Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

wojskowe

No description
by

Agnieszka Bajer

on 10 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of wojskowe

1940
1941
1945
1939
1942
Organizacje polityczne i wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
(w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące w czasach II wojny światowej, dokładniej od 27 września 1939 r. do stycznia 1945 r.

Nazwa „Polskie Państwo Podziemne” po raz pierwszy w okupowanej Polsce pojawiło się 13 stycznia 1944 r. na łamach „Biuletynu Informacyjnego”

Polskie Państwo Podziemne funkcjonujące w latach 1939-1945 było drugą
w historii Rzeczypospolitej strukturą tego typu.

Pierwsze Państwo Podziemne istniało w czasie powstania styczniowego (1863-1864).
Legalna kontynuacja Rządu II RP
W wyniku agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i związanej z tym późniejszej okupacji Rząd był zmuszony emigrować z kraju. Siedzibą Rządu był Paryż, później Angers (Francja), a od końca czerwca 1940 r., gdy Francja skapitulowała, Rząd przeniósł się do Londynu.
Spis treści:
Flaga Polskiego Państwa Podziemnego
PPP starało się zachować konstytucyjne organy Rzeczpospolitej Polskiej.
Polskie Państwo Podziemne z okresu II wojny światowej składało się
z trzech zasadniczych członów:


1) Delegatury Rządu RP na Kraj (administracja),

2) Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej (Siły Zbrojne w kraju),

3) Politycznego Komitetu Porozumiewawczego - Rady Jedności Narodowej (zalążek podziemnego parlamentu).

Prezydent PPP
Poczatkowo na urzad prezydenta przez Ignacego Mościckiego zostali wyznaczeni Edward Rydz–Śmigły i Bolesław Wieniawa-Długoszewski jednak Prezydentem Polski na uchodźstwie został ostatecznie Władysław Raczkiewicz.
Edward Rydz-Śmigły
Bolesław Wieniawa-Długoszewski
Władysław Raczkiewicz
Premierzy Rządu na uchodźctwie w czasie II wojny światowej
gen. Władysław Eugeniusz Sikorski (30.09.1939-18.07.1940; 20.07.1940-4.07.1943)
August Zaleski
(18.07.1940-20.07.1940)
Stanisław Mikołajczyk (14.07.1943-24.11.1944)
Tomasz Arciszewski (29.11.1944-2.07.1947)
Delegatura Rządu na Kraj
Tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.
Do zadań Delegatury Rządu RP na Kraj należały:
•Utrzymanie ciągłości instytucji państwowych

•Zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa

•Przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po wojnie

•Rejestracja poczynań okupantów

•Dokumentacja zbrodni wojennych

•Ochrona zagrożonych dóbr kultury
Rada Jedności Narodowej
Rada Jedności Narodowej (1944-1945) - konspiracyjna reprezentacja stronnictw i ugrupowań politycznych związanych z obozem londyńskim. Powołana 9 III 1944 jako organ doradczy Delegata Rządu na Kraj, przejęła kompetencje Krajowej Rady Politycznej.

Rada Jedności Narodowej miała stanowić namiastkę parlamentu. Wydała ona deklarację programowa
O co walczy Naród Polski
, w której zapowiadała przeprowadzenie reform społecznych i gospodarczych w powojennej, demokratycznej Polsce. Była to próba przeciwstawienia się hasłom głoszonym przez polskich komunistów.
Utworzenie Polskiego Państwa Podziemnego było ewenementem w okupowanej Europie. W żadnym innym kraju nie powstały na taka skalę struktury państwowe podporządkowane władzom na wychodźstwie i realizujące na okupowanym terenie państwa ich politykę.
1943
1944
Full transcript