Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGSASALITA

No description
by

Andrew Dimailig

on 10 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGSASALITA

Pangalawa sa apat na makrong kasanayan PAGSASALITA Kahalagahan ng Paglinang ng Kasanayan sa Mabisang Pagsasalita Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita Mga Kasangkapan sa PAgsasalita "STAGE FRIGHT" Ang Takot sa Pagsasalita sa Harap ngMadla Propayl ng Epektibong Ispiker Inihanda nila: De Leon, Ma. Rikka Veronique R.
Dimailig, Andrew Stephen Q.
MT - 12122 KATAPUSAN :D Ang isang epektib na tagapagsalita ay responsable. Isinasaalang-alang niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang tagapakinig, sa kanyang paksa at sa kapwa niya tagapagsalita. Magiliw siyang magsalita at kawili-wiling pakinggan. May malawak siyang kaalaman hinggil sa paksang kanyang tinatalakay. Siya ay palabasa Siya ay palaisip Mayroon siyang mayamang koleksyon ng mga ideya at babasahin A B C D E F G May interes siya sa paksang kanyang tinatalakay. H Siya ay obhetib. Tinatanggap niya ang ideya ng iba, taliwas man sa kanyang paniniwala I Mayroon siyang sense of humor. Nagpapatawa siya kung kinakailangan upang makuha ang atensyon ng kanyang mga tagapakinig J Gumagamit siya ng angkop na salita. K Nirerespeto niya ang pagkakaiba-iba ng kanyang mga tagapakinig L Sapat at angkop ang lakas ng kanyang tinig M MAlinaw at wasto ang bigkas niya sa mga salita. N Gumagamit siya ng mga angkop na kumpas at kilos. Ñ Hindi niya iniinsulto o sinasaktan ang damdamin ng kanyang mga tagapakinig NG Maingat sa paggawa ng mga kongklusyon, paratang at batikos O May panuunan siya ng paningin sa kanyang mga taga pakinig P Angkop ang kanyang kasuotan sa okasyon Q Pinaniniwalaan at isinasabuhay niya ang kanyang mga sinasabi R Wala siyang nakadidistrak na mannerism S Mainam ang kanyang tindig at postyur T Maayos at lohikal at lohikal ang kanyang presentasyon mula simula, gitna hanggang wakas U Iniiwasan niya ang labis na mapalabok na pananlita V Binibigyan niya ng diin ang mahahalagang konsepto o kaisipan W Alam niya kung kailan tatapusin ang pagsasalita. X Iniiwasan niya ang magyabang o himig-pagyayabang Y Mayaman ang kanyang bokabularyo Z Taglay niya ang angkop at inaasahang gawi, personalidad at karakter. Lahat ng tao ay may kinatatakutan. May mga natatakot sa dilim. May mga natatakot sa matataas na lugar. May natatakot sa pagsakay sa eroplano o barko. May natatakot sa insekto. Animal phobias

Agrizoophobia – fear of wild animals
Ailurophobia – fear/dislike of cats
Apiphobia – fear/dislike of bees (also known as melissophobia, from the Greek melissa "bee")
Arachnophobia – fear/dislike of spiders and other arachnids
Bovinophobia – fear/dislike of cattle
Chiroptophobia – fear/dislike of bats
Cynophobia – fear/dislike of dogs
Entomophobia – fear/dislike of insects
Equinophobia – fear/dislike of horses (also known as hippophobia)
Herpetophobia – fear/dislike of reptiles and/or amphibians
Hippophobia – fear/dislike of horses
Ichthyophobia – fear/dislike of fish
Mottephobia – fear/dislike of butterflies and/or moths
Murophobia – fear/dislike of mice and/or rats
Ophidiophobia – fear/dislike of snakes
Ornithophobia – fear/dislike of birds
Ranidaphobia – fear/dislike of frogs
Selachophobia – fear of sharks
Scoleciphobia – fear of worms
Zoophobia – fear of animals "walang dapat katakutan kundi ang takot mismo" -Franklin D. Roosevelt Minsang sinabi ng dating pangulo ng Amerika na si Franklin D. Rooosevelt na walang dapat katakutan kundi ang takot mismo. ang pinakamabuting paraan ng paglaban sa takot, kung gayon, ay ang pagharap, hindi ang pagtalikod. Ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag na xenophobia o stage fright. Ito ang takot na mapagtawanan bunga ng maling gramar, maling bigkas, masagwang tindig o postyur, kakatawang ideya o anyong pisikal. Ito ang takot na hindi tanggapin ng madla bunga ng kawalan o kakulangan ng tiwala sa sarili at di-pagkaalam kung ano ang sasabihin at kung paano iyon sasabihin. mga manipestasyon:
panginginig ng kamay
pangangatog ng tuhod
kawalan ng ganang kumain
pananakit ng tiyan
di-pagkatulog
pananakit ng ulo
pagkautal
pagkalimot ng sasabihin
paninigas sa pagkakatayo
kawalan ng panuunan ng paningin
biglang pagbilis ng pulso
mataas na presyon ng dugo iba't ibang dahilan ng stage fright:
Takot sa malaki at di-pamilyar na madlang tagapakinig
di-kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla
kakulangan o kawalan ng karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla
damdaming kakulangan o insekyuriti bunga ng anyong pisikal tulad ng katabaan, kapaytan, di-kaaya-ayang mukha o kulay o di-magandang postyur,
kakulangan o kawalan ng kahandaan, at
kakulangan o kawalan ng pamilyaridad sa lugar o okasyon Mga mungkahi para maminimays ang stage fright:
Magkaroon ng positibong atityud.
Magtiwala sa iyong sarili.
Tanggapin ang iyong sarili.
Magkaroon ng marubdov na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita.
Harapin mo ang takot, huwag mong takasan.
Magpraktis ka nang magpraktis.
Isiping ang madlang tagapakinig ay palakaibigan at hindi mapanghusga.
Magbihis nang naayon sa okasyon.
Mag-imbak ng maraming kaalaman.
Dumating ng maaga upang maging pamilyar sa lugar at sa madlang taga pakinig.
Magdasal. Tinig Ito ang pinaka mahalagang puhunan ng isang nagsasalita. Sa maraming pagkakataon, kinakailangan ang tinig ay maging mapanghikayat at nakakaakit pakinggan. May mga sitwasyong nangangailangan ng malakas na tinig ngunit may ilan na mahinang tinig lamang. Anu't ano man ang lakas ng tinig na gagamitin, kailangang maging angkop iyon sa partikular na sitwasyon at sa damdaming nais na ipahiwatig ng isang nagsasalita. Kaakibat ng tinig ay ang himig. May himig na mabagal, mayhimih na pataas at mayroon ding pababa. Katulad ng lakas, kinakailangang iniaangkop din ang himig ng pagsasalita sa sitwasyon at damdamin at maging sa kaisipan o mensaheng ipinapahayag ng isang nagsasalita Bigkas Napakahalagang maging wasto ang pagbigkas ng isang nagsasalita. Kailangang maging matatas at malinaw ang pagbigkas niya sa mga salita. Ang maling pagbigkas sa mga salita ay maaring magbunga ng ibang pagpapakahulugan sa salitang iyon lalo pa't ang wika natin ay napakaraming homonimo. Maari ring maging katawa-tawa ang isang nagsasalita kung laging mali ang pagbigkas niya sa mga salita. Kaugnay nito, kailangang maging maingat din siya sa pagbibigay ng diin sa mga salita at sa paghinto at paghinga sa loob ng mga pangungusap at talata sapagkat nakatutulong din ito upang maging malinaw ang mensahe ng kanyang pahayag. Tindig Sa isang tagapagsalita, lalo na sa isang pagtitipon o sa mga timpalak-pambigkasan napakahalaga ng tindig. kinakailangan may tikas, 'ika nga, mula ulo hanggang paa. Hindi magiging kapani-paniwala ang isang mambibigkas kung siya'y parang nanghihina o kung siya'y mukhang sakitin. Sapagkat ang isang tagapagsalita ay kinakailangang maging kalugud-lugod hindi lamang sa pandinig ng mga tagapakinig. kailangan din niyang maging kalugud-lugod sa kanilang paningin upang siya'y maging higit na mapanghikayat. Kumpas Ang kumpas ng kamay ay importante rin sa pagsasalita. kung wala nito, ang nagsasalita ay magmumukhang tuod o robot. Ngunit ang kumpas ng kamay ay kailangang maging angkop sa diwa ng salita o mga salitang binabanggit. Tandaan na ang bawat kumpas ay may kalakip ding kahulugan. Kung gayon, ang kahulugan ng mga kumpas ay tumutugma sa kahulugan ng mga salitang binibigkas kasabay ng kumpas. Dapat iwasan ang pagiging mekanikal ng mga ito. Hindi rin magandang tinganan ang labis, maging ang kulang o alanganing kumpas ng kamay. Kilos Sa pagsasalita , ang ibang bahagi ng katawan ay maaari ringg gumalaw. Ang mga mata, balikat, paa at ulo - ang pagkilos ng mga ito ay maaring makatulong o makasira sa nagsasalita. KAALAMAN KASANAYAN TIWALA SA SARILI "you cannot say what you do not know." Kailangan alam mo ang paksa sa isang usapan.
Kailangan may sapat kang kaalaman sa gramatika.
Kailangang may sapat ka ring kaalaman sa kultura ng pinanggalingan ng wikang ginagamit mo, sa iyong sariling kultura, at maging sa kultura ng iyong kausap. "ang pagsasalita ay isang kasanayang maaaring linangin." Anu-ano ang mga kasanayan sa pagsasalita ang dapat linangin at taglayin ng isang mabisang tagapagsalita?
kasanayan sa pag-iisip ng mensahe sa pinakamaikling panahon.
kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapan sa pagsasalita (tinig, tindig, galaw, kumpas at iba pang anyong di-berbal).
kasanayan sa pagpapahayag sa iba't ibang genre (pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatwiran) "Sino nga naman ang magtitiwala sa isang taong walang tiwala sa kanyang sarili mismo." Ang mga ganitong tao ay mahirap makaakit, makakumbinsi o makahikayat ng pagsang-ayon sa mga tagapakinig. Mahihirapan silang papanialain ang ibang tao sa kanilang mensahe. Abraham Lincoln Franklin Delano Roosevelt John F. Kennedy Demosthenes Abraham Lincoln
Nakarating siya sa iba't ibang panig ng Amerika upang magsalita sa mga pagtitipon at lagi, ang kanyang mga tagapakinig ay napapanganga sa paghanga. Hanggang sa kasalukuyan, ipinapalagay na ang kanyang Gettysburg Adress at ikalawang Inaugural Speech ay ilan sa natatanging halimbawa ng pinakamahusay na talumpati sa buong kasaysayan ng daigdig. Franklin Delano Roosevelt
Nilinang niya ang kanyang kakayahan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng matamang atensyon sa mga salalayang simulain ng pagsasalita. John F. Kennedy
Ang husay na ipinakita niya sa serye ng mga debateng ipinalabas sa mga programang pantelebisyon, ang isa sa mga naging susi ng kanyang tagumpay sa halalang pampanguluhan ng Amerika Demosthenes
Isang dakilang orador. Napagwagian ni Demosthenes ang laurel ng tagumpay sa timpalak-pagtatalumpati, isang karangalang nagawa niyang maangkin hanggang sa kanyang kamatayan Maaaring hindi mo pangarap na maging isang kilalang orador, o maging tanyag na pinuno ng bansa o ng samahan, ngunit tiyak na ninanasa mo na maunawaan ka ng ibang tao sa tuwing ibubuka mo ang iyong bibig. Ang pagsasalita sa harap ng publiko ay hindi naiiba sa pakikipag-usap nang pribado sa isang tao. Ang pakikipag-usap sa harap ng maraming mang tao o sa harap ng isa lamang ay laging isang hamon sa iyong kakayahang masabi ang nais mong ipakahulugan at maipahatid ang mensahe kung paano mo ito inaasahang matatanggap. Ang malinaw, episyente at epektibo na pagsasalita, kung gayon, ay isang tanging talento na nakakapagdulot ng nakalulugod na karanasan sa nagtatamasa nito. Samakatuwid, ang paglinang sa kasanayang ito ay malamang na magbunga ng mga positibong pagbabago hindi lamang sa iyong personalidad kundi maging sa iyong buhay.
Full transcript