Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Öppet Hus Kyrkmon 2013-01-30

No description
by

Heléne Oskarsson

on 30 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Öppet Hus Kyrkmon 2013-01-30

ASL Kyrkmomodellen Att öka måluppfyllelesen i alla ämnen.
Att eleverna lär sig att läsa genom att skriva.
Att eleverna blir producenter istället för konsumenter.
Att eleverna ökar läsförmågan och läslusten.
Att lärplattan/datorn blir ett naturligt verktyg i undervisningen.
Att träna finmotoriken för att öka förmågan att skriva läsligt för hand. Mål ASL innebär en möjlighet för varje enskild elev att ha en meningsfull kommunikation samt att utveckla sitt samspel och sin språkutveckling i dialog med andra.

I ASL utgår vi från elevens individuella kunskapsutveckling och erfarenheter. Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och får tillit till sin egen förmåga. Oavsett motorisk utveckling kan eleven med hjälp av datorn som verktyg producera innehållsrika texter. Syfte Ett lustfyllt lärande som stärker barnens självkänsla. Med lärplattan/datorn som verktyg lär sig barnen att läsa genom att skriva. Att skriva sig till läsning Ett positivt, lösningsinriktat förhållningssätt som bygger på det som fungerar är en viktig del i ASL. När eleverna känner att de lyckas stärks självkänslan.

Redan från första början är det viktigt med samspelet framför lärplattan/datorn. Ett sätt att bygga en trygg relation är att behålla samma par under en längre tid. För att underlätta samarbetet och skrivandet kan arbetsuppgifterna utgå ifrån att eleverna skriver ”åt varandra”. Förhållningssätt Motorisk träning Finmotorik

Grovmotorik ”Handstil har inget med skriv- och berättarförmåga att göra. Att forma bokstäver är en praktisk färdighet som alla bör och kan lära sig behärska, en färdighet som går att öva precis som man kan öva upp sin fingerfärdighet på många andra sätt”.

Erica Lövgren i boken Med datorn som skrivverktyg. Lärmiljön Klassbibiliotek Storybird
Blogg
PhotoStory
Wordle
TodaysMeet Producenter Digitala lärvertkyg http://animoto.com/play/1u4Pal0Jb5anULjiHcJOGQ?utm_source=smaeinsteins.kyrkmonsskola.se&utm_medium=player&utm_campaign=player
Full transcript