Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Talentia sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2017

No description
by

Exitin Työntekijät

on 27 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Talentia sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2017

JÄRJESTÖ
SILLANRAKENTAJANA

Nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy alueellisesti
Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2017
Johanna Velling
Ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellisen seksin piiriin ajautumista

Tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa, keskusteluapua ja palveluohjausta nuorille (13-29 v.)

Tavoitteena nuorten tiedon lisääminen, seksuaalisen itsemäärämisoikeuden vahvistaminen

Kouluttaa ja toimii asiantuntijana

Exit-hanke perustettu vuonna 2010, vuoden 2014 alusta Nuorten Exit

STEA:n Veikkauksen tuotoilla rahoittamaa toimintaa
MIKÄ NUORTEN EXIT?
TOIMINTAMALLI
Ennaltaehkäisevän työn samanaikainen kohdentaminen alueellisesti nuoriin sekä heidän kanssaan toimiviin ammattilaisiin.
1. LÄHTÖTILANNE
OKM-hanke, jota varten ympäri Suomea järjestettäisi nuorten verkkotyön kehittämisryhmiä.

Halusimme tarjota myös paikkakunnan aikuisille valmiuksia jatkaa keskustelua aiheesta ja ottaa se puheeksi.

Tavoitteena vahvistaa alueellista yhteistyötä ja kaltoinkohteluun puuttumista.

2. YHTEYDENOTTO KUNTIIN
Yhteyshenkilö järjesti tilat & sekä kutsui paikalla nuoret ja verkoston.

Ennakkokysely koulutukseen ilmoittautuneille ammattilaisille.

4 nuorten ryhmää & ammattilaisten koulutusta: Walkers-toimijat, Joensuu, Eurajoki ja Kauhajoki sekä Hämeenlinnan nuorisotoimi

3. NUORTEN RYHMÄT
Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tietoa omista oikeuksista

Kynnyksen madaltaminen avun hakemiseen: myyttien purkaminen & tietoa tukipalveluista

Verkkotyön kehittäminen

Nuoret 13-17 vuotiaita nuorisotilojen kävijöitä

yht. 24 osallistujaa

4. AMMATTILAISTEN KOULUTUS

Nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen, lainsäädäntö ja puheeksiotto

Alueellisten palvelujen, toimintatapojen sekä käytäntöjen kartoittaminen

Kannustus aiheen käsittelyyn & palvelupolun kehittämiseen

Tavoitteena moniammatillinen edustus: kunnan ja seurakunnan nuorisotyö, lastensuojelu ja perhetyö, nuorten työpajat, oppilashuolto, ensi- ja turvakodit jne.

yht. 35 henkeä

5. ARVIOINTI
Nimetön palaute lomakkeella sekä kirjatut kommentit ja havainnot
NUORET
AMMATTILAISET
+ kokivat tärkeäksi, että aiheesta sai keskustella

+ kokivat tärkeäksi, että aihe otettiin puheeksi

+ kokivat saaneensa uutta tietoa

+ kaikki osallistujat kokivat valmiuksiensa kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori parantuneen

+ kaikki osallistujat kokivat saaneensa lisää työkaluja aiheen käsittelyyn nuorten kanssa

+ keskustelun avaaminen aiheesta, johon liittynyt puhumattomuutta

+ tiedon ja havaintojen vaihto eri toimijoiden kesken

+ toisten toimijoiden työn ja palveluiden hahmottaminen

-> palveluihin ohjautuminen voi tehostua

6. KOKEMUS
Tärkeää tehdä samanaikaisesti ennaltaehkäisevää työtä nuorten, että ammattilaisten parissa.

Järjestön yhdistäjänä, lisäämässä dialogia
ammattilaisten kesken
kunta- ja järjestösektorin välillä
linkkinä nuorten ja ammattilaisten välillä
herättämässä keskustelua
verkkotyön avulla ohjaamassa nuoria paikallisiin tukipalveluihin.

Verkkopalvelut osana palvelujärjestelmää edistäen nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada tietoa ja tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteessa asuinpaikkakunnasta riippumatta.


Huomioi:
mahdollisimman laaja verkosto paikalle, myös poliisi
oikea yhteyshenkilö

TIETOA, TUKEA, KONSULTOINTIA
www.nuortenexit.fi

NUORILLE
Nimetön chat keskiviikkoisin klo 16-18
Kysy & lue -palsta
Sähköposti

SOME
@nuortenexit
Instagram, Snapchat, Youtube, Facebook, Twitter
NUOREN OMIEN RAJOJEN VAHVISTAMINEN
Seksuaalisuus voimavarana, mielihyvänä ja oikeutena
*
Tieto omista oikeuksista
*
Oikea tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta
*
Itsearvostuksen tukeminen
*
Myyttien murtaminen


Jokaisella nuorten kanssa toimivalla ammattilaisella on velvollisuus vahvistaa nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja varmistaan tuen saanti epäillessä seksuaalista kaltoinkohtelua.
Full transcript