Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Casus 3 : Ilias

No description
by

Jolien Keuleneer

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Casus 3 : Ilias

Casus 3 : Ilias
Het gezin
Wat weten we?
Opvoeding kinderen verloopt goed
Twijfels bij het gezin
Waarom krijgen wij dit nu pas te horen?
Moeder Malika
Vader Hassan
Mounir 20 j.
Jassine 18 j.
Dounia 14 j.
Ilias 12 j.
Illias thuis braaf en gehoorzaam
Ouders goede band met kinderen
Ilias opgepakt met vrienden door politie
Meerdere PV's opgesteld: vandalisme, lawaaihinder

Dossier doorgegeven aan JRB

Help ons!

Thuis Ilias lief en gehoorzaam?
Buitenshuis vandalisme?

Waarom vertellen buren ons niets?
Waarom meldde politie ons niets eerder?
Hoe Ilias bij JRB weghouden?
Probleemstelling
Hulpvraag
Wie kan ons helpen bijsturen
in het gedrag van
onze jongste zoon Ilias?
Wat loopt er fout?
Casus vaag, weinig informatie
Hoe komt het dat ouders van niets weten?
Niet 1e keer dat Ilias tegen regels ingaat
Groepsoverleg
Ouders weinig contact met buren?
Weten broers/zus meer van Ilias' gedrag?
Gedrag op school?
Ilias door vrienden buiten school anders/negatief beÏnvloedt?
Veel mogelijke methodieken besproken en overwogen
Geen eenduidigheid in voorstellen verschillende organisaties
Hoe is sfeer thuis?
Ilias 12 jaar: puberstreken?
Proces
Veel afwijzingen
VZW de Touter
MST
Taimoem
't Pasrel
OTA
Subsidiariteit
GAS-samenleving
Overwogen methodieken
Rots en water
SOVA
MST
Rots en water
Voor kinderen vanaf 4 jaar t.e.m 18 jaar
Methodiek in groepsvorm
Vanuit JRB opgelegd of op vrijwillige basis
Sessies : zelfverdeging gericht op de mentale- en sociale vaardigheden
Doel: samenwerken, zelfreflectie, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en bevorderen van communicatieve- en sociale vaardigheden
Onbedwingbare energie kwijtraken
Ilias leert zichzelf kennen: mogelijkheid kalmte en rust bewaren
Voor-en nadelen
Gericht op sociale vaardigheden bv. bij druk van zijn peers
Ouders betrokken
Werkt alleen met jongere, niet met omgeving
Toepasbaarheid
12 jaar
Doorverwijzing JRB
Geen grote criminele feiten
Verantwoording
Haalbaarheid
SoVa
Sociale vaardigheidstraining in groepsverband
10 sessies rond bepaald thema, bv. oogcontact

Doel: omgang jongeren met elkaar efficienter laten verlopen zodat sociale vaardigheden verbeteren, verhogen van zelfvertrouwen
Theorie en praktijk bv. rollenspel, daaraan gekoppeld huiswerkopdracht en oudersessie
Voor- en nadelen
Betere zelfcontrole
Ouders Ilias betrokken
Trainen van sociale vaardigheden als hulp peersdruk
Effectiviteit groter bij internaliserende problemen dan bij externaliserende
Toepasbaarheid
Hypothese: rebels gedrag Ilias door invloed vrienden:
kan zich beter wapenen tegen druk peers

Meer effectief bij internaliserende problemen, gedrag Ilias internaliserend?
Verantwoording
Vertrouwelijke karakter teniet door groepsverband: weerstand clint
Minder specifiek op maat vrager
Aangeraden in sommige gevallen door Vzw Ondersteningsstructuur BJZ, HCA-diensten
Kritiek
Haalbaarheid
Jongeren leren zelden sociale- en emotionele vaardigheden toe te passen
in eigen natuurlijke omgeving
MST
Multi Systeem Therapie
Geweldadig en antisociaal gedrag
Doelgerichte flexibele therapie
Alle factoren betrokken: omgevings-invloeden zoals gezin, buurt, ...
MST-team 24/24u als 7/7 d
beschikbaar
Jongeren tussen 12 en 18 jaar
Voor-en nadelen
Therapie in vertrouwde omgeving
MST-team 7/7d als 24/24u beschikbaar
Zowel inspraak gezin als jongere
Behandeling op maat
Hoogdrempelig, situatie niet ernstig
genoeg
Toepasbaarheid
Te hoogdrempelig
Verantwoording
Verschillende ervaringsdeskundigen gedrag Ilias niet onrustwekkend, eerder 'overlast'
Veel te ingrijpend
Haalbaarheid
Uit onderzoek: MST positief effect recidive, uithuisplaatsingen en schoolafwezigheden
Effectief bij criminieel gedrag (experimentele studies VS, Noorwegen, Canada, Zwitserland)
Gekozen methodieken
Thuisbegeleiding
Zowel kortdurig als langdurig
Uitsluitend begeleiden van minder- jarigen en gezinnen
Minimaal éénmaal per week
Intensieve, aanklampende aanpak
Na doorverwijzing JRB of CBJ
Clientsysteem
Doel
Gedragsproblemen
Opvoedingsvaardigheden
Communicatie gezinsleden
Steun uit eigen netwerk
Periode van kennismaking en verkenning
Spreken met alle partijen
Handelingsplan
Na periode van 6 maanden: 'evolutieverslag'
Triple P
Positive Parenting Program of positief opvoeden
Kleine veranderingen aanpak ouders
Bevorderen opvoedingssituatie en creeren van warme leefomgeving
Workshops, individuele trainingen en groepsgesprekken
Verschil in subsidiariteit
Verstevigen vaardigheden via stappenplan
Kritische blik
Te weinig aandacht voor Ilias zelf en de situatie
Methode niet aangepast naargelang situatie of gezin:
vast karakter
Geen aandacht waarom vertonen ongewenst gedrag
Gebreken Triple P compenseren
NVR
Geweldloos verzet
Strijd aangaan zonder fysiek of
verbaal geweld
Reactie uitstellen
Aanwezig zijn
Controle over jezelf
Respect voor de autonomie
Netwerk aanspreken
Verzoeningsgebaren
Interventies
Vooraf: de aankondiging
Netwerk creeren
Sit-in en voorstel afwachten
Telefoonronde en info verzamelen
Volgen
Staking
Eisen weigeren
Verzoeningsgebaren
Kritische blik
Relatie komt minder in gedrang
Uitbouwen netwerk in buurt
Ilias krijgt verantwoordelijkheid
Niet alle principes zijn toepasbaar
Hoogdrempelig
Nog geen sprake van escalatie in relatie
OTA
Vzw
Interculturele deskundigheid
verbeteren

Geen hulpverleners
Een voorbeeld
Een gezinsbegeleider komt wekelijks aan huis bij een Indisch gezin. Het valt haar elke keer op dat de moeder in haar pyjama verschijnt.

Welke indruk zouden jullie als hulpverlener hebben?
Wat is er aan de hand?
Kerntaken
Ondersteuning van professionelen
Vorming van professionelen
Pro-actief en beleidsbeinvloedend werken
Advies en informatie
Deelnemen aan (netwerk)overleg
Bemiddeling
Individuele vormingsmomenten
Vorming in groep
Bezoek
OTA Vlaams-Brabant
Ilias
Loyaliteit
Communicatie
Straathoekwerk
12 tot 18 jaar (hangt af van gemeente tot gemeente)
Present zijn
Opbouwen contacten en vertrouwen jongeren
Organiseren laagdrempelig vrijetijdsaanbod
Basishulpverlening of doorverwijzing
Werken met verschillende diensten en organisaties
Politiek overleg
Interview Samuel
Straathoekwerker Geraardsbergen
Zijn brainstorm
Is er wel een straathoekwerker aanwezig waar Ilias is?
Is er materiaal aanwezig en of een plaats waar ze zich kunnen uitleven of elkaar opzoeken?
Mogelijke manier van werken toegepast op casus
Op zoek naar jongeren: voorstelling, vertrouwen winnen
Uitnodiging activiteit, bv. voetballen
Verkeerd gedrag? Geen controleur, wel mening
Kan niet ingaan op hulpvraag ouders: weerstand
Besluit
Dankjewel voor je volle aandacht!
Hoogdrempelig
Full transcript