Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FOA_NOX_ONL

pragmatikus elméletek | előadás a Budapesti Műszaki Egyetem Tervezéselmélet kurzusán | 2012.11.21. | előadás, prezi - Turai Balázs
by

Lily Fisher

on 21 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FOA_NOX_ONL

FOA Alejandro Zaera-Polo 1965 Irán
Bartlett School of Architecture LondonHarvard Design School

Renzo Piano, OMA
1993 FOA London
2011 FMA London

AA School London
Harvard Design School Lars Spuybroek Kas Oosterhuis 1951 Amersfoort
TU Delft
Doesburg Studio Paris

1989 Kas Oosterhuis Architekten
2004 ONL Rotterdam

AA School London
TU Delft 1948 Budapest
Willem de Kooning Academy Rotterdam
Doesburg Studio Paris

2004 ONL Rotterdam 2000es évek eleje - az elmélet vége
A New Pragmatism? (John Rajchman, Anyhow 1997)
elmélet, elvek helyett kísérletezés
autonómia helyett instrumentalitás
analízis, diagram használata a problémák feltárására

generációs különbség – idealista generációt (Hadid, Holl, Koolhaas) tagadva

realista, medializált gyakorlat
társadalmi, piaci, politikai és a média struktúráinak integrálása az építészetbe (és viszont)
technológiai potenciál felfedezése pragmatizmus tudományos fejlődés, információ-technológiák, társadalmi változások
kommunikáció, szórakoztatás, gyártás - lezajlott paradigma váltás
építészetben késve érvényesül (lomha médium)

első generáció (Lynn, van Berkel, Zaera-Polo, Spuybroek, Oosterhuis) -
a számítógépes tervezés elterjedésével egyidőben gondolkodás az információ és technológia alkalmazásáról

új lehetőségek, módszerek
vizualizáció – alak, forma adása az alaktalannak (folyam, sűrűség)
generálás – folyamatok által létrejövő, nem előre elhatározott forma, tipológikus helyett komplex topológikus geometria
precízió, sebesség, integráláció a gyártással, építéstechnológiával digitális technológia új platformok filogenezis mintázatok konstruktivista konfiguráció textil tektonika épülettest erővonal pontfelhő file to factory hiperarchitektúra stílus, brand közvetítője – szobrászi, expresszív tömeg

tömeges testre szabás (mass-customization)
analógia – autók gyártása
előregyártás – pontos, gyors, gazdaságos, nem ismétlődésre épülő
minden elem egyedi, tömegesen gyártható

egységes bőr, "uni-test", integritás, folyamatosság az épületet körülhatároló feltételeket meghatározó erő, a forma (épülettest) meghatározója
a tervező akaraterejének érvényesítése, hierarchikus, fentről lefelé ható
egy pont mozgásának rajzolata
gyors és intuitív – szépsége a vonal sebességéből
3 dimenziós gyártási rutin
építész digitális modellje – közvetlen kapcsolat a gyártóval, 2D rajz kiküszöbölése
elemek kiemelése 3D modellből, referenciasíkra terítés, adatokká konvertálás, adatbázisba foglalás, továbbítás
legbonyolultabb formák kivitelezésére is képes – megoldás a tömeges testre szabáshoz valós idejű viselkedés (real time behaviour)
állandóan változó adatfolyam és a rögzített építészeti alkotás ellentmondásának feloldása
adatok által generált forma, időben is tovább változik az áramló adatok szerint

hipertest (hyperbody)
a forma dinamikájának kiterjesztése a konstrukció életére is
nem csak a gyártás vezérlése, hanem a konstrukció is adatok által vezérelhető
pontok folyamatosan olvassák le az adatokat és újrapozícionálják helyzetüket
valós időben feldolgozott adatok – valós időben működik, viselkedik új technológiák
komplex geometriák megvalósítása – technológiai fejlesztés a számítógép építészeti alkalmazásában
szerkezettervezés és építészeti tervezés kommunikálni tudjon, digitálisan vezérelt előállítási módszerek, új gyártási rendszerek

"új fajta épület" (new kind of building)
hierarchikusan (felülről lefelé) – az alkotó formaadó tevékenységének alárendelve
generatív, alulról felfelé szerveződve FOA
NOX
ONL New Platforms (Anyhow 1997)

az építészeti gyakorlat megközelítése szélesebb kontextusba helyezése

folyamataiban/eszközeiben
integrálás külsődleges rendszerekbe
részek, létrehozás belső viszonyai

a cél/eredmény tekintetében
a létrehozás folyamatain belüli koherencia (tiszta)
külső tényezők a megértéséhez (alkalmazott) külső célok belső célok külső
eszközök belső
eszközök pragmatizmus
funkcionalizmus formalizmus
nyelvészeti
technológikus kommerciális
participatív alapmódok
saját rendszereikbe zárva
innováció – negatív, kritikai attitűddel

hibrid módok
pozitív meghatározottság
előre nem látható hatások, fejlesztési nyitottság genetikai- / faj-elv
genetikai készlet – felülről szervező elem, konzisztencia
környezeti hatások – alulról szervező, generatív, parametrikus
alkalmazkodás – eltérő környezetekben (helyszín, program) eltérő fajok
nem egyedi tervek, hanem egy építészeti tenyésztés eredményei (kísérletezés és válogatás)
megismert technikák fejlesztése – ön-referencia és jövőbeli irányok kijelölése Politics of the envelope (2009)
Patterns, Fabrics, Prototypes, Tessellations (2009)

mintázatok
lokalizáció lehetősége
a burok komplexitása

társadalmi, politikai rendszerek manifesztációja
monolitikus – sejtszerű
ismétlődés – változatosság alak – elrendezés (figure – configuration)
mozgósítási fázis lecserélése változtatható alakok (vonalak, vonalrendszerek) halmazára
ezek összekapcsolása nagyobb elrendezésekbe
egymásba kapcsolódás – hálózatosság, szerkezetiség The Architecture of Variation (2009)
Textile Tectonics (2011)

analóg számítási folyamat eredménye (textile computing)
számítástechnikai rendszerszerűség anyagban
nem addíció, hanem egymásba kapcsolódás
absztrakt és anyagi egyszerre
puha konstruktivizmus, szerkezeti emergencia

Semperi textil elem tektonikus szerepet kap NOX morfológia
nem-Euklidészi geometria – kapcsolatok formálják az elemeit
átalakuláson alapuló, következmény geometria
vonal-felület műveletekből felület-tömeg morfológiák szűkítés (convergence)
info gyűjtés, elemzés – különbségek, kapcsolatok
szerveződési szingularitás létrehozása – virtuális gép, test-terv
minőség, szervezettség

kiterjesztés (divergence)
szerveződés anyagi formát ölt
egyedi megoldások létrehozása
mennyiség, anyag. struktúra folyamatosság topológikus
térbeli, szerkezeti folyamatosság
cselekvés és érzékelés felültetei nem elválasztva
gótika – minden a bordából alakul ki tervezéselmélet
pragmatikus elméletek
2012 11 21 1963 Madrid
ETSA Madrid | El Croquis
Harvard Design School

OMA Rotterdam
1993 FOA London
2011 AZPA London-Barcelona

AA School London
Berlage Institute Rotterdam Farshid Moussavi Ilona Lénárd 1959 Rotterdam
TU Delft
NOX-magazine

1995 NOX | art | architecture

Georgia IT Atlanta pragmatizmus
pénz, piac, politika (külső tényezők) determinálnak
építészet diszciplínáján belül innovatív, nyitott struktúra
funkcionális, operacionális gyakorlat
új alakzatok, mutációk létrehozása– a világ változó kondícióit követve NOX ONL indexikus mechanizálás hagyományos tipológia
meglévő hatások, megoldások reprodukálása
nem biztosít lehetőséget az új fajták kialakulásának

új tipológia – tenyésztés
nem repetíció, elemei kísérleti tényezők – fejlődőképes
kezelés, beállítás, alkalmazkodás (mutáció, adaptáció)

megfelelő építészeti válaszokat adni a folyamatosan változó társadalmi, kulturális környzetre Phylogenesis – foa’s ark (2004)
Breeding Architecture következetesség (consistency)
tervező személyétől elidegenített, fejlődőképes szerzőség
ismétlés és különbözőség egyensúlya
identitás megőrzése az eltérő környezetekben
identitás fejlődése az új kihívások által regionalizmus
pop
szimbolizmus feldolgozási metódus a komplex geometria gyártásához

pontfelhő programozási elve
felületi forma felbontása – pontok (nodes)
modellezés – egyes pontok "egymásra figyelése", viszonyulás egymáshoz, hely meghatározása és rögzítése a többihez képest (csoport-viselkedés, raj szellem)
adatok lekérése ezek alapján

külső héj alkotói akarat alakítja
(hierarchikusan felülről)

belső szerkezeti rendszer viselkedése programozott (alulról felfele ható erő) parametrikus formaterv
konstrukció és burkolat vonatkozásában képletként leírt kapcsolat
kapcsolódási pontok, típusok minimalizálása
egyetlen formaterv, csomópont változó paraméterekkel (eltérő szög, kiterjedés, sűrűség)
nincs hagyományos építészeti hierarchia (padló-fal-tető, elöl-hátul)
a forma integritása – ipari tárgy, uni-body hiperarchitektúra
szerkezet nem statikus – rugalmas viselkedés a külső hatások függvényében
épületet használók és konstrukciók, mint csoport, raj aktív tagjai játsszák
épületek belépése az interaktív kommunikációs folyamatba puha konstruktivizmus
puha elemek együttdolgozva – szerkezeti merevség (emergencia)
ornamens – anyag és szerkezetiség nyerése
ami eddig csak díszítés, most épület léptékben is lehetséges deformációs lépések követése egy geometriai alapelemen
a forma szilárdítása felülről irányított pillanat
az egyedi szerkezetté válás ettől elválik
folyamatosság hiánya Frei Otto, Institute for Lightweight Structures

anyagi rendszerek, analóg számítási módszerek
valódi transzformációk
önmagát befejező, kritikai tűréshatára van
konszolidáció során valódi, mérnöki szerveződés, precízió és valósság
nem modell, direkt arányok – mennyiségi adatok transzformálása új minőséggé a gép (természet) szerveződése
nem a részek tulajdonságai határozzák meg, hanem a kapcsolatok minősége
a szervezet a részektől függően sokféleképpen létrejöhet
topologikus séma – transzformációkra képes

nem az objektum, hanem a szervező rendszer megtervezése (metadesign),
több lehetséges kimenet NOX – machining architecture (2004) algoritmikus folyamat
alap rendszer felépítése – tiszta geometria, nincs anyagi jellemzője
többlet lehetőség adása, a rendszer szabadságának biztosítása – tiszta anyagiasság, lazaság
számítási folyamat lefolytatása, új szerveződés kiépülése – anyag együtthatásán alapuló új komplex geometria nagy léptékű, atipologikus projektek
infrastruktúra Yokohama kikötői terminál (1996-2003) hagyományos terminál program újragondolása - új diagram integráció a város szövetébe felszín–épület artikuláció újragondolása, atipologikus köztér
a diagram továbbfejlesztése - egymásba átkötő hurkok 3D topográfiája tartószerkezet - a topografikus felszínnel azonos rendszerben generálva
redők, felszínek mint tartószerkezet (laterális erők) folyamatosság, komplexitás mechanizálás – útválasztás
rendszer kiválasztása, a gép kialakítása
elemek és kapcsolatok mobilizációja
rendszer megállapodása, szilárdulása
eredménye – építészeti morfológia H2O expo pavilon, Neltje Jans (1993-1997) WTC torony pályázat (2001) tipológikus
Semper-i elv: építés elemeinek elválasztása tartószerkezet - fal/textil, fedés)
alaprajz-metszet elválasztás
klasszika – ortogonális, elemekből építkező Son-O-House, Breugel (2000-2004) Carpet House (Miharu Morimoto, 2008) textil rendszerek
elemzése:
kötés, szövés,
fonás, csipke szervezési rendszer és konkrét megoldások tervezése technikai információk
építészetbe oltása,
metadesign Al Nasser központ, Abu Dhabi (2008-2012) Landmark torony, Kaiserslautern (2007) Architecture goes wild (2002)
Hyperbodies (2003) Hessing Cockpit autószalon, Utrecht (2005) Zajvédő fal, Utrecht (2006) Muscle installáció, NSA, Párizs (2003)
Muscle Tower 2 installáció, TU Delft (2004) www.goo.gl/G46Dg | turai balázs | cc www.azpa.com – www.farshidmoussavi.com www.nox-art-architecture.com www.oosterhuis.nl www.goo.gl/0uLFS kidolgozott, artikulált, részletezett felületek
nem áramvonalas blob
Full transcript