Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRKİYE SULARINA BALAST SULARI İLE TAŞINAN İSTİLACI TÜRLER

İlker ALANYALI Bitirme Tezi
by

Ilker ALANYALI

on 8 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRKİYE SULARINA BALAST SULARI İLE TAŞINAN İSTİLACI TÜRLER

DANIŞMAN:
PROF. DR. İSMET ÖZEL

TÜRKİYE SULARINA BALAST SULARI İLE TAŞINAN İSTİLACI TÜRLER
İLKER ALANYALI
12080000885

İSTİLACI TÜR NEDİR?
EKOLOJİK
EKONOMİK
İNSAN SAĞLIĞI
Belli bir ekosistemin yerlisi olmayıp önceden tahmin edilemeyen şekil ve zamanlarda, istem dışı olarak bir bölgeye dışarıdan gelen yeni türlere istilacı (egzotik) türler denilmektedir.
İstilacı türlerin yayılımı, gemilerin balast suları ile insan eliyle ve ekosistemlerdeki değişiklikler sebebiyle türlerin yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşmektedir. İnsanlığın giderek daha çok hareket halinde olması çeşitli canlıların bir ekosistemden diğerine geçme hızlarını radikal bir biçimde artırmıştır.
Egzotik türler doğal toplulukları işgal ettikçe (biyoistila), bu yayılma ile başa çıkamayan yerli türler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ait olmadıkları ekosisteme gelerek yaşamayı, hatta koloniler kurmayı başaran istilacı türlerin verebilecekleri zararlar üç ana bölümde toparlanabilir:
İşgalci türlerin, doğal türlerin biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dağılımlarını etkileyip azalttığı durumlardır. Yapılan çalışmalar her hafta, hatta bazen her gün, yayılımcı türlerin dünyada bir bölgeyi işgal ettiğini göstermektedir.
Balık kaynakları, kıyı endüstrisi, turizm ve diğer ticari aktivitelerin işgalci türlerce sekteye uğratılması halidir. Örneğin Karadeniz’e gemilerle gelen “mnemiopsis” türü denizanası balıkçılığımıza yaklaşık 1 milyar dolarlık zarar vermiştir.
Toksik organizmalar, hastalık mikropları ve patojenlerin balast suları ile yayılarak insanlarda hastalık ve hatta ölüme sebep olmasıdır.
BALAST SULARI İLE TAŞINMA
Cercopagis pengoi(Ostroumov, 1891)
Beroe ovata(Brugiére,1789)
Mnemiopsis leidyi(Agassiz, 1865)
Kuyruğunun ucundaki çengel benzeri oluşum sebebi ile bu şekilde isimlendirilmektedir.
Hazar Denizinin yerli türüdür.
Doğal yaşam alanının dışında, Doğu Avrupa’daki bazı su yollarında ve Baltık Denizinde işgalci tür haline gelmiştir.
Türkiye için işgalci tür olarak sınıflandırılmıştır.
Balık ağlarını ve diğer ekipmanları kaplayarak ekonomik zarara sebep olmaktadır.
Doymak bilmez avcılardır, ve diğer planktonla beslenen omurgalı ve omurgasızlarla rekabete girerler.
Bu rekabet, zooplankton ile beslenen balık ve balık larvalarının bolluğunu ve durumunu etkiler.
Meroplanktonun da dahil olduğu yenebilir zooplanktonun, açık deniz balığı yumutalarının ve larvaların başlıca etçil avcılarından birisidir. Bu yüzden balıkçılığın çökmesine sebep olur.
Genelde taraklı deniz anası veya deniz cevizi olarak isimlendirilir. Güney ve Kuzey Amerika, Atlantik sahili boyunca ılımandan astropikale haliçlerin yerli türüdür.
1980′lerin başlarında gemilerin balast sularından Karadeniz’e yayılmıştır ve tüm ekosistem üzerinde yıkıma varan etkisi olmuştur. 20. yüzyılın son yirmi yılında Azov, Marmara, Ege Denizi’ne ve son olarak petrol tankerlerinin balast sularından Hazar Denizi’ne yayılmıştır.Zooplanktonun başlıca avcılarından biridir ve balıkçılığın çökmesi ile ilişkilidir.
İşgal ettiği yerlerdeki besin zinciri üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Etkisini Karadeniz’in açık deniz ekosisteminin bozulması ve açık deniz ekosisteminin ana bileşenlerinin(zooplankton) biyoçeşitliliğinin, bolluk ve biyokütlesinin hızlı bir şekilde azalması şeklinde göstermiştir.

Kargo gemilerinin balast suyuyla 1997 yılında gelen yeni istilacı türün miktarında, Karadeniz’in farklı bölgelerinde 1999 yazı sonunda büyük bir artış olduğu saptanmıştır.
Bu tarihe gelindiğinde taraklı denizanası, Karadeniz’in tüm kuzeydoğusunu kaplamış olup, yayılımının artmasıyla birlikte Karadeniz de yeni bir değişim sürecine girmiştir.
Loblu Ctenophora türleri üzerinden beslenir ve başlıca besinini oluşturmaktadır.
Karadeniz sularında yaşamaya başlamasından bu yana Mnemiopsis bireylerinin sayılarında hızlı bir düşüş yaşanırken, diğer bazı planktonlar da Mnemiopsis istilası öncesi seviyelerine dönmeye başlamıştır. 1999, 2000 ve 2001 yıllarında yapılan incelemelerde,Mnemiopsis’in toplam oranının çok düştüğü gözlenmiştir.
M.leidyi
TÜRKİYE'DEKİ
BAŞLICA TÜRLER
ALINABİLECEK ÖNLEMLER
1988 yılından beri konu ile uğraşan Birleşmiş Milletler Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO) merkezinde, gemilerin Balast suları ve sediment ile taşınan zararlı sucul organizmaların kontrolü ve yönetimi konusunda uluslararası sözleşme müzakere edilerek imzaya açılmıştır. Sözleşme deniz çevresinin korunması konusunda devletlere yeni hak ve yükümlülükler getirdiğinden ülkemiz sularına balast sularıyla giren canlıların azaltılması için de bir avantajdır. Sözleşme hükümlerine göre tüm gemiler, bir plan dâhilinde taşıdıkları balast sularının gittikleri limanlara tehdit olmaması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu tedbirler:
Ozon,
Ultraviyole ışın kullanımı,
Elektrik akımı ve ısı yöntemleri veya kimyasal maddeler ve ilaçlar kullanılarak organizmaların öldürülmesi,
Filtrasyon,
Seperasyon,
Sterilizasyon gibi mekanik tedbirler,
Balast suyunun komple değiştirilmesi,
Balastın doğrudan denize değil de alım tesislerine boşaltılması
gibi standartları saptanmış yöntemler ile balast yönetimini içermektedir.
KAYNAKLAR:
BAX, N., WILLIAMSON, A., MAX, A., GONZALEZ, E. ve GEEVES, W., 2003,Marine invasive alien species: a threat to global biodiversity, Marine Policy, 27, 313-323.GOLLASCH, S., 1999, Introduction to the ballast water problem and its dimension, Report on the scientific workshop on ballast water management and control. 14- 17 October 1999, Londra: 15-18.
HALLEGRAEFF, G. M., 1998, Transport of toxic dinoflagellates via ship’s ballast water: bioeconomic risk assessment and efficacy of possible ballast water management strategies. Marine Ecology Progress Series 168, 297-309.
IMO, 1998a, Alien invaders – putting a stop to the ballast water hitch-hikers, Focus on IMO, October 1998, International Maritime Organization, 4 Albert Embankment, Londra SE1 7SR, İngiltere.
M.E. ÇINAR, M. BILECENOĞLU, B. ÖZTÜRK, T. KATAĞAN, M.B. YOKEŞ, V. AYSEL, E. DAĞLI , S. AÇIK, T. ÖZCAN ve H. ERDOĞAN, 2011, An updated review of alien species on the coasts of Turkey.Mediterranean Marine Science Review Artice Vol 12, No 2 , 30 May 2011, 257-315.
http://akuaturk.com/2012/11/dunya-denizlerinin-en-zararli-egzotik-istilaci-turleri/ ( Erişim tarihi:6 Mayıs 2013 )
http://dnr.wi.gov/topic/Fishing/Images/Lakemichigan/cercopagis.jpg ( Erişim tarihi:13 Mayıs 2013 )
http://fineartamerica.com/featured/a-sea-walnut-mnemiopsis-leidyi-george-grall.html ( Erişim tarihi:13 Mayıs 2013 )
http://img.nauticexpo.com/pdf/repository_ne/31429/ballastmar-12216_1b.jpg ( Erişim tarihi:13 Mayıs 2013 )
http://oseanograf.wordpress.com/2010/07/06/biyolojik-istila-ve-karadeniz%E2%80%99deki-istilaci-turler/ ( Erişim tarihi:7 Mayıs 2013 )
http://people.bu.edu/jrf3/BI547/BI547_IMAGES.html ( Erişim tarihi:13 Mayıs 2013 )
http://people.bu.edu/jrf3/BI547/IMAGE_CTENOPHORA_Mnemiopsis.jpg ( Erişim tarihi:13 Mayıs 2013 )
http://www.belgeler.com/blg/2ni0/28-cirik-19-3-4-2002 ( Erişim tarihi:3 Mayıs 2013 )
http://www.belgeler.com/blg/y7k/stanbul-limanlarinda-balast-suyu-rneklemeleri-ballast-water-samplings-in-stanbul-ports ( Erişim tarihi:2 Mayıs 2013 )
http://www.imagequest3d.com/pages/general/news/blackseajellies/blackseajellies.htm ( Erişim tarihi:6 Mayıs 2013 )
http://www.klissurov.dir.bg/black_sea/jellyfishes/black_sea3.htm# ( Erişim tarihi:6 Mayıs 2013 )
http://www.seos-project.eu/modules/marinepollution/marinepollution-c04-p05.nl.html ( Erişim tarihi:2 Mayıs 2013 )
Türkiye sularında 14 sistematik grup altında yaklaşık 400 adet istilacı tür bulunmuştur.
Son 5 yıl içerisinde 124 yeni tür belirlenmiştir.
105 tür ile Mollusca ilk sırada yer almaktadır.
75 tür ile Polychaeta,
64 tür ile Crustacea,
58 tür ile balıklar bu sıralamayı takip etmektedir.
Full transcript