Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteratursökning som en del av arbetet med systematiska översikter

No description
by

Magnus Ottelid

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteratursökning som en del av arbetet med systematiska översikter

Grundläggande sökning
Om möjligt - konsultera informationsspecialist/bibliotekarie
Sök i alla relevanta databaser
Använd söktermer: fritextsökning och thesarustermer, boolska operatorer, begränsningsfunktioner etc.
Sök grå litteratur
Dokumentera!
Inledande sökning
Vilka databaser ska användas?
Finns det någon grundläggande välkänd bra artikel på området? ("pärla")
Kan den vara till hjälp för att identifiera relevanta söktermer? (Hur ser indexeringen ut?)
Finns det en eller flera översikter redan?
Dokumentera redan här!
4 steg
1. Inledande sökning - testsökning - "scoping"
2. Fullständig sökning
3. Bibliografikontroll
4. Verifiering
DOKUMENTATION är grundläggande
Bibliografikontroll
Sök i referenslistor i artiklar som hittats via sökning
Sök reda på relevanta/intressanta citerade artiklar som ej kommit med i den grundläggande sökningen (citeringssökning)
Hur skulle "handsökning" kunna gå till i det aktuella fallet? Är det aktuellt? Varför eller varför inte?
Verifiering
Konsultera experter på det aktuella kunskapsområdet
Revidera sökstrategin om det behövs - Kan något ha missats?
Konsultera informationsspecialist/bibliotekarie igen
Dokumentera
Oavsett hur man gör måste dokumentationen vara tydlig och klar
DEt är vanligt att man användert PRISMA
P
referred
R
eporting of
I
tems for
S
ystematic reviews and
M
eta-
A
nalyses

Sid 80 f i Booth et.al.
Litteratursökning som en del av
arbetet med systematiska översikter

Överkurs för termin 3...
Exempel
Detta leder oss till
denna uppgift!


Uppgift 2

Denna uppgift handlar om

att arbeta systematiskt med grundläggande sökning i två databaser via ProQuest.

Arbetsgång

Välj två databaser som du uppfattar som relevanta för din fråga. Varför är de relevanta?
Utgå från ditt preliminära PICOC. Tänk i sökblock: Vilka sökord passar till min Population? Kan jag hitta Thesaurus-ord? Vilka ord passar till I/E i PICOC? Är det en behandlingsmodell? Ett preventionsprogram? Vilka sökord passar? Osv.
Genomför hela tiden sökning i en databas i taget.
Testa och dokumentera en eller flera avslutande sökningar där du kombinerar sökblock.

Hur ska din inlämning se ut?

Det ska vara ett Word-dokument med filändelsen .doc eller docx. Använder du Open Office får du använda funktionen ”Spara som”. Se till att det verkligen är en punkt före doc eller docx.

Redovisningen ska vara i tabellform med angivande av datum och klockslag för sökningarna. Se exempel.
Det ska framgå vilka databaser du använt och varför.
Sökord/söksträngar ska vara tydliga, dvs. om man kopierar söksträngen och klistrar in den i databasen så ska det fungera.
Antalet träffar vid varje sökning ska också anges.
Löpande kommentarer visar att du tänker och reflekterar… Blir det mycket text där kan du lägga det på slutet i stället.

Vilka databaser man ska använda bestäms av den frågeställning man har, men i
denna kurs koncentrerar ni er på ProQuest Social Sience
, som är en
databasportal
för ett antal databaser. Man kan samsöka eller välja att söka i enskilda databaser via ProQuest Social Sience.
När det gäller forskningsöversikt ska man ta databas för databas, inte samsöka
. Det finns skäl för det.
Beroende på er frågeställning kan säkert andra databaser än de som ingår i ProQuest Social Sience, vara självklara att använda (t.ex. PubMed/MedLine), men i denna kurs begränsar vi oss. Det skulle man givetvis aldrig göra om det vore en "riktig" översikt.
Full transcript