Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Babits Mihály

No description
by

Andrea P.

on 15 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Babits Mihály

Work Experience
Photos
Interests
Status Update
like comment share
Baja, Szeged
Holnap
antológia: 5 vers
Fogarasi "száműzetés": rossz hangulat, kedvetlenség, de termékeny költői évek (Henri Bergson hatása)
Holnap II
.: 15 vers
Baumgarten alapítvány kurátora
Nyugat állandó munkatársa, 1929: szerkesztő
Irodalomtörténeti írások,
Az európai irodalom története
Újpesti gimnázium
Dante- (San Remo-díj), Baudelaire-, Szophoklész-ford.
egyetemi tanári kinevezés
Shared a Link
like comment share
Homo moralis
l'art pour l'art, elefántcsonttorony
örök kétely, hogy nem elég tehetséges, alkotásai nem elég jók

Levelek Iris koszorújából
(1909)
Herceg, hátha megjön a tél is
(1911)
Béke és háború közt (1911-1913)
Recitativ
(1916)
Nyugtalanság völgye
(1920)
Húsvét előtt
(1916. március 26., Zeneakadémia)
Education
Budapesti egyetem
magyar-francia szak > magyar-latin
Négyesy László stílusgyakolat órái
Európa, Itália
Lives In
Shared a Photo
like comment share
Vétkesek közt cinkos, aki néma.
Kitörés az elefántcsonttoronyból
Szabadversre emlékeztető rapszódia: a szenvedély szétfeszíti a formát, a szöveg a gondolatok és az érzelmek hullámzását követi hosszab-rövidebb, rímtelen sorokban; magyaros dalforma
Egy hatalmas versmondat
Az igazság merész kimondása: béke követelése VS. háborús uszítás
Vissza-visszarettent, de a fokozódó belső kényszer legyőzi a félelmet (
ha kiszakad, ha szétszakad..., ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
)
Háborús siker helyett háborús embertelenség: szerelmet, embert, életeket pusztít, az a hős, aki először ki meri mondani a
béke
szavát
Babits Mihály
Jónás könyve
(1938)


sz.: 1883. november 26., Szekszárd

a. n.: Kelemen Auróra
Regények
A gólyakalifa

Timár Virgil fia
Halálfiai

Elza pilóta, vagy a
tökéletes társadalom

Kártyavár

Beszélőfüzetek
Megőrizve újítás - újítva megőrzés
Írisz: az istenek követe,
az ezerszínű szivárvány istennője
minden hangon és minden tárgyról tud énekelni, a versek "egymást ütő színeket és ellentéteket egyesítenek" (Rába Gy.)
témák, hangnemek, korok, stílusok, versformák gazdagsága
könnyed, bravúros virtuozitás,
hagyományőrzés és újítás, antikvitás és klasszicitás egyesítése a modernnel: úgy volt új és eredeti, hogy tudatosan folytatta nagy elődeit
A
"soha-meg-nem-elégedés"

ars poeticái
In Horatium
óda
tisztelet Horatiusnak (alkaioszi str.)
szembehelyezkedés Horatiusszal:
aurea mediocritas helyett
"elégeld meg a megelégedést"
örök megújulás vágya
nem a hagyományok szétzúzása (!)
új gondolatok, érzelmek, eszmék megjelenése régi formákban
régi gondolatok újjászületése új formákban
Hérakleitosz:
"nem lépsz be
kétszer egy patakba"
A lírikus
epilógja
elégia
szonett forma, új rímrendszerrel
önvizsgálat:
vágy VS. valóság feszültsége
mindenség VS. én
önmagába zártság (
első-utolsó, alany-tárgy, ómega-alfa
)
agnoszticizmus: a valóság soha nem ismerhető meg teljesen, hiszen magunkon keresztül, szubjektíve vizsgálom(
börtön, vak dió, bűvös kör, nincsen mód kitörnöm
)
hiábavaló erőfeszítés,
panasz
1925
1929
1933
Sziget és tenger
"...ma úgy állunk korunkban idegenül, mint a sziget, melynek a körülötte zajló tengertől csak félnivalója van"
I. vh., Trianon > elbujdosni a magánélet idilli szigetére
elzárkózás, visszahúzódás

1930': a szigeten "átcsapnak" a tenger hullámai, meg kellett látnia a nemzeti és társadalmi problémákat
új témák:
szociális érzékenység, mások iránti szánalom
halállal való szembenézés
kemény tiltakozás a fasizmus barbársága ellen
a legfontosabb feadat: a humánum, a múltban kiküzdött emberi értékek védelme
Az istenek halnak, az ember él
kert-allegória: visszavonuló, elzárkózó magatartás (léckatonák, dzsidások, sün-lét, őrt álló katonák: minden idegent kizárni, nyugalom)


A Régi jobb volt!
remény: Tavasz
szabadversszerű; enjambement-ok: ideges zaklatottság
Versenyt az esztendőkkel!
Cigány a siralomházban
A gazda bekeríti házát
kincses tavaly, ápolt növények, virágok, élő orgona
de: a lécek sem tudják megvédeni a kert gazdáját a
modern szelek
től
,
a
barbár, gyilkos, hazug szemtelen Ősz
től (
vad

zaj, tusa, tánc, lárma, rángás, vad tánc, tépő, részeg Tél, hordák, korcs nomádok, ostoros képégetők
)
VS.
költészetének számvetése
hajdan
: ifjúkori könnyed, virtuóz költészet (
ízelt bogár
)
Később
: tiltakozás, felháborodás (
trombithang
)
De ma
:
halkan, elfolyva, remegve
bizonytalanság, hiábavalóság (
mire jó?
)
A szomorúság külső okai: városi szegények iránti részvét, akiknek még csak fogalmuk sincs a boldogságról > kiúttalanság > öngyilkosság
nem segít rajtuk még a róluk szóló vers sem > felesleges
cigány-metafora: Vörösmarty (
lesz még egyszer...
)
műtét után, némaságra ítélve
Eu. és Mo. pusztulásától rettegve
elbeszélő költemény
a profetikus versek folytatója
bibliai történet mögé rejtett önéletrajz, lírai önvallomás: kívülről szemléli önmagát
a küldetéstudat rajza
Kezdetben gyáva: nem akar Ninivébe menni, menekül az Úr parancsa és lelkiismerete elől (
Rühellé a prófétaságot
).
Szánalmas, groteszk alak a hajófenéken: félelmében és szenvedésében még vállalja feladatát, megérzi felelősségét.

Ninivében először félszeg, esetlen, majd kevély, de kinevetik, kicsúfolják.
A kudarcok után elmenekül a sivatagba.
(A bibliai történetben a niniveiek hallgatnak Jónásra!)
Kifakad az Úr ellen: a jósolt látomás nem teljesedik be, nem pusztul el Ninive
Jogosan, de jogtalanul: ne kívánd a világ pusztulását.
Jónás feladata nem az ítélkezés, hanem a harc az embertelenség és a barbárság ellen.
"mert vétkesek közt cinkos, aki néma"
Remény: talán az emberiség örök értékei túlélik a megáradt gonoszságot.
És: a prófétai szavak egy-egy lélekben kicsíráztak, mint a jó termőföldbe hullott magok.
A próféta nem menekülhet kötelessége elől, nem vonulhat magányba, nem hallgathat, ha szólnia kell
,
Full transcript