Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Pawel Niechcial

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

SPERSONALIZOWANE
CENTRUM OBSŁUGI ECALL
Pierwszy filar PROJEKTU
dotyczy dostarczenia ratunkowego urządzenia pokładowego eCall, spełniającego funkcję ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków drogowych.

Kwestie wdrożenia :
może występować w odczuciu Klienta jako usługa bezpłatna
nie ma on zasadniczego znaczenia w kontekście komercyjnego modelu finansowego Projektu eCall.
jest to nośnik technologiczno – finansowy, który stał się przepustką do nowego medium telekomunikacyjnego, którym jest obecnie samochód

eCall - System Ratunkowy służący ratowaniu życia i zdrowia ofiar wypadków samochodowych.

System jest kompatybilny z opracowanym przez Polską Administrację Rządową Centrum Projektów Informatycznych - Projektem 112 i Ustawą o Centrach Powiadamiania Ratunkowego.
Dyrektywa Europejska przewiduje wprowadzenie Paneropejskiego Sytemu Ratunkowego eCall w IV kwartale 2015 roku.
Oznacza to , iż wszyscy europejscy producenci samochodów osobowych , będą mieli obowiązek montowania po tym terminie alarmowego urządzenia pokładowego w samochodach schodzących z taśmy produkcyjnej.

Drugi filar PROJEKTU
dotyczy szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy w czasie podróży.

Dotyczy on:
najczęściej występujących problemów technicznych i logistycznych związanych z odbywaną podróżą samochodem.
kontaku z Centrum Operacyjnym eCall, który pozwoli na łatwe i szybkie uzyskanie pomocy i wsparcia oraz dotyczyć będzie usług dodatkowych (zaliczają się do nich usługi przekazywane drogą elektroniczną jak również usługi wymagające odbierania zgłoszeń głosowych).
przekazywania przez Centrum Operacyjne eCall Polska, szerokiej palety informacji potrzebnych kierowcom w czasie drogi (np. najbliższy bank, szpital, etc.)Kierunki rozwoju
w orzecznictwie sądowym oraz innowacyjne rozwiązania
w zakresie identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej i Paneuropejskiego Systemu Ratunkowego
eCall Polska

Autorzy projektu eCall Polska projektując i realizując ten Projekt, aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektem eCall w Brukseli.

Ważną Polską inicjatywą na forum Komitetu Sterującego był Polski wniosek dotyczący wyrównania szans w przystąpieniu do Projektu krajów, które niedawno przystąpiły do UE. Zapis obligujący stosowanie we wszystkich Krajach Członkowskich systemu eCall tylko w nowo produkowanych samochodach .
Propozycja Systemu eCall Polska, ma realne szanse rynkowe i może zostać zastosowana na rynku samochodowym znanym pod pojęciem ‘’after market” jeszcze przed wprowadzeniem Dyrektywy Europejskiej , obligującej Państwa Członkowskie do wdrożenia Paneuropejskiego Systemu eCall w skali całej Europy.
Przygotowywany Projekt eCall Polska, jest dostosowany i wypełni kompatybilny z zatwierdzonymi przez stosowne gremia - techniczno organizacyjne UE rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo operacyjne oraz bezwzględną zasadę niemożliwości ingerencji w dane osobowe oraz prywatność Użytkownika Systemu bez Jego zgody.


Celem Projektu eCall Polska jest stworzenia możliwości operacyjnego połączenia odpowiedzialności Organów Państwa za niesienie pomocy swoim obywatelom w wyniku zagrożenia ich życia z Komercyjnym Projektem eCall Polska .

Projekt ten w ramach swego funkcjonowania połączył ideę ogólno europejskiego telefonu 112 w którym połączono opcję komercyjną TPSP w ramach preferowanej przez UE formuły funkcjonowania Systemu eCall (Usługi dodane) z funkcją państwową ..
W ramach Systemu eCall Polska – zaprosiliśmy do współpracy PARTNERÓW OPERACYJNYCH w zakresie usług dodanych.
Podstawowy Partner dla funkcjonowania Systemu eCall Polska to silny Partner - Operator Telekomunikacyjny, który stanowi nasz docelowy model współpracy w zakresie transmisji usług dodanych.W Dyrektywie UE jest zapis, że system ratunkowy eCall jest priorytetowym elementem inicjatywy europejskiej na rzecz Inteligentnego Samochodu, który w swojej architekturze technicznej przewiduje również usługi dodane.

Głównym celem jaki przyświecał Autorom Projektu eCall Polska było:
•jego kompatybilność operacyjna z opracowanym przez Rządowe Centrum Projektów Informatycznych Systemem SIPR i telefonem 112,
•możliwość eliminowania ‘’fałszywych wezwań ratunkowych’’ przed przekazaniem ich przez Komercyjne Centrum Operacyjne Operatora eCall, TPSP, do WCPR - PASP (Public Safety Answering Point - Punkt obsługi zgłoszeń alarmowych),
•odciążenie budżetu Państwa w zakresie ponoszenia kosztów wdrożenia Systemu eCall,
•ograniczenie ofiar śmiertelnych w wyniku zaistnienia wypadku drogowego, w ramach ‘’złotej godziny’’,
•możliwość obniżenia kosztów leczenia i odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz OC, w wyniku możliwości szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym,
•obiektywna dokumentacja kolizji i wypadków drogowych, która jest możliwa do odczytania z urządzenia pokładowego IVS (In-Vehicle System - urządzenie pokładowe eCall Systemu eCall),
•spersonalizowanie kontaktów w razie konieczności żądania pomocy przez kierującego lub pasażera, po przez kontakt głosowy z Centrum Operacyjnym TPSP.

Dla potrzeb działania Systemu konieczne było skonstruowanie pokładowego urządzenia samochodowego urządzenia eCall, które zgodnie ze standardem europejskim przekazywać będzie zgłoszenie ratunkowe pod numer alarmowy 112.

Nowatorstwo naszego rozwiązania polega na tym iż:
SYSTEM wywołuje zarówno ręczne i jak i automatyczne powiadamianie o zaistniałym wypadku oraz umożliwia przesyłanie tych informacji w kanale głosowym (In-band).
System eCall poza urządzeniem pokładowym wymagał zaprojektowania Komercyjnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego odpowiedzialnego za filtrowanie zgłoszeń fałszywych i przekazywanie tylko prawdziwych powiadomień do dyspozytorów służb ratunkowych

=
eCall
NAGŁY WYPADEK
SPERSONALIZOWANE
CENTRUM OBSŁUGI
eCall
112
SCHEMAT DZIAŁANIA

eCall
eCall Polska Sp. z o.o.
Autor Projektu
CMA MONITORING
Dostawca Systemu
Pokładowe urządzenie eCall
Pozycjoner GPS
Czujnik wypadku
In Vehicle System
Full transcript