aspx
Kuzey Amerika’da akademik düzeyde sözlük yapım kurslarının tarihi 1920’lere dayanır. William Craigie 1925 yılında Chicago Üniversitesinde Amerikan İngilizcesinin sözlüğünü hazırlarken aynı zamanda bir sözlük yapım kursu da düzenlemiştir.
1970’li yıllarda:
J.E. Gates tarından Terre Haute’daki İndiana Üniversitesinde

A. W. Read tarafından Columbia Üniversitesinde
Ladislav Zgusta tarafından İllionis Üniversitesinde sözlükçülük kursları verilmiştir.
Zgusta ayrıca 1975 yılında Hindistan’ın Haydarabad Üniversitesinde İngilizce ve Yabancı Diller Enstitüsünde bir sözlükçülük kursu vermiştir.
Kanada’da Montreal Üniversitesi
Avustralya’da Macquarie Üniversitesi
http://www.ling.mq.edu.au/drc/index.htm
Çin’de Nanjig Üniversitesi
http://sfl.ujs.edu.cn/e/ReadNews.asp?NewsID=1274
Güney Kore’de Yonsei Üniversiteleri bünyesinde sözlük araştırma enstitüleri bulunmaktadır.
http://ilis.yonsei.ac.kr/eng/gnuboard4/subbbs/sub?grid=e5&top_id=e5_b1&id=1&view=
8. ELEKTRONİK AYGIT/BİLGİSAYAR ORTAMINDA SÖZLÜÇÜLÜK
Bugün elektronik aygıt/bilgisayar ortamlı sözlükçülüğün iki ayrı alanda ele alınması önerilmektedir:
a) Bilgisayar Destekli Sözlükçülük
b) Bilgisayar Sözlükçülüğü
a) Bilgisayar Destekli Sözlükçülük:
Bu alandaki sözlükçülükte amaç, sözlüksel veri toplama ve değerlendirme işleminde elektronik aygıtlardan/bilgisayardan yararlanarak sözlük yazma işlemini hızlandırmak ve yazımda kolaylık sağlamaktır. Bu uygulamanın bir diğer amacı da sözlük verilerinin bilgisayar diliyle tanınabilen biçimlere dönüştürmektir.
Türkçe gibi sondan eklemeli diller için eklerin kullanım sıklığını ve hangi eklerle hangi sözcüklerin türetildiğini tespit etme de kolaylık sağlayan ters dizim sözlüklerinin hazırlanmasında işlemin rahat ve hızlı gerçekleştirilmesi için bilgisayar desteği son derece önemli bir faktördür.
b) Bilgisayar Sözlükçülüğü:
Bilgisayar sözlükçülüğünün amacı sözlükçülüğü, konuşma dili üretme sistemleri, yazılı metinleri çözümleme sistemleri ya da bilgisayarlı çeviri sistemleri gibi elektronik dil-işlem sistemlerinde uygulanabilir duruma getirmektir. Bu kapsamda optik okuyucular yardımıyla sanal hafıza ortamlarına aktarılmış off-line sözlüklerden ziyade internet gibi iletişim ağalarında kullanıma sunulan özgün on-line sözlükleri zikretmek gerekir. Gelişen teknoloji vasıtasıyla internet ortamındaki on-line sözlükler, sözcüğün anlamı yanında telaffuzunu da sunmaktadır.
9. ULUSLAR ARASI SÖZLÜK(ÇÜLÜK) ORGANLARI
Sözlük yazarları ile (akademik) sözlükçülük kuramları üzerine çalışanları bir araya getirmek; uluslararası işbirliği sağlamak; kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek; sözlük atölyelerinden projeler tanıtmak vb. amaçlarla bir dizi sözlük(çülük) derneği ve organı kurulmuştur.
Bu organlardan bilinenler kuruluş kronolojisi sırasına göre şöyledir:
a) DSNA (Dictionary Society of North America): 20-21 Mayıs 1975 tarihinde ABD Terre Haute’daki İndiana Eyalet Üniversitesi tarafından düzenlenen “İngiliz Sözlükleri Tarihi Üzerine Araştırmalar” adlı kolokyuma katılanlar tarafından kurulmuştur. 1977 yılına kadar Society for the Study of Dictionaries and Lexicography adını taşıyan bu dernek iki yalda bir toplantılar düzenler, bülten ve Dictionaries adlı dergiyi yayımlar. EAURALEX ile işbirliği içerisinde International Journal of Lexicography, Lexicographica yıllığı ve Lexicographica dizisinin yayınlamasına katkı sağlar.

http://www.dictionarysociety.com/
b) Lexicographical Society of India 1975 yılında Hindistan’ın Haydarabad kentinde kurulmuştur, LxSI News Bulletin adlı bir broşür yayımlar.
c) Shanghai Association Lexicography: Kuruluşu 1982 (Ancak bu merkez şu anda Center for Translation Studies and Lexicography) adıyla hizmet vermektedir.

http://trans.sjtu.edu.cn/english/index.asp
d) EURALEX (European Association for Lexicography) Bu derneğin açılış kararı 9 Eylül 1983 tarihinde İngiltere/Exeter Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Sözlükçülük Konferansının kapanış oturumunda verilmiştir.
Bu dernek iki yılda bir uluslararası kongreler düzenler, bildirileri kitap halinde yayınlar. Ayrıca haber bülteni de çıkarmaktadır.

http://www.euralex.org/
e) Lexicographers in Denmark : Kuruluş: 1989
f) AUSTRALEX (Australasian Association for Lexicography): 1990 yılında Avustralya/Macquarie Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Periyodik olarak bülten yayınlayıp toplantı düzenler.

http://www.australex.org/
g) Nordisk Forening for Leksikografi İskandinav ülkelerindeki sözlükçülük ve sözlük araştırmacılığıyla uğraşanlara yönelik olarak 1991 yılında Oslo’da kurulmuştur. İki yılda bir konferans düzenler, Lexico Nordica adlı bir haberleşme dergisini çıkarır.

http://nordisksprogkoordination.org/nfl
h) Lexicographical Society of China: 1992 yılında Pekin’de kurulan bu kuruluş iki yılda bir konferans düzenler ve Chinese Lexicography Prize adıyla tek ve iki dilli sözlük ödülü verir.
j) Kharkov Lexicographical Society: 1992 yılında Rusya/Moskova’da kurulmuştur.

http://ling98.tripod.com/khls.html
k) Kharkov Lexicographical Society in Ukraine: 1995 yılında Ukrayna’da kurulmuştur.
l) AFRILEX (African Association for Lexicography) Afrika kıtasındaki çalışmalardan haber vermek üzere 1995 yılında Güney Afrika Pretoria Üniversitesi Afrika Dilleri Enstitüsünde kurulmuştur. Yıllık konferanslar düzenlemektedir.

http://afrilex.africanlanguages.com/
m) ASIALEX (Asian Association for Lelxicographie): Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dil Araştırma Merkezi tartından 29 Mart 1997 yılında kurulmuştur.

http://www.asialex.org/
Full transcript