Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Манлайлал

No description
by

Choijiljav Sanchirmaa

on 23 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Манлайлал

Манлайлах хувийн шинж чанарын онол
1920-1950
Суут хүн онолтой төстэй бөгөөд манлайлагч болоход тохирох тодорхой хэдэн шинж онцлог ба чанарууд нь төрөлхийн байдаг. Манлайлагчид хүнийг
Бие бялдарын шинж (дайчин, шаламгай байдал,гадна байдал,ноён нуруу) чадавхийн 4 шинж
Хувийн 16 онцлог шинж чанар (амжилтанд тэргүүлэх, шаргуу уйгагүй чанар, санаачлага г.м )
Нийгмийн 9 шинж чанар (хамтран ажиллахад бэлэн байдал, хүмүүстэй аятай харилцаа тогтоох чадвар, захирамжлах авьяас г.м )-г тодорхойлсон байдаг
Тохиолдолын онол
Тухайн нөхцөл байдалд хамгийн тохиромжтой манлайлагчийн хэв маягийг бүрдүүлдэг орчинд хандсан хүчинзүйлсийг түлхүү авч үздэг ба бүхий л нөхцөл байдалд хувьсах боломжтой манлайлагч байдаггүй. Манлайлагчийн амжилт нь түүнийг дагаж буй хүмүүсийн чанар ба нөхцөл байдлаас шууд хамааралтай
Ажил үүрэгт чиглэсэн:
Үүргийг тодорхойлох, ажлыг зохион байгуулах, хянах, ажилтны ажилтны ажлын үзүүлэлтийг үнэлэх зэрэг үүргийг гүйцэтгэх зоригоор удирдагчдын арга хэмжээ хамаарна.
Ажилагсдад чиглэсэн:
Удирдагч өөрийн удирдлага доор байгаа хүмүүстэйгээ яаж харилцаж, хандаж байгаа арга байдалыг тодорхойлсон үйлдэлүүдийг хамаарна.
Манлайлалын нөхцөл байдлын онол /1960/
Нөхцөл байдал дээр суурилж зөв зүйл хийдэг бол манлайлагч хүн гэж тодорхойлдог. Манлайлагчийн ялгаатай хэв маягууд нь мөн адил өөр хоорондоо ялгаатай шийдвэр гаргахад хүрдэг. Жишээ нь: манлайлагч нь бүлгээсээ хамгийн ур чадвартай бөгөөд гишүүдээ сайтар мэддэг бол авторитар хэв маяг зохидог бол бүлгийн гишүүд нь ур чадвартай байсан тохиолдолд ардчилсан хэв маяг нь илүү дээр гэж үздэг.
Генетекийн онол
/суут хүний онол/
1885-1920
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал буюу Лидершип гэдгийг "Нийтийн үйл хэргийг биелүүлэхэд хэн нэгэн хүн бусаддаа сайн дураар тусламж дэмжлэг үзүүлэх нийгмийн нөлөөний үйл явц" гэж тодорхойлж болно.Манлайлал гэдэг нь итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, ёс зүй, зан чанар, мэдлэг, чадвараараа удирдан манлайлж бусдыг зорьсондоо хүрэхэд нөлөөлөх процесс юм.
Манлайлах чадвар генээр л дамждаг. Манлайлагч болж төрдөг болохоос, түүнийг бий болгож болохгүй. Манлайлах чадвар,байр суурийн удамшин шилжин гэж үздэг. Энэ хандлага дэлхийн 1-р дайн хүртэл хүчтэй хөгжиж ирсэн. Тэд баатарлаг байдлаар гарж ирдэг.
Энэ хандлагыг манлайлалд 2 хуваан үздэг
Э. Фидлерийн онол
Фидлерийн онолын үндэс нь "шинж чанарын", онол, "нөхцөл байдлын" хандлага хоёрын нэгдэл юм. Фидлер энэ аргаа нөхцөл байдлын онол хэмээн нэрлэсэн. Хяналтгүй бол эрх мэдэлгүй. Амжилтанд чиглэхэд хандлага нь илүү байдаг.
Эрх мэдэл
Дээд доод тушаалтны харилцаа
зорилтын бүтэц
Б.Р. Ликертийн 4-тийн системийн онол
систем1: Мөлжигч-захирангуй
систем2: аядуу-захирангуй
систем3: Зөвлөлдөх-ардчилсан
систем4: Оролцуулах-ардчилсан
Зан байдлын онол
/1940/
Тус онолоор суут манлайлагчид бол төрөлхийн биш амьдралын явцад суралцаж бий болдог гэж үздэг. Бихериовизмийн зарчимаар ажиглах болон суралцах байдлаар манлайлагч болдог.
Оролцооны онол
Бүлгийнхээ гишүүдийн хувь нэмэр, оролцоо, шийдвэр гаргах процессийг нь дэмжиж буй хүн бол манлайлагч юм.
Менежментийн онол /1885-1920/
Гол төлөв бүлгийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, хяналтад голлох үүргийг гүйцэтгэдэг. Мөн тэд шагнал ба шийтгэлийн систем дээр суурилж ажилладаг. Менежерийн онол нь ихэнхдээ бизнесийн орчинд хэрэглэгддэг.
Full transcript