Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Orientació 4t ESO

Presentació per l'orientació de l'alumnat de 4t d'ESO de l'INS Manuel de Montsuar. Curs 2012/13
by

Jesús Pubill Gorgues

on 5 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Orientació 4t ESO

Món laboral
Batxillerat
CFGS
Universitat
ESO
P F I
CFGM
Estudis de grau
Estudis de Postgrau
(Títol de màster)
Estudis de
Doctorat
Estudis Universitàris
Món Laboral
Tasques intel·lectuals
Tasques mecàniques qualificades
Tasques mecàniques
Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO
INS Manuel de Montsuar curs 2017-18

Imagina't treballant d'aquí a
10 anys, en què et veus treballant?

Ara, teniu un espai i un temps
per a pensar on som per

Quines possibilitats et
dóna l'actual sistema educatiu

El meu projecte de futur
sistema educatiu a Catalunya
Autoconeixement
Prendre una decisió
Posar en marxa el teu projecte personal
alumne/a
tutor/a
família
Com sóc i com em veuen?
Què sé fer?
On visc i quines són les meves possibilitats?
Què m'agrada?
Què vull ser?
Actituds
Autoconcepte
Personalitat
aptituds
habilitats
interessos
motivació
expectatives
projectes
aspiracions
socioeconòmic, cultural, etc
Com sóc?
què m'agrada?
quines són les meves possibilitats?
de què voldré treballar?
quins estudis em caldrà seguir?
què he de fer l'any vinent?
com he d'actuar ARA per poder fer realitat el meu projecte?
Què vull fer realitat!!
En què consisteix el Batxillerat?
Modalitats de Batxillerat
Organització dels estudis
El Treball de Recerca
El Btx al Montsuar
Preinscripció i matrícula
Una etapa de 2 cursos acadèmics
Proporciona a l'alumnat
formació
maduresa intel·lectual i humana
coneixement i destreses
Permet incorporar-se a la vida activa i l'educació superior
Arts
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Part comuna
Part diversificada
Educació Física
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llenga Estrangera: Anglès, Alemany
Filosofia
Història de la Filosofia
Història
Ciències del món contemporani
+
Tutoria
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Arts
Dibuix Artístic I i II
Dibuix Tècnic I i II
Història de l’Art
Disseny
Cultura audiovisual
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Volum
Arts plàstiques, imatge i disseny
Arts escèniques, música i dansa
Arts escèniques, música i dansa
Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música i la dansa
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí I i II
Mat. Aplicades a les C.Socials I i II
Economia de l’empresa I i II
Economia
Geografia
Grec I i II
Història de l’Art
Història del món contemporani
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Literatura Universal
Matemàtiques I i II
Biologia I i II
Física I i II
Química I i II
Ciències terra (geologia) I i II
Dibuix tècnic I i II
Tecnologia industrial I i II
Electrotècnia
Activitat d'investigació
S'inicia a 1r de Btx
Es presenta a 2n de Btx
Representa el 10% de la nota final de Btx
Humanitats
Ciències socials
Tecnologia
Ciències
Perfil
Vinculació:
Matèries de Lletres, com la llengua i la literatura
Matèries de C. Socials, com la història i la geografia
Geografia i ordenació del territori,
Història de l’art
Humanitats
Llengües,...
Arqueologia,
Filologies,
Traducció i interpretació
Com. i periodisme audiovisual
Història,
Perfil
Matèries de Ciències Socials Matèries relacionades amb el món de l’empresa i l’economia
Perfil
Matèries tècniques

Matèries de Ciències Aplicades
Perfil
Matèries de Ciències Naturals,
Ciències Experimentals,
Ciències del Medi Ambient
Ciències de la salut
Vinculació:
Geografia, Treball Social
Educació infantil, primària,
Turisme,
Dret, Empresarials, Direcció
d’empresa, Economia,
Estadística,...
Vinculació:
Totes les Enginyeries
Arquitectura,
Mitjans audiovisuals,
Vinculació:
Farmàcia,Fisioteràpia
Òptica, Odontologia,
Veterinària, Psicologia,
Logopèdia,...
Geologia,Biologia,
Biotecnològia, Genètica,
Química,Nanociència,..
Ciènc. de l’act. i l’esport
Medicina, Infermeria,
Polítiques, Sociologia
Criminologia
Comunicació audiovisual
Pedagogia, Periodisme
Publicitat i relacions
públiques
Dates preinscripció Btx i CFGM:
Dates matriculació Btx i CFGM:
maig (per confirmar)
juliol (per confirmar)
Tens un conjunt de webs
què t'ajudaran. Les trobaràs
al moodle d'orientació:
http://bit.ly/XX232Z
(Títol de grau)
PAU
ESO superada
ESO sense superar
Accès
Què són:
Titulació
Perfils
Cicles Formatius de grau mitjà
ESO superada (nota d'expedient)
ESO no superada (Prova accès)
Durada de dos cursos
Pràctiques a l'empresa
FOL
Matèries professionalitzadores
Tècnic/a
Tasques de caire pràctic
Artístic
Atenció al public
Benestar físic i image personal
Comunicació
Disseny
Formatiu
Gestió i logístic
Manipulatiu
Medi ambient
Noves tecnologies
Salut
Seguretat
Sociocomunitari
Tècnic
Accès
Titulació
Que són
Cicles formatius de grau superior
Batxillerat
CFGM (Prova accès)
CAS (Curs d'Accés a cicles de grau Superior
Durada de dos cursos
Estada en empresa
FOL
Matèries professionalitzadores
Tècnic superior
Feines altament qualificades o amb responsabilitat
CAS
Ciències Experimentals Matemàtiques,
Fisica
Història i fonaments de les arts I i II
La
formació professional
comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten l'alumnat per a l'exercici qualificat de diverses professions.
S'ordena en
cicles formatius de grau mitjà
(
CFGM
) i de
grau superior
(
CFGS
), la durada dels quals engloba:

- Hores destinades a la formació en un centre educatiu.
- Hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.
Els Cicles Formatius s'organitzen en famílies de perfil professional
SANITAT
:

CFGM:
Cures Auxiliars d'infermeria
Emergències Sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia

CFGS:
Anatomia patològica i citodiagnòstic
Audiologia protètica
Dietètica
Documentació i administració sanitàries
Documentació i administració sanitàries, perfil professional gestió de dades
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Laboratori clínic i biomèdic, perfil professional recerca
Ortopròtesi i proctes de suport
Full transcript