Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centrum dystrybucji, a centrum logistyczne

No description
by

Justyna Łasut

on 10 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centrum dystrybucji, a centrum logistyczne

Centrum dystrybucji, a centrum logistyczne
Centrum logistyczne

Obiekt przestrzenie-funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.

Centrum dystrybucji


To jednostka organizacyjna zajmująca się magazynowaniem towarów będących własnością dostawców oraz ich rozdzielaniem do odbiorców według określonej dyspozycji właściciela towarów.
Centrum dystrybucji
Przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od:
* przewidywania wysokości popytu
* szybkiego realizowania zamówień klientów
* krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży
* rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców

We współczesnej gospodarce, większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio użytkownikom. Samo wytworzenie produktów nie będzie nigdy źródłem sukcesu, towar musi odbyć drogę do nabywcy.
Funkcje i rodzaje dystrybucji
Funkcje dystrybucji:
* koordynacyjne - zmierza do zrównania podaży z popytem
* organizacyjne - transport, magazynowanie, przerób handlowy, przekształcanie asortymentu produkcyjnego w handlowy

Rodzaje dystrybucji:
* strategia dystrybucji intensywnej (nabiał, pieczywo, warzywa, itp.)
* strategia dystrybucji selektywnej (sprzedaż mebli)
* strategia dystrybucji wyłącznej (sprzedaż samochodów)
Podstawowe działania operacyjne:
* przyjęcie towaru - (WZ) po odbiorze towaru następuje jego sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym

* składowanie i przygotowanie towaru - po otrzymaniu zamówienia od klientów następuje przygotowanie towaru

* wewnętrzne operacje - wszystkie operacje odnotowywane są i księgowane w archiwach magazynowych, by w przypadku pojawienia się jakiegoś problemu istniała możliwość odtworzenia konkretnej operacji

* wysyłka towaru - transport towaru do sklepu docelowego, skąd trafia do klienta
Funkcje centrów logistycznych

1. Funkcje podstawowe (logistyczne)

pozwalają na bezpośrednią obsługę użytkowników w zakresie transportu wewnętrznego, przeładunku oraz magazynowania (sprawny przepływ informacji, obsługa spedytorów, obsługa magazynowa, koordynacja transportu)2. Funkcje pomocnicze
wspierają bezpośrednio funkcje logistyczne (spedycja, obsługa celna, promocja i marketing, ubezpieczenia)


3. Funkcje dodatkowe

odnoszą się głównie do obsługi serwisowej. Są jedynie uzupełnieniem poprzednich funkcji, podnoszącymi komfort i funkcjonalność centrum logistycznego (techniczna obsługa pojazdów, usługi hotelowe i gastronomiczne, obsługa bankowa)


Z reguły centra logistyczne zapewniają dyspozycyjność świadczenia usług logistycznych oraz jak najbardziej właściwe wykorzystanie środków transportowych, planowanie czasu przemieszczania.

Następnym obszarem, zaliczającym się do kompetencji centrów logistycznych, jest dbałość o utrzymywanie dostępności elementów, wchodzących w skład infrastruktury transportowej i magazynowej oraz wszelkich urządzeń przeznaczonych do transportowania.

Kolejnym zadaniem jest gromadzenie danych, dotyczących wielkości i struktury zamówień, ilości zapasów w magazynie, dostępnej powierzchni magazynowej oraz przekazywanie tej wiedzy do każdego z elementów łańcucha logistycznego, a także świadczenie usług doradczych w zakresie ekonomii i prawa.
Centrum logistyczne
Centra logistyczne są ważnym aspektem polityki gospodarczej. Dlatego wiele krajów zdecydowało się wspierać inicjatywę ich powstania. Sprawnie działające centra logistyczne mają duży wpływ na złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych skutków działalności gospodarczej, takich jak na przykład niwelowanie nadmiernego ruchu kołowego wewnątrz aglomeracji miejskich, co zmniejsza stopień niszczenia dróg nieprzystosowanych do wciąż wzrastającego natężenia ruchu.

Pozytywnymi wartościami centrów logistycznych dla przedsiębiorstw jest kompleksowość usługi, redukcja kosztów oraz elastyczność konfiguracji łańcucha dostaw.

Dla społeczności lokalnej sprawnie działające centrum logistyczne jest źródłem wzrostu miejsc pracy oraz napływu inwestorów.
Najważniejszym działaniem w dystrybucji i logistyce jest planowanie, które powinno się opierać na sprawdzonych już wartościach i wskaźnikach liczbowych. Bez dobrego planowania nie jest możliwe efektywne funkcjonowanie centrum dystrybucyjnego.

W celu zoptymalizowania kosztów niezbędna jest dobra współpraca pomiędzy poszczególnymi działami: transportu, magazynu i administracji. W przypadku podejmowania decyzji poszczególnych działów na własną rękę centrum nie będzie wstanie osiągnąć sukcesu. Wszystkie etapy dystrybucyjno-logistyczne mają pośrednio zagwarantować sukces końcowy- czyli zakup towaru przez klienta.
Dziękujemy za uwagę
Wykonanie:
Łasut Justyna
Dadok Michał
3. Centrum dystrybucji, a centrum logistyczne - różnice
Full transcript